Midtjylland

viborg-nyreforeningen
viborg-nyreforeningen-2

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer Nyreforeningen Kreds Midtjylland.

Formand, + medlem af Hovedbestyrelsen
Svend Aage Pedersen
Tlf. 20 87 94 41
svap@eyesee.dk 

Næstformand+ medlem af Hovedbestyrelsen +lotterikoordinator
Ritha Almind
Tlf. 86 62 07 97 / 40 46 79 32
arra@email.dk

Kasserer
Jens-Ejnar Mikkelsen
Tlf. 60 22 30 09
j.e.c.mikkelsen@fibermail.dk

Bestyrelsesmedlem
Ejvind Sørensen
Tlf. 98 54 62 69 / 40 71 97 83
ejv.asta@skylinemail.dk

Bestyrelsesmedlem
Preben Elkær Knudsen
Tlf. 25 84 44 50
Prebenknudsen@dukamail.dk

Bestyrelsesmedlem
Tom Meyer Pedersen
Tlf. 24 45 68 67
slottet@pedersen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Preben S. Balle
Tlf. 40 45 91 72
ballepreben@gmail.com

1. Suppleant
Jens Erik Jepsen
Tlf. 60 19 91 42
lampe_jens@yahoo.dk

2. Suppleant
Birgitte Mikkelsen
Tlf. 28 90 95 72
b.mikkelsen@fiberpost.dk

Revisorer
Inger D. Laursen
Egon Brøndum

Arrangementer

Arrangementer 2019:

11. august:  Sommerudflugt
Sommerudflugten går i år til Verdenskortet i Klejtrup hvor vi spiser til middag, derefter videre til Rosenparken i Ålestrup, hvor vi nyder eftermiddagskaffen.

17. november: Julehygge
Traditionen tro på Mønsted Kro.

Arrangementer 2020:

9. februar: Generalforsamling
Hotel Strandtangen, Skive.

Information fra kredsen

Vedtægter kreds Midtjylland

Søg fondsmidler:
Nyreforeningen Kreds Viborg fondslegat kan søges af nyresyge medlemmer af Nyreforeningen Kreds Midtjylland, bosiddende i det gamle Viborg Amt, bl.a. til ferie samt anden økonomisk støtte. Du kan først modtage et legat efter et års medlemskab af Nyreforeningen.

Derudover yder fonden støtte til klinisk og eksperimentel nyreforskning.

Der er frist for ansøgning hvert år ved udgangen af maj måned.

Hent ansøgningsskemaet:

Viborg Kreds Fond legat ansøgningsskema 2019

Søg ferielegat:
Nyreforeningen Kreds Midtjyllands ferielegat, kan søges af medlemmer af Nyreforeningen Kreds Midtjylland, bosiddende udenfor det gamle Viborg Amt, på lige fod med dem der kan søge i fonden. Man skal have været medlem af Nyreforeningen et år for at komme i betragtning.

Ansøgningsfristen for 2019 er udløbet.

Hent ansøgningsskemaet for 2020:
Ansøgningsskema Kreds Midtjyllands Ferielegat 2020