Sydøstjylland

horsens-nyreforeningen
vejle-nyreforeningen-1
 • Kreds Sydøstjylland samarbejder med nefrologisk afdeling på Kolding Sygehus samt urologisk afdeling på Vejle Sygehus.
 • Sydøstjylland er en kreds med et højt aktivitetsniveau.
 • Vi varetager patienters og pårørendes interesser.
 • Vi er med på kurset ”Livet med Nyresygdom”.
 • Vi afholder sociale og faglige arrangementer, hvor du/I har mulighed for at møde ligestillede.
 • Vi har vort eget kredsblad med lokal information.
 • Vi afholder lokal generalforsamling, hvor medlemmerne har indflydelse.
 • Vi har en gruppe af transplanterede, som mødes 2 gange årligt.
 • Vi har en gruppe for P-dialysepatienter og pårørende, som mødes 3-4 gange om året.
 • Vi har en samværsgruppe for nyresyge som også har diabetes. Mødes 2 gange årligt.
 • Vi kan altid kontaktes telefonisk eller på mail.

Bestyrelsen

Formand 
Rita Bruun
Tlf. 21 78 76 43
erbruun@gobel.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen, Formand for regionaludvalg Syddanmark, medlem af Sundhedsbrugerrådet Region Syddanmark, pjeceansvarlig, koordinator Nyre/Diabetesgruppen, koordinator TX-gruppen og repræsentant på Nyreskole 

Næstformand og kasserer
Hanne T. Jensen
Tlf. 29 70 59 64
htj@profibermail.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen og repræsentant på Nyreskole

Bestyrelsesmedlem 
Vita Jensen
Tlf. 21 75 50 34
vitarjensen@gmail.com
Koordinator for P-dialysegruppen og koordinator for lands- og julelotteri

Bestyrelsesmedlem 
Tage Brinch
Tlf. 27 28 30 24
familienbrinch@mail.dk
Koordinator for Nyrernes Dag og koordinator Nyre/Diabetesgruppen

Bestyrelsesmedlem og sekretær
Børge Olesen
Tlf. 28 18 50 89
sonnesvej@mail.dk
Distributør af kredsblad og koordinator TX-gruppen

Bestyrelsessuppleant
Kim Sølbæk
Tlf: 26 92 18 72

Revisorer
Erik Buhl, Tlf. 20 49 84 13
Svend Jørgensen, Tlf. 51 90 73 01

Arrangementer

Der er på nuværende tidspunkt ingen kommende arrangementer.

Samværsgrupper

Transplantationsgruppen:
Møde i Transplantationsgruppen foregår kl. 16.30. Ingen dato endnu.
Mødet foregår i Sundhedshuset ved Kolding Akutsygehus.
Har du lyst til at være en del af denne gruppe, som mødes to gange om året, så ring på tlf. 21 78 76 43 eller mail til erbruun@gobel.dk. Kontaktperson er Rita Bruun.

Samværsgruppen:
Møde i samværsgruppen for nyresyge, som også har diabetes. Mødet foregår i Sundhedshuset ved Kolding Akutsygehus og foregår fra 16.15 til 18.15, men der er ingen dato endnu. Har du lyst til at være en del af denne gruppe, som mødes 2 gange om året, så ring til Rita Bruun på tlf. 21 78 76 43.

P-dialysegruppen:
Møde i P-dialysegruppen med pårørende foregår fra kl. 16.00 til 18.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus, men der er ingen dato endnu. Tilmelding til Vita Jensen på tlf. 21 75 50 34.

Information fra kredsen

Sydøstjylland kredsblad forår 20201

Generalforssamling
Referat Nyreforeningen Sydøstjyllands Generalforsamling 2020
Årsberetning februar 2019

Ferietilskud
Du kan søge kredsen om ferietilskud, hvis du har været medlem i kredsen i min. 1 år. Der er ansøgningsfrist hvert år den 1. maj. Du skal udfylde ansøgningsskemaet her: Ansøgning sydøstjylland ferietilskud

Kreds Sydøstjylland vedtægter