Midtjylland

viborg-nyreforeningen
viborg-nyreforeningen-2

Bestyrelsen

Formand + medlem af Hovedbestyrelsen
Svend Aage Pedersen
Tlf. 20 87 94 41
svap@eyesee.dk 

Næstformand + medlem af Hovedbestyrelsen + lotterikoordinator
Ritha Almind
Tlf. 86 62 07 97 / 40 46 79 32
arra@email.dk

Kasserer
Jens-Ejnar Mikkelsen
Tlf. 60 22 30 09
j.e.c.mikkelsen@fibermail.dk

Bestyrelsesmedlem
Ejvind Sørensen
Tlf. 98 54 62 69 / 40 71 97 83
ejv.asta@skylinemail.dk

Bestyrelsesmedlem
Preben Elkær Knudsen
Tlf. 25 84 44 50
prebenknudsen@dukamail.dk

Bestyrelsesmedlem
Tom Meyer Pedersen
Tlf. 24 45 68 67
slottet@pedersen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Preben S. Balle
Tlf. 40 45 91 72
ballepreben@gmail.com

1. Suppleant
Maj-Britt Omø Seeger
prebenknudsen@dukamail.dk

2. Suppleant
Birgitte Mikkelsen
Tlf. 28 90 95 72
b.mikkelsen@fiberpost.dk

Revisorer
Inger D. Laursen
Egon Brøndum

Arrangementer

26. april: Skovtur for alle! Anlægget i Skive fra kl. 13 til 16. Søndag den 26. april forsøger vi os med en skovtur for alle. Vi mødes på P-pladsen ved SønderCenteret i Skive, lige ved de store træhaller, hvorefter vi går i anlægget og får et par hyggelige timer. Medbring selv madpakkekurv inkl. drikkevarer.

14. juni: Skovtur for alle! Sønæs fra kl. 13 til 16. Søndag d. 14. juni gentager vi skovturen, denne gang blot i Viborg. Vi mødes på P-pladsen på Sønæsvej ved det gule klubhus, hvorefter vi går over på Sønæs og får et par hyggelige timer. Medbring selv madpakkekurv inkl. drikkevarer.

15. august: Sommerudflugt. Invitationer sendes ud en måned før.

13. september: Gåtur med Fodslaw. Velgørenhedsarrangement til fordel for børn af nyresyge. Start fra kl. 10-11 Hald Ege Skole, Egeskovvej 78, 8800 Viborg.

21. november: Julehygge. Invitationer sendes ud en måned før.

13. februar 2021: Generalforsamling. Invitationer sendes ud før.

Information fra kredsen

Region Midtjylland har siden 2007 haft lempelige regler for befordring til og fra dialyse. Den hidtil gratis kørsel for alle afskaffes nu.

Se brevet fra Region Midtjylland her: Slut med lempelige regler

Regionen “overgår” til at følge de gældende regler for hele landet. Se her hvilke: Kørsel til behandling

Vedtægter
Vedtægter kreds Midtjylland

Søg fondsmidler:
Nyreforeningen Kreds Viborg fondslegat kan søges af nyresyge medlemmer af Nyreforeningen Kreds Midtjylland, bosiddende i det gamle Viborg Amt, bl.a. til ferie samt anden økonomisk støtte. Du kan først modtage et legat efter et års medlemskab af Nyreforeningen.

Derudover yder fonden støtte til klinisk og eksperimentel nyreforskning.

Der er frist for ansøgning hvert år ved udgangen af maj måned. Hent ansøgningsskemaet her: Viborg Kreds Fond legat ansøgningsskema

Søg ferielegat:
Nyreforeningen Kreds Midtjyllands ferielegat, kan søges af medlemmer af Nyreforeningen Kreds Midtjylland, bosiddende udenfor det gamle Viborg Amt, på lige fod med dem der kan søge i fonden. Man skal have været medlem af Nyreforeningen et år for at komme i betragtning.

Hent ansøgningsskemaet for 2020: Ansøgningsskema Kreds Midtjyllands Ferielegat 2020