Vestsjælland

Nyreforeningen Vestsjælland er aktiv i forhold til Holbæk Sygehus (inkl. dialysesatelitten i Slagelse), hvor vi jævnligt holder møde med den nefrologiske afdelingsledelse. Desuden deltager vi i Sundhedsdagen i Holbæk hvert år, og i Sundhedsmessen i Kalundborg hvert andet år.

Vi holder en årlig julefrokost, og vi er åbne over for forslag om andre arrangementer.

Vi vil gerne være mere synlige i den sydlige del af kredsen, så hvis du bor der, er du særligt velkommen.

Vi holder generalforsamling i starten af februar, hvor du er meget velkommen.

Bestyrelsen

Formand
Gert Keilow
Tlf. 29 65 62 81
gert.keilow@yahoo.dk

Sekretær
Michael Rosenkvist
Tlf. 40 85 50 80
micros911@gmail.com

Kasserer
Justin Corfitzen
Tlf. 21 47 87 53
jc.corfitzen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Helle Olsen
Tlf. 59 32 89 58
helleo@godmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Ejgil Rosenkvist
Tlf. 26 22 37 55
ejgil1977@hotmail.com

Arrangementer

Ferielegat

Du har stadig mulighed for at søge et ferielegat igennem kredsen. Vi har 4 legater til uddeling. Henvend dig til kredsformand Gert Keilow hvis du ønsker at søge et legat.

Information fra kredsen

Beslutningsreferat ekstraordinær generalforsamling 27. maj 2018

Vedtægter Vestsjælland