Sydøstjylland

horsens-nyreforeningen
vejle-nyreforeningen-1
  • Kreds Sydøstjylland samarbejder med nefrologisk afdeling på Kolding Sygehus samt urologisk afdeling på Vejle Sygehus.
  • Sydøstjylland er en kreds med et højt aktivitetsniveau.
  • Vi varetager patienters og pårørendes interesser.
  • Vi er med på kurset ”Livet med Nyresygdom”.
  • Vi afholder sociale og faglige arrangementer, hvor du/I har mulighed for at møde ligestillede.
  • Vi har vort eget kredsblad med lokal information.
  • Vi afholder lokal generalforsamling, hvor medlemmerne har indflydelse.
  • Vi har en gruppe af transplanterede, som mødes 2 gange årligt.
  • Vi har en gruppe for P-dialysepatienter og pårørende, som mødes 2 gange om året.
  • Vi kan altid kontaktes telefonisk eller på mail.

Bestyrelsen

Formand + medlem af Hovedbestyrelsen + formand for regionaludvalg Syddanmark + pjeceansvarlig
Rita Bruun
Tlf. 21 78 76 43
erbruun@gobel.dk

Næstformand + sekretær
Bjarne Kristoffersen
Tlf. 20 45 10 29
viba1@live.dk

Kasserer + medlem af Hovedbestyrelsen + medlem af regionaludvalg Syddanmark
Hanne T. Jensen
Tlf. 75 92 84 64
htj@profibermail.dk

Redaktør
Solveig Lauridsen
Tlf. 30 56 20 55
sysol2013@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
John Thomsen
Tlf. 50 47 37 08
johnthxx@gmail.com

Lotterikoordinator
Vita Jensen
Tlf. 21 75 50 34
vitarjensen@gmail.com

Koordinator Nyrernes Dag + medlem af patient- og pårørenderåd ved Kolding Sygehus
Tage Brinch
Tlf. 27 28 30 24
familienbrinch@mail.dk

Suppleant
Børge Olesen
Tlf. 28 18 50 89
sonnesvej@mail.dk

Suppleant
Dorte Riis
Tlf. 42 76 73 43
dorteriis2806@gmail.com

Revisorer
Erik Buhl
Tlf. 20 49 84 13

Svend Jørgensen
Tlf. 51 90 73 01

Arrangementer

Søndag den 26. maj 2019: Brunch på Munkebjerg Hotel kl. 11:00.
Invitation er i næste kredsblad, som du kan læse ved at klikke her.

20. juni 2019: Møde i P-dialysegruppen med pårørende kl. 14.00 til 16.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus. Tilmelding til Vita Jensen på tlf. 21 75 50 34.

9. september 2019: Møde i Transplantationsgruppen.
Hvis nogen skulle være interesseret i at deltage til disse møder er man velkommen til at kontakte os på tlf. 20 45 10 29 eller viba1@live.dk. Kontaktperson: Bjarne Kristoffersen

Information fra kredsen

Sydøstjylland kredsblad forår 2019

Årsberetning februar 2019

Referat Nyreforeningen Sydøstjyllands Generalforsamling 2019

Du kan søge kredsen om ferietilskud, hvis du har været medlem i kredsen i min. 1 år. Der er ansøgningsfrist hvert år den 1. maj. Du skal udfylde ansøgningsskemaet her: ansøgning sydøstjylland ferietilskud

Kreds Sydøstjylland vedtægter