Københavns omegn

Omegnskredsen består af medlemmer fra de kommuner, der indtil 2007 hørte under Københavns Amt. ”Omegnskredsens hospital” er Herlev Hospital, hvor medlemmerne går til behandling eller kontrol.

I kredsen har vi i årets løb forskellige arrangementer, som man kan deltage i, hvis og når det passer ind i ens kalender. Selvfølgelig den obligatoriske generalforsamling og en årlig skovtur, hvor der venter en god oplevelse. Vi har en temaaften, hvor medlemmer har peget på et emne, der har interesse. Julestuen ligger i 1. weekend i Advent og er en god begyndelse på julemåneden. Samværsgruppen mødes første tirsdag i hver måned, til hyggeligt samvær.

Har I spørgsmål til os, så kontakt bestyrelsen.

Formand + medlem af Hovedbestyrelsen
Lis Videbæk
Tlf. 46 56 14 54
Mobil: 40 75 20 45
lv.flong@webspeed.dk

Kasserer + Lotterikoordinator
Ole Friis Andersen
Tlf. 51 27 41 90
ole.fa@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem + sekretær
Hanne Pedersen
Tlf. 31 77 56 60
euhap1@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Karin Runager
Tlf. 50 40 57 47
samima46@live.dk

Suppleant
Kirsten Lausten
Tlf. 28 34 31 78
kla@lidtafhvert.net

Suppleant
Marianne Lehmann
Tlf. 40 78 28 06
m_lehmann@mail.dk

Arrangementer:


Find os på Facebook!
Se også på Omegnskredsens Facebook-side, om der er nyheder! Besøg den her. Henvendelse til Hanne Fleinert på hfleinert@gmail.com. Her har du mulighed for hurtigt at se, hvad der sker i kredsen mellem de 4 NyrePoster, der sendes ud om året, og blive tidligere informeret om kommende arrangementer. Du har også mulighed for at følge diverse debatter og selv være den, der kommer med gode ideer, input til aktiviteter eller kommentarer til din behandling på hospitalet.

Temaaften tirsdag den 15. oktober med to temaer: tidlig opsporing og diagnosticering af nyresygdomme samt at være pårørende til en nyresyg. Se invitationen her.

Information fra kredsen

Læs seneste kredsblad her.

Vedtægter Omegnskredsen 2016

Brugerrådet

Referat Brugerrådsmøde den 18/9-2018

Generalforsamling 2018

Omegnskredsen Beretning for 2018
Omegnskredsen Regnskab for 2018