Midtjylland

viborg-nyreforeningen
viborg-nyreforeningen-2

Bestyrelsen

Formand
Svend Aage Pedersen
Tlf. 20 87 94 41
svap@eyesee.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen

Næstformand 
Ritha Almind
Tlf. 86 62 07 97 / 40 46 79 32
arra@email.dk
Medlem af Hovedbestyrelsen og lotterikoordinator

Kasserer
Jens-Ejnar Mikkelsen
Tlf. 60 22 30 09
j.e.c.mikkelsen@fibermail.dk

Bestyrelsesmedlem
Ejvind Sørensen
Tlf. 98 54 62 69 / 40 71 97 83
ejv.asta@skylinemail.dk

Bestyrelsesmedlem
Preben Elkær Knudsen
Tlf. 25 84 44 50
prebenknudsen@dukamail.dk

Bestyrelsesmedlem
Tom Meyer Pedersen
Tlf. 24 45 68 67
slottet.pedersen@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem
Preben S. Balle
Tlf. 40 45 91 72
ballepreben@gmail.com

1. Suppleant
Maj-Britt Omø Seeger
m.o.j@gmail.com

2. Suppleant
Birgitte Mikkelsen
Tlf. 28 90 95 72
b.mikkelsen@fiberpost.dk

Revisorer
Inger D. Laursen
Egon Brøndum

Arrangementer

13. februar: Generalforsamling kl. 11.45 på Golfhotellet Viborg.

Information fra kredsen

Region Midtjylland har siden 2007 haft lempelige regler for befordring til og fra dialyse. Den hidtil gratis kørsel for alle afskaffes nu.

Se brevet fra Region Midtjylland her: Slut med lempelige regler

Regionen “overgår” til at følge de gældende regler for hele landet. Se her hvilke: Kørsel til behandling

Vedtægter
Vedtægter kreds Midtjylland

Søg fondsmidler

Nyreforeningen Kreds Viborg fondslegat kan søges af nyresyge medlemmer af Nyreforeningen, bosiddende i det gamle Viborg Amt. Bl.a. til ferieformål samt anden økonomisk støtte. Derudover yder fonden støtte til klinisk og eksperimentel nyreforskning.

Ved tildeling af legat skal dokumentation indsendes, før udbetalingen kan finde sted. Fondsbestyrelsen kan bede om skriftlig redegørelse for legatets anvendelse i overensstemmelse med formålet.

Legatansøgning for privatpersoner søges digitalt via dette link. Vær opmærksom på, at du skal benytte den seneste version af en moderne webbrowser for eksempel Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Forskningslegater ansøges via dette link

Ansøgningsfristen er senest den 31. maj i det indeværende år.