Vestsjælland

Nyreforeningen Vestsjælland er aktiv i forhold til Holbæk Sygehus (inkl. dialysesatelitten i Slagelse), hvor vi jævnligt holder møde med den nefrologiske afdelingsledelse. Desuden deltager vi i Sundhedsdagen i Holbæk hvert år, og i Sundhedsmessen i Kalundborg hvert andet år.

Vi holder en årlig julefrokost, og vi er åbne over for forslag om andre arrangementer.

Vi vil gerne være mere synlige i den sydlige del af kredsen, så hvis du bor der, er du særligt velkommen.

Vi holder generalforsamling i starten af februar, hvor du er meget velkommen.

Bestyrelsen

Formand
Gert Keilow
Tlf. 29 65 62 81
gert.keilow@yahoo.dk

Sekretær
Michael Rosenkvist
Tlf. 40 85 50 80
micros911@gmail.com

Kasserer
Justin Corfitzen
Tlf. 21 47 87 53
jc.corfitzen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Helle Olsen
Tlf. 59 32 89 58
helleo@godmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Ejgil Rosenkvist
Tlf. 26 22 37 55
ejgil1977@hotmail.com

Arrangementer

Ferielegat

Du har stadig mulighed for at søge et ferielegat igennem kredsen. Vi har 4 legater til uddeling. Henvend dig til kredsformand Gert Keilow hvis du ønsker at søge et legat.

Information fra kredsen

Referat af kreds Vestsjællands ordinære generalforsamling 2019

Beslutningsreferat ekstraordinær generalforsamling 27. maj 2018

Vedtægter Vestsjælland