Vestsjælland

Nyreforeningen Vestsjælland er aktiv i forhold til Holbæk Sygehus (inkl. dialysesatelitten i Slagelse), hvor vi tilsigter at holde et årligt møde med den nefrologiske afdelingsledelse. Desuden deltager vi så vidt muligt i Sundhedsdagen i Holbæk hvert år.

Vi holder en årlig julefrokost, og vi er åbne over for forslag om andre arrangementer.

Vi har et aktivt regionaludvalg og en god dialog med regionen.

Vi holder generalforsamling i starten af februar, hvor du er meget velkommen.

Bestyrelsen

Formand
Gert Keilow
Tlf. 29 65 62 81
gert.keilow@yahoo.dk

Sekretær
Michael Rosenkvist
Tlf. 40 85 50 80
micros911@gmail.com

Kasserer
Justin Corfitzen
Tlf. 21 47 87 53
jc.corfitzen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Helle Olsen
Tlf. 59 32 89 58
helleo@godmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Vibekeea Stusgaard
Tlf. 22 53 20 75
vibekeea@stusgaard.dk

Arrangementer

15. februar 2020: Generalforsamling afholdes på Bromølle Kro. Indkaldelse udsendes i januar.

Ferielegat

Du har stadig mulighed for at søge et ferielegat igennem kredsen. Vi har 4 legater til uddeling. Henvend dig til kredsformand Gert Keilow hvis du ønsker at søge et legat.

Information fra kredsen

Referat af kreds Vestsjællands ordinære generalforsamling 2019

Vedtægter Vestsjælland