Privatlivspolitik for Nyreforeningen

Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt

Når du bliver medlem hos Nyreforeningen giver du os en række personlige oplysninger og data. Navn, adresse, telefonnummer, email-adresse og din alder. Uden dem kan vi ikke sende dig information, opkræve kontingent m.v. Vi fortæller her, hvordan vi passer på dem.

Kontaktoplysninger

Nyreforeningen er dataansvarlig. Vi er med andre ord ansvarlige for, at dine personlige oplysninger og data behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontakt os Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, mail@nyre.dk.

Længere end lovgivningen

Nyreforeningen vil også, at du er tryg ved at have dine oplysninger hos os. Vi tilstræber derfor at håndtere dem så gennemskueligt som overhovedet muligt.

Ved indmeldelse

Vi gemmer ikke dine oplysninger hos os selv, men i et medlemssystem, der er godkendt af Datatilsynet. Systemet hedder Iteras. Når du melder dig ind, bliver du medlem både af den lokale kreds og af landsforeningen, men dine oplysninger gemmes kun i det ene medlemssystem. Til gengæld accepterer du, at dine oplysninger gemmes her.

Ovenstående fortæller vi dig i et velkomstbrev/velkomstmail.

Opkrævning af kontingent

Medlemssystemet sender ved opkrævning af kontingent oplysninger om dig digitalt til Nets. Disse bliver slettet umiddelbart efter, at opkrævningen er afsendt fra Nets.

Gavebidrag

Giver du et bidrag til foreningen behandler vi en række oplysninger om dig, men kun såfremt du ønsker, at vi meddeler dit bidrag til SKAT – med henblik på fradrag. Disse oplysninger opbevares hos regnskabsvirksomheden Accountor A/S.

Telemarketing

Nyreforeningen samarbejder med firmaet The Call Company og All Ears. Formålet er at tilbyde medlemskab og at modtage bidrag. The Call Company og All Ears overholder gældende lovgivning og samme retningslinjer som Nyreforeningen.

Hjemmesiden

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Det gør vi for at optimere funktionen, tilpasse hjemmesiden til behovene og for at kunne udvikle den. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg, så oplevelsen af hjemmesiden bedre kan målrettes den enkelte brugers behov.

Kun det absolut nødvendige

Vi gemmer ikke andre oplysninger end de ovenfor nævnte. Giver du os undtagelsesvist flere personlige oplysninger skriftligt, bliver disse opbevaret på papir og i et aflåst skab. Kun foreningens socialrådgiver har nøgle til skabet. Oplysningerne bliver makuleret, så snart din sag er ekspederet. Du kan til enhver tid bede om at få dine oplysninger slettet.

Giver du os personlige oplysninger mundtligt skal du vide, at vores ansatte er knivskarpe på overholdelse af tavshedspligten. Og vi giver ALDRIG personlige oplysninger videre til tredjepart uden dit samtykke.

Det mest nødvendige

Af hensyn til vores mange administrative opgaver er det en stor hjælp, hvis du holder dine oplysninger hos os ajour. Det kan du gøre via hjemmesiden eller ved at ringe eller maile til os.

Klage

Er du utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, jf. persondatalovens §58, stk.1.