Vestsjælland

Nyreforeningen Vestsjælland er aktiv i forhold til Holbæk Sygehus (inkl. dialysesatelitten i Slagelse), hvor vi tilsigter at holde et årligt møde med den nefrologiske afdelingsledelse. Desuden deltager vi så vidt muligt i Sundhedsdagen i Holbæk hvert år.

Vi holder en årlig julefrokost, og vi er åbne over for forslag om andre arrangementer.

Vi har et aktivt regionaludvalg og en god dialog med regionen.

Vi holder generalforsamling i starten af februar, hvor du er meget velkommen.

Bestyrelsen

Formand
Vibekeea Jensen
Tlf. 22 53 20 75
vibekeea@stusgaard.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen og af Regionaludvalget

Kasserer
Justin Corfitzen
Tlf. 21 47 87 53
jc.corfitzen@gmail.com

Sekretær 
Michael Rosenkvist
Tlf. 40 85 50 80
micros911@gmail.com
Medlem af Pårørendeudvalget og af Redaktionsgruppen

Bestyrelsesmedlem
Mogens Nielsen
Tlf. 20 74 09 30
mogensole01@gmail.com

Arrangementer

Der er på nuværende tidspunkt ingen kommende arrangementer.

Ferielegat

Kredsen har ferielegater, som kan søges ved henvendelse til formanden.

Information fra kredsen

Referat af kreds Vestsjællands ordinære generalforsamling 2020

Vedtægter Vestsjælland

Mindeord

Mindeord for Helle Olsen, Egebjerg  1952-2020
Den 5 maj modtog vi i bestyrelsen en trist besked om, at et mangeårigt medlem af bestyrelsen i Kreds Vestsjælland var afgået ved døden.

På det seneste var Helles helbred begyndt at skrante mere og mere og hun blev til slut ramt af en blodprop.

Helle var i mange år kontaktperson og mellemmand mellem patienter og Movia/Flextur og Helle var ikke bleg for at skælde ud, hvis tingene ikke var i orden og så rettede Movia ind.

I kreds Vestsjælland husker vi Helle som en dame med gå på mod. I de senere år, satte Helle sig ind i hvordan hun skulle bruge en computer og hun satte sig også ind i hvordan hun selv kunne betjene dialyseapparatet på Sygehuset.

Helle var en meget omsorgsfuld og vellidt person. Altid positiv og glad og hun havde glimt i øjet og en god humor, hvilket vi er sikker på Helles medpatienter har nydt godt af.

Helle var også aktiv på sundhedsdage i Holbæk og stod altid klar i hjembyen ved Brugsen og solgte mange lodder til gavn for lokalkredsen.

Helle er draget videre og har fået fred. Æret være Helles minde.
Pbv. Vibekeea Jensen, fmd. Nyreforeningen i kreds Vestsjælland.