Sønderjylland

Bestyrelsen

Formand
Else Lorenzen
Tlf. 51 95 44 36
elselo@bbsyd.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand + kasserer
Lilly Mogensen
Tlf. 21 72 03 05
lillym@stofanet.dk

Sekretær
Erik Longfors
Tlf. 51 56 16 18
longfors@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Jesper Collin
Tlf. 29 10 41 91
jespercollin@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Gunnar Kristensen
Tlf. 74 56 15 05 / 24 42 39 81
godsejer@mail.dk

Suppleant
Gunhild Søndergaard
Tlf. 22 98 51 74
soendergaard@nielsen.mail.dk

Bilagskontrollanter
Birgit Ipsen
Tlf. 74 43 11 99

Anna Marie Domy
Tlf. 22 99 74 26

Arrangementer

Der er i øjeblikket ingen arrangementer.

Information fra kredsen

Årsberetning 2021

Nyren Nr. 108 blad 3 2022

Vedtægter for Nyreforeningen Kreds Sønderjylland

Ferielegat

Du kan søge om ferielegat, hvis du er medlem af kreds Sønderjylland. Ansøgningsfristen er en gang om året den 1. maj.