Nyrekonference 2020

Nyrekonferencen 2020 afholdes onsdag den 29. januar på Sinatur, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. Konferencen er primært for sundhedspersonale, der arbejder med nyresyge.

Temaet er: Patientinddragelse.

Hent programmet ved at klikke her: Program Nyrekonference 2020.

Tilmelding

KLIK HER for at tilmelde dig Nyrekonferencen 2020. Tilmeldingsfristen er den 17. december 2019.

Pris for deltagelse: 950 kroner
Pris for Nyreforeningens ambassadører: 650 kroner (husk at krydse af ved tilmelding)

Temaer: Patientinddragelse og forskning

FORELØBIGT PROGRAM

09:00 Morgenmad
09:20 Velkomst

Formiddag: Patientinddragelse

09:30 Overgange
Maia Torstensson fra Nyreforeningen vil fortælle om, hvordan det opleves som patient at skulle gennem de forskellige faser af sin nyresygdom.

10:00 Dokumentation
Nyreforeningens næstformand, Malene Madsen, vil fortælle om, hvordan patientrettet dokumentation kan lette arbejdet i hverdagen.

10:30 Inddragelse af patienter og pårørende i klinikken
Inge Eidemak kommer og fortælle om, hvordan hun har arbejdet med patienter og deres pårørende først i dialyseklinikken og siden i palliativt afsnit på Rigshospitalet.

11:15 Patient-engaged research: What does it mean for patient care?
Jenny Flythe vil diskutere de potentielle fordele og udfordringer ved at engagere patienter i forskning med eksempler fra hendes egen forskning.

12:00 Pause

12:10 Paneldiskussion om patientinddragelse

En diskussion mellem tilhørere og et panel bestående af oplægsholderne og repræsentanter for Nyreforeningen. (også dette vil primært foregå på engelsk, så vi kan have Jenny Flythe med i panelet)

12:40 Frokost

Efter frokost deler vi os op i to forskellige spor, når vi skal tale om forskning.
Det ene vil handle om dialyse og det andet om transplantation. Derefter samles vi igen til det sidste oplæg.

Nyt fra forskningen

Transplantation

13:30 Oplæg om hvordan nyrer til transplantation kan forbedres
Bente Jespersen vil fortælle om hendes spændende forskning på området

Dialyse

13:30 Fluid management in hemodialysis: Past, present and future
Jenny Flythe vil give os et indblik i de sammenhænge der er mellem aspekter af væskebalance og outcome blandt hæmodialysepatienter med et kig ind i fremtiden, hvor vi skal se på nogle innovative tilgange til behandling.

Samlet

14:20 Hvordan tackler man at have en kronisk lidelse. ”Når livet er på spil.”
Hospitalspræst Christian Busch kommer og fortæller om de eksistentielle aspekter ved at have en kronisk lidelse.

15.05 Nyt fra afdelingerne
15.30 Kaffepause
15:40 Nyt fra Nyreforeningen