Sønderjylland

Bestyrelsen

Formand
Else Lorenzen
Tlf. 51 95 44 36
elselo@bbsyd.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand + kasserer
Lilly Mogensen
Tlf. 21 72 03 05
lillym@stofanet.dk

Sekretær
Bente Hansen
Tlf. 29 24 11 79
skipper37@grambynet.dk

Bestyrelsesmedlem
Jesper Collin
Tlf. 29 10 41 91
jespercollin@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Gunnar Kristensen
Tlf. 74 56 15 05 / 24 42 39 81
godsejer@mail.dk

Suppleant
Felix Adrian Schultz
Tlf. 51 36 24 84
mail@felix-schultz.dk

Bilagskontrollanter
Einar Steffens jun., tlf. 53 35 21 93
Birgit Ipsen, tlf. 74 43 11 99

Arrangementer

2. oktober: Generalforsamling 2021 vil bliver afholdt lørdag kl. 15 på Holbøl Landbohjem. Der vil blive afholdt en hyggelig fest efterfølgende med 3 retters menu.

Information fra kredsen

Nyren Nr. 104 blad 3 20201

Vedtægter for Nyreforeningen Kreds Sønderjylland

Ferielegat

Du kan søge om ferielegat, hvis du er medlem af kreds Sønderjylland. Ansøgningsfristen er en gang om året den 1. maj. Du kan læse betingelserne for at modtage ferielegatet og hente ansøgningsskemaet her: Ansøgning Ferielegat 2020