Udvalg

Her får du overblik over vores udvalg, hvad de arbejder med og hvordan du kan kontakte dem. I alle udvalg sidder der et medlem af Forretningsudvalget, og alle udvalg har valgt en formand. Udvalgene består udelukkende af frivillige og en sekretær fra sekretariatet.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager den daglige drift i samarbejde med sekretariatet.
Se Forretningsudvalgets seneste dagsorden og referater

Jan Rishave (landsformand)28 90 93 14 jan.rishave@gmail.com
Malene Madsen (næstformand)40 33 65 70 mm@nyre.dk
Henrik Nytofte Rasmussen (Fungerende 2. næstformand)60 60 43 12 henrik.og@dsa-net.dk

Gunner Nielsen (Region Nord)98 38 33 72 gunner.nielsen@gmail.com
Peter Husted Sørensen (Region Midt)60 82 58 40 peterhusted@outlook.dk
Jette Thaarup (Region Hovedstaden)22 81 46 78 jettethaarup@hotmail.com
Vibekeea Jensen (Region Sjælland)22 53 20 75 vibekeea@stusgaard.dk

Sekretær for forretningsudvalget: Michael Buksti, tlf. 40 90 29 48, mb@nyre.dk

Patientudvalget

Patientudvalget udarbejder forslag til politikker, f.eks. på det sundheds- og socialpolitiske område og sørger for, at vores vedtagne politikker omsættes til konkrete forbedringer for medlemmerne.

Kommissorium for Patientudvalget

Se Patientudvalgets seneste dagsorden og referater

Tom Meyer Petersen 24 45 68 67 slottet@pedersen.mail.dk,

Henrik Nytofte Rasmussen 60 60 43 12 henrik.og@dsa-net.dk
Martin Larsen Martinlarsen70@outlook.dk
Nina Grovermann30 23 31 78 ngrovermann@gmail.com
Henrik Pilgaard28 43 50 10 pilgaard3@tdcadsl.dk
Jesper Baand Villadsen53 62 14 02jbv1@live.dk

Sekretær for Patientudvalget: Jan Jensen, tlf. 50 93 59 50, jj@nyre.dk.

Pårørendeudvalget

Pårørendeudvalget varetager pårørendes interesser i foreningen, tilbyder erfaringsudveksling og udvikler medlemstilbud til pårørende, hverver medlemmer blandt pårørende og fremsætter forslag til politikker og holdninger, der har betydning for pårørende.

Kommissorium for Pårørendeudvalget
Pårørendepolitik 24 maj 2019
Se Pårørendeudvalgets seneste dagsorden og referater.

Karen Marie Riis (formand)21 62 08 91 kmsriis@hotmail.com
Karin Wermuth31 23 37 35 trunte-1973@hotmail.com
Jette Thaarup22 81 46 78 jettethaarup@hotmail.com
Berit Roed20 47 82 95 beritroed1@gmail.com
Michael Rosenkvist40 85 50 80 micros911@gmail.com

Sekretær for Pårørendeudvalget: Jan Jensen, tlf. 50 93 59 50, jj@nyre.dk.

Donorudvalget

Donorudvalgets formål er at fremme organdonationens udvikling i Danmark og Europa, at udvikle medlemstilbud til donorer, at hverve medlemmer blandt donorer og at fremsætte forslag til politikker og holdninger vedrørende organdonation.

Kommissorium for Donorudvalget
Se Donorudvalgets seneste dagsorden og referater.

Lilly Mogensen (formand) lillym@stofanet.dk
Jens Havskov Sørensenhavskov@gmail.com
Dorthe Frahm frahm@vip.cybercity.dk
Kasper Friis kasperfriis24@hotmail.com

Sekretær for Donorudvalget: Michael Buksti, tlf. 40 90 29 48, mb@nyre.dk

Redaktionen af Nyrenyt

Redaktionens formål er skrive og planlægge bladet Nyrenyt, der udkommer fire gange årligt.

Du kan læse mere om redaktionen og deadlines for artikler her

Her kan du læse det seneste nummer af Nyrenyt

Malene Madsen, ansvarshavende redaktørmalenejm@gmail.com
Gunner Nielsengunner.nielsen@gmail.com
Michael Rosenkvistmicros911@gmail.com
Cille Kvartmannck@nyre.dk
Christinna Skipper Braunchristinnabraun@me.com

Sekretær for redaktionen: Maia Torstensson, mt@nyre.dk