Midtjylland

viborg-nyreforeningen
viborg-nyreforeningen-2

Bestyrelsen

Formand
Svend Aage Pedersen
Tlf. 20 87 94 41
svap@eyesee.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand 
Ritha Almind
Tlf. 86 62 07 97 / 40 46 79 32
arra@email.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen og lotterikoordinator

Kasserer
Jens-Ejnar Mikkelsen
Tlf. 60 22 30 09
j.e.c.mikkelsen@fibermail.dk

Bestyrelsesmedlem
Ejvind Sørensen
Tlf. 98 54 62 69 / 40 71 97 83
ejv.asta@skylinemail.dk

Bestyrelsesmedlem
Preben Elkær Knudsen
Tlf. 25 84 44 50
prebenknudsen@dukamail.dk

Bestyrelsesmedlem
Tom Meyer Pedersen
Tlf. 24 45 68 67
slottet.pedersen@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem
Preben S. Balle
Tlf. 40 45 91 72
ballepreben@gmail.com

1. Suppleant
Maj-Britt Omø Seeger
m.o.j@gmail.com

2. Suppleant
Birgitte Mikkelsen
Tlf. 28 90 95 72
b.mikkelsen@fiberpost.dk

Revisorer
Inger D. Laursen
Egon Brøndum

Arrangementer

21. november: Julehygge kl. 11.45 på Mønsted Kro.

13. februar 2022: Generalforsamlig kl. 11.45 på Golfhotellet Viborg.

Information fra kredsen

Region Midtjylland har siden 2007 haft lempelige regler for befordring til og fra dialyse. Den hidtil gratis kørsel for alle afskaffes nu.

Se brevet fra Region Midtjylland her: Slut med lempelige regler

Regionen “overgår” til at følge de gældende regler for hele landet. Se her hvilke: Kørsel til behandling

Vedtægter
Vedtægter kreds Midtjylland

Søg fondsmidler:
Nyreforeningen Kreds Viborg fondslegat kan søges af nyresyge medlemmer af Nyreforeningen Kreds Midtjylland, bosiddende i det gamle Viborg Amt, bl.a. til ferie samt anden økonomisk støtte. Du kan først modtage et legat efter et års medlemskab af Nyreforeningen.

Derudover yder fonden støtte til klinisk og eksperimentel nyreforskning.

Der er frist for ansøgning hvert år ved udgangen af maj måned. Hent ansøgningsskemaet her: Viborg Kreds Fond legat ansøgningsskema

Søg ferielegat:
Nyreforeningen Kreds Midtjyllands ferielegat, kan søges af medlemmer af Nyreforeningen Kreds Midtjylland, bosiddende udenfor det gamle Viborg Amt, på lige fod med dem der kan søge i fonden. Man skal have været medlem af Nyreforeningen et år for at komme i betragtning.

Hent ansøgningsskemaet for 2022: Ansøgningsskema Kreds Midtjyllands Ferielegat 2022