Sydøstjylland

horsens-nyreforeningen
vejle-nyreforeningen-1
  • Kreds Sydøstjylland samarbejder med nefrologisk afdeling på Kolding Sygehus samt urologisk afdeling på Vejle Sygehus.
  • Sydøstjylland er en kreds med et højt aktivitetsniveau.
  • Vi varetager patienters og pårørendes interesser.
  • Vi er med på kurset ”Livet med Nyresygdom”.
  • Vi afholder sociale og faglige arrangementer, hvor du/I har mulighed for at møde ligestillede.
  • Vi har vort eget kredsblad med lokal information.
  • Vi afholder lokal generalforsamling, hvor medlemmerne har indflydelse.
  • Vi har en gruppe af transplanterede, som mødes 2 gange årligt.
  • Vi har en gruppe for P-dialysepatienter og pårørende, som mødes 2 gange om året.
  • Vi kan altid kontaktes telefonisk eller på mail.

Bestyrelsen

Formand + medlem af Hovedbestyrelsen + formand for regionaludvalg Syddanmark + pjeceansvarlig
Rita Bruun
Tlf. 21 78 76 43
erbruun@gobel.dk

Næstformand + sekretær
Bjarne Kristoffersen
Tlf. 20 45 10 29
viba1@live.dk

Kasserer + medlem af Hovedbestyrelsen + medlem af regionaludvalg Syddanmark
Hanne T. Jensen
Tlf. 75 92 84 64
htj@profibermail.dk

Redaktør
Solveig Lauridsen
Tlf. 30 56 20 55
sysol2013@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
John Thomsen
Tlf. 50 47 37 08
johnthxx@gmail.com

Lotterikoordinator
Vita Jensen
Tlf. 21 75 50 34
vitarjensen@gmail.com

Koordinator Nyrernes Dag + medlem af patient- og pårørenderåd ved Kolding Sygehus
Tage Brinch
Tlf. 27 28 30 24
familienbrinch@mail.dk

Suppleant
Børge Olesen
Tlf. 28 18 50 89
sonnesvej@mail.dk

Suppleant
Niels Vesthede
Tlf. 29 41 30 41
nielsvesthede@gmail.com

Revisorer
Erik Buhl
Tlf. 20 49 84 13

Svend Jørgensen
Tlf. 51 90 73 01

Arrangementer

3. februar 2019: Generalforsamling på Fuglsangcentret i Fredericia. Vi starter med spisning kl. 12.00, og generalforsamlingen starter kl. 13.30. Efterfølgende vil der være oplæg ved en læge fra Kolding Nefrologisk afd. med tema om: Hvorfor får nyrepatienter så ofte urinvejsinfektion.

11. marts 2019: Møde i gruppen for transplanterede kl. 16.30 til 18.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus. Tilmelding til Bjarne Kristoffersen på tlf. 20 45 10 29.

12. marts 2019: Møde i P-dialysegruppen med pårørende kl. 14.00 til 16.00 i Sundhedshuset ved Kolding Sygehus. Tilmelding til Vita Jensen på tlf. 21 75 50 34.

Information fra kredsen

Kredsblad efterår 2018

Årsberetning februar 2018
Referat Nyreforeningen Sydøstjyllands Generalforsamling 2018

Du kan søge kredsen om ferietilskud, hvis du har været medlem i kredsen i min. 1 år. Der er ansøgningsfrist hvert år den 1. maj. Du skal udfylde ansøgningsskemaet her: ansøgning sydøstjylland ferietilskud

Kreds Sydøstjylland vedtægter