Midtjylland

viborg-nyreforeningen
viborg-nyreforeningen-2

Bestyrelsen

Formand + medlem af Hovedbestyrelsen
Svend Aage Pedersen
Tlf. 20 87 94 41
svap@eyesee.dk

Næstformand + medlem af Hovedbestyrelsen + lotterikoordinator
Ritha Almind
Tlf. 86 62 07 97 / 40 46 79 32
arra@email.dk

Kasserer
Jens-Ejnar Mikkelsen
Tlf. 60 22 30 09
j.e.c.mikkelsen@fibermail.dk

Bestyrelsesmedlem
Søren Thingskov Jensen
Tlf. 28 70 03 32
soeren.thingskov@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Ejvind Sørensen
Tlf. 98 54 62 69 / 40 71 97 83
ejv.asta@skylinemail.dk

Bestyrelsesmedlem
Preben Elkjær Knudsen
Tlf. 25 84 44 50
prebenknudsen@dukamail.dk

Bestyrelsesmedlem
Minna Mogensen
Tlf. 41 28 86 60
minnamogensen@yahoo.dk

1. suppleant
Jens Erik Jepsen
Tlf. 60 19 91 42
lampe_jens@yahoo.dk

2. suppleant + sekretær
Birgitte Mikkelsen
Tlf. 28 90 95 72
b.mikkelsen@fiberpost.dk

Revisor
Inger D. Laursen

Revisorsuppleant
Egon Brøndum Nielsen

Arrangementer.

9. februar 2019: Generalforsamling.

Tid og sted vil senere blive annonceret i Nyrenyt.
Indbydelser bliver sendt ud ca. en måned før.

Information fra kredsen

Vedtægter kreds Midtjylland

Søg fondsmidler:
Nyreforeningen Kreds Viborg fondslegat kan søges af nyresyge medlemmer af Nyreforeningen Kreds Midtjylland, bosiddende i det gamle Viborg Amt, bl.a. til ferie samt anden økonomisk støtte. Du kan først modtage et legat efter et års medlemskab af Nyreforeningen.

Derudover yder fonden støtte til klinisk og eksperimentel nyreforskning.

Der er frist for ansøgning hvert år ved udgangen af maj måned.

Hent ansøgningsskemaet:
Midtjyllands kreds Ansøgningsskema 2019

Søg ferielegat:
Nyreforeningen Kreds Midtjyllands ferielegat, kan søges af medlemmer af
Nyreforeningen Kreds Midtjylland, bosiddende udenfor det gamle Viborg Amt, på
lige fod med dem der kan søge i fonden.

Hent ansøgningsskemaet:
Ferielegatansøgning – kreds Midtjylland – Nyreforeningen 2019