Bliv frivillig

Frivillige hænder hos Nyreforeningen

Det meste arbejde i Nyreforeningen er baseret på frivillighed. Det betyder, at du har rig mulighed for at sætte dit præg på den retning, foreningen skal gå i gennem vores udvalg og lokale bestyrelser. Du kan også melde dig til at hjælpe med praktiske gøremål, f.eks. i forbindelse med Nyrernes dag og lignende eller på sekretariatet. Måske har du en ide til et projekt eller et arrangement, du gerne vil gennemføre – det vil vi i så fald gerne høre mere om. Du kan skrive til sekretariatet på mail@nyre.dk.

Bliv frivillig i dit lokalområde

I vores 16 lokale kredse er der rig mulighed for at blive frivillig. Kredsene står for Nyreforeningens arbejde lokalt og varetager bl.a. den tætte kontakt til medlemmerne, hospitalsafdelingerne og sygehuspersonalet. Kredsene står desuden for lokale arrangementer samt lotteri og Nyrernes Dag.

Du kan stille op til bestyrelsen og være med til at beslutte og gennemføre lokale aktiviteter. Du kan også hjælpe bestyrelsen med praktiske gøremål i forbindelse med diverse arrangementer eller du kan foreslå en aktivitet i kredsen, som du planlægger. Mulighederne er mange.

Kontakt din lokale kredsformand, hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for frivilligt arbejde. Find din lokale kreds her.