Udvalg

Her får du overblik over vores udvalg, hvad de arbejder med og hvordan du kan kontakte dem. I alle udvalg sidder der et medlem af Forretningsudvalget, og alle udvalg har valgt en formand. Udvalgene består udelukkende af frivillige og en sekretær fra sekretariatet.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager den daglige drift i samarbejde med sekretariatet.
Se Forretningsudvalgets seneste dagsorden og referater

Jan Rishave (landsformand)28 90 93 14 jan.rishave@gmail.com
Malene Madsen (næstformand)40 33 65 70 malenejm@gmail.com
Charlotte Willer Kristensen (2. næstformand)28 90 22 88 charlotte@mortenwiller.dk
Gunner Nielsen (Region Nord)98 38 33 72 gunner.nielsen@gmail.com
Peter Husted Sørensen (Region Midt)60 82 58 40 peterhusted@outlook.dk
Henrik Nytofte Rasmussen (Region Syd)60 60 43 12 henrik.og@dsa-net.dk

Jette Thaarup (Region Hovedstaden)22 81 46 78 jettethaarup@hotmail.com
Lone Haar (Region Sjælland)50 99 11 91 lone.haar@hotmail.com

Sekretær for Forretningsudvalget: Sven Gerner Nielsen, tlf. 22 60 20 11, sgn@nyre.dk

Patientudvalget

Patientudvalget udarbejder forslag til politikker, f.eks. på det sundheds- og socialpolitiske område og sørger for, at vores vedtagne politikker omsættes til konkrete forbedringer for medlemmerne.

Kommissorium for Patientudvalget

Se Patientudvalgets seneste dagsorden og referater

Henning Søndergaard (formand) hs@nyre.dk

Henrik Nytofte Rasmussen henrik.og@dsa-net.dk
Maia Torstensson maia_bt@hotmail.com
Kasper Friis kasperfriis24@hotmail.com

Henrik Pilgaard pilgaard3@tdcadsl.dk

Sekretær for Patientudvalget: Jan Jensen, tlf. 50 93 59 50, jj@nyre.dk.

Pårørendeudvalget

Pårørendeudvalget varetager pårørendes interesser i foreningen, tilbyder erfaringsudveksling og udvikler medlemstilbud til pårørende, hverver medlemmer blandt pårørende og fremsætter forslag til politikker og holdninger, der har betydning for pårørende.

Kommissorium for Pårørendeudvalget
Pårørendepolitik 24 maj 2019
Se Pårørendeudvalgets seneste dagsorden og referater.

Karen Marie Riis (formand)21 62 08 91 kmsriis@hotmail.com
Karin Wermuth31 23 37 35 trunte-1973@hotmail.com
Jette Thaarup22 81 46 78 jettethaarup@hotmail.com
Berit Roed20 47 82 95 beritroed1@gmail.com

Sekretær for Pårørendeudvalget: Jan Jensen, tlf. 50 93 59 50, jj@nyre.dk.

Donorudvalget

Donorudvalgets formål er at fremme organdonationens udvikling i Danmark og Europa, at udvikle medlemstilbud til donorer, at hverve medlemmer blandt donorer og at fremsætte forslag til politikker og holdninger vedrørende organdonation.

Kommissorium for Donorudvalget
Se Donorudvalgets seneste dagsorden og referater.

Lilly Mogensen (formand) lillym@stofanet.dk
Jens Havskov Sørensenhavskov@gmail.com
Solveig Lauridsensysol@sol.dk
Dorthe Frahm frahm@vip.cybercity.dk
Kasper Friis kasperfriis24@hotmail.com

Sekretær for Donorudvalget: Sven Gerner Nielsen, tlf. 22 60 20 11, sgn@nyre.dk