Københavns omegn

Forårsblomster
Hjorte

Blomster i fugl

Omegnskredsen består af medlemmer fra de kommuner, der indtil 2007 hørte under Københavns Amt. ”Omegnskredsens hospital” er Herlev Hospital, hvor medlemmerne går til behandling eller kontrol.

I kredsen har vi i årets løb forskellige arrangementer, som man kan deltage i, hvis og når det passer ind i ens kalender. Selvfølgelig den obligatoriske generalforsamling og en årlig skovtur, hvor der venter en god oplevelse. Vi har en temaaften, hvor medlemmer har peget på et emne, der har interesse. Julestuen ligger i 1. weekend i Advent og er en god begyndelse på julemåneden. Samværsgruppen mødes første tirsdag i hver måned, til hyggeligt samvær.

Har I spørgsmål til os, så kontakt bestyrelsen.

Bestyrelsen

Formand
Lis Videbæk
Tlf. 46 56 14 54 / Mobil: 40 75 20 45
lv.flong@webspeed.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen

Kasserer
Ole Friis Andersen
Tlf. 43 63 03 76 / Mobil: 51 27 41 90
ole.fa@webspeed.dk
Lotterikoordinator

Sekretær
Hanne Pedersen
Tlf. 31 77 56 60
euhap1@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Karin Runager
Tlf. 50 40 57 47
samima46@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Lausten
Tlf. 36 78 23 75
kla@lidtafhvert.net

Suppleant
Henrik Werhter
Tlf. 40 16 24 85
wertgerhenrik1@gmail.com

Frivillig
Lilian Jakobsen
Tlf. 23 25 76 44
japs@webspeed.dk

Arrangementer

4. september: Corona har udsat kredsens generalforsamling, der skulle have fundet sted i februar 2021. En ny dato bliver i uge 35, lørdag den 4. september kl. 13.00 på Glostrup Bibliotek.

27. juni: Omegnskredsens årlige skovtur vil først finde sted søndag d. 27. juni. Sæt X i din kalender og glæd jer til en tur med frokost og hyggelig samvær. Turen vil gå til Veteranbus museet i Skælskør. Læs mere i Nyreposten, der udkommer i maj.

Information fra kredsen

Find os på Facebook!
Se også på Omegnskredsens Facebook-side, om der er nyheder! Besøg den her. Henvendelse til Hanne Fleinert på hfleinert@gmail.com. Her har du mulighed for hurtigt at se, hvad der sker i kredsen mellem de 4 NyrePoster, der sendes ud om året, og blive tidligere informeret om kommende arrangementer. Du har også mulighed for at følge diverse debatter og selv være den, der kommer med gode ideer, input til aktiviteter eller kommentarer til din behandling på hospitalet.

Læs seneste kredsblad her.

Vedtægter Omegnskredsen 2016