Fyn

fyn-foreningen
fyn-nyreforeningen-2

Velkommen til Nyreforeningen Kreds Fyn. Den fynske afdeling af Nyreforeningen blev stiftet tirsdag den 24. februar 1981, og er i dag en af de ældste og største kredse. Vores arbejde er at varetage alle nyresyge samt pårørendes interesser. Vi tilbyder information og rådgivning om nyresygdommes fysiske, psykiske, sociale og økonomiske konsekvenser og varetager medlemmernes interesser i relation hertil.

4 gange årligt udgiver vi vores eget lokale kredsblad til kredsens medlemmer. Her finder du information, om hvad der sker i kredsen samt alle vores arrangementer, herunder den årlige generalforsamling, fester, banko, juletræsfest samt udflugter og andre arrangementer for både børn og voksne. Du finder naturligvis også kontaktinformation til alle vores bestyrelsesmedlemmer, der består af både nyresyge og pårørende.

En af vores store styrker er den gode og tætte kontakt vi har til Nyremedicinsk afdeling samt dialysen på både OUH og Svendborg. På OUH afholder vi årligt 2 møder med de ledende overlæger og sygeplejesker.

Har du lyst til at være frivillig i Nyreforeningen kreds Fyn, så kontakt en fra bestyrelsen. Du finder de forskellige bestyrelsesmedlemmers kontaktinformationer her på siden.

Mvh.
Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand
Lone Tomsen
Tlf. 40 32 34 34
lonetomsen-nyre@hotmail.com 
Medlem af Hovedbestyrelsen og Juletræsudvalg, kontaktperson OUH og Nyreskole

Næstformand og sekretær
Pia Lauridsen
Tlf. 40 13 23 00
pips1977@gmail.com
Hovedbestyrelse-suppleant, Medlem af Regionaludvalg og Aktivitetsudvalg, sekretær ved Sygehusudvalg OUH og facebookansvarlig

Kasserer
Jytte Andersen
Tlf. 23 70 69 04
jytte026@gmail.com 
Medlem af Regionaludvalg, Aktivitetsudvalg og Sygehusudvalg OUH og Nyreskole

Bestyrelsesmedlem
Anni Bendtsen
Tlf. 26 96 95 39
Nyrernes Dag/Organdonationsdag, medlem af Juletræsudvalg, og lageransvarlig

Bestyrelsesmedlem
Pia Frandsen
Tlf. 40 91 88 18
frandsenpia@yahoo.dk
Nyrernes Dag/Organdonationsdag, medlem af Juletræsudvalg, og lageransvarlig

Bestyrelsesmedlem
Brian Andersen
Tlf. 25 22 54 41
silverandersen@gmail.com
Nyrernes Dag/Organdonationsdag og suppleant til Sygehusudvalg OUH

Bestyrelsesmedlem
Anita Larsen
Tlf. 61 34 60 46
anitalarsen1000@live.dk
Nyrernes Dag/Organdonationsdag og medlem af Juletræsudvalg og Aktivitetsudvalg

Suppleant
Tom Støttrup Nielsen
Tlf. 22 38 83 11
tom.s.nielsen@stofanet.dk
Sygehusudvalg OUH

Sygehusudvalg Svendborg, Revisorsuppleant
Jan Rishave

Sygehusudvalg Svendborg, Kontaktperson Svendborg
Helen Rishave

Blad-distribution
Anni Bendtsen
Anni Wermuth
Pia Frandsen

Revisorer
Lone Kiilerich
Karin Wermuth

Pjeceansvarlig
Tom Støttrup Nielsen

Bladudvalg
Jørn Møller
Tom Støttrup Nielsen
Lone Tomsen

Lotterikoordinator
Karin Wermuth

Nyt OUH-gruppen
Karin Wermuth

 

Arrangementer

Der er på nuværende tidspunkt ingen kommende arrangementer.

Information fra kredsen

Nyremedicinsk Afdeling Y på Odense Universitetshospital søger pårørende til Brugerrådet.

Seneste kredsblad Fyn – Efterår 2020

Vedtægter for Kreds Fyn

Find os på Facebook
Kreds Fyn har deres egen Facebook-side, du finder den ved at skrive Nyreforeningen Kreds Fyn i søgefeltet. Her kan du skrive med andre nyresyge, pårørende eller andre medlemmer af gruppen. Du kan også skrive direkte til bestyrelsen samt finde sidst nyt fra bestyrelsen.

Generalforsamling 2020
Referat Nyreforeningen Kreds Fyn Generalforsamling
Beretning 2019
Balance 2019
Bidrag 2019

Note

This is a notification of some sort.