Sønderjylland

Bestyrelsen

Formand
Else Lorenzen
Tlf. 51 95 44 36
elselo@bbsyd.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand + kasserer
Lilly Mogensen
Tlf. 21 72 03 05
lillym@stofanet.dk
Hovedbestyrelsessuppleant

Sekretær
Erik Longfors
Tlf. 51 56 16 18
longfors@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Jesper Collin
Tlf. 29 10 41 91
jespercollin@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Gunnar Kristensen
Tlf. 74 56 15 05 / 24 42 39 81
godsejer@mail.dk

Suppleant
Gunhild Søndergaard

Bilagskontrollanter
Birgit Ipsen
Anna Marie Domy

Arrangementer

26.–27. november 2022: Mød os ved vores stand på julemarked i Tørning Mølle, Vojens.

9. 10. og 11. december 2022: Både fredag, lørdag og søndag serverer vi gløgg og æbleskiver til dialysepatienterne på dialyseafdelingen i Sønderborg. Samtidig kommer børn fra de lokale skoler og går Lucia-optog. Arrangementet gentager vi 4 gange, så alle dialysepatienterne får besøg i løbet af weekenden.

9. februar 2023: Vi holder sammen med dialyseafd. på Sønderborg Sygehus et arrangement med foredrag, fællesspisning, fællessang og hyggesnak for alle hjemmedialysepatienter. Arrangementet foregår i Frivillighedens Hus, Perlegade 50, Sønderborg. Invitation følger.

 25. februar 2023: Denne lørdag afholdes Sønderjyllands årlige generalforsamling i caféen i Frivillighedens Hus, Perlegade 50, Sønderborg. Dagsorden m.m. kommer i første nummer af Nyren i 2023.

Information fra kredsen

Nyren Nr. 109 blad 4 2022

Årsberetning 2021

Vedtægter for Nyreforeningen Kreds Sønderjylland

Ferielegat

Du kan søge om ferielegat, hvis du er medlem af kreds Sønderjylland. Ansøgningsfristen er en gang om året den 1. maj.