Udvalg

Her får du overblik over vores udvalg, hvad de arbejder med og hvordan du kan kontakte dem. I alle udvalg sidder der et medlem af Forretningsudvalget, og alle udvalg har valgt en formand. Udvalgene består udelukkende af frivillige og en sekretær fra sekretariatet.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager den daglige drift i samarbejde med sekretariatet.
Se Forretningsudvalgets seneste dagsorden og referater

Malene M. Deele (landsformand)40 33 65 70 md@nyre.dk
Michael Rosenkvist (næstformand)40 85 50 80 micros911@gmail.com
Henrik Nytofte Rasmussen (2. næstformand)60 60 43 12 henrik.og@dsa-net.dk

Gunner Nielsen (Region Nord)98 38 33 72 gunner.nielsen@gmail.com
Peter Husted Sørensen (Region Midt)60 82 58 40 peterhusted@outlook.dk
Kent Thomsen (Region Syd) 23 64 99 82 kentharristhomsen@outlook.dk
Jette Thaarup (Region Hovedstaden)22 81 46 78 jt@nyre.dk
Vibekeea Jensen (Region Sjælland)22 53 20 75 vibekeea@stusgaard.dk

Sekretær for forretningsudvalget: Michael Buksti, tlf. 40 90 29 48, mb@nyre.dk

Patientudvalget

Patientudvalget udarbejder forslag til politikker, f.eks. på det sundheds- og socialpolitiske område og sørger for, at vores vedtagne politikker omsættes til konkrete forbedringer for medlemmerne.

Kommissorium for Patientudvalget

Se Patientudvalgets seneste dagsorden og referater

Jesper Baand Villadsen (formand)53 62 14 02 jbv1@live.dk
Tom Meyer Petersen 24 45 68 67 slottet@pedersen.mail.dk,

Boris Holm60 19 66 72 borisholm@outlook.dk
Martin Larsen Martinlarsen70@outlook.dk
Lisbeth Skovly Nielsen22 95 05 06 lisbethskovlynielsen@gmail.com

Sekretær for Patientudvalget: Karina Krammer, tlf. 41 19 51 00, kek@nyre.dk.

Pårørendeudvalget

Pårørendeudvalget varetager pårørendes interesser i foreningen, tilbyder erfaringsudveksling og udvikler medlemstilbud til pårørende, hverver medlemmer blandt pårørende og fremsætter forslag til politikker og holdninger, der har betydning for pårørende.

Kommissorium for Pårørendeudvalget
Pårørendepolitik 24 maj 2019
Se Pårørendeudvalgets seneste dagsorden og referater.

Karen Marie Riis (formand)21 62 08 91 kmsriis@hotmail.com
Karin Wermuth31 23 37 35 trunte-1973@hotmail.com
Jette Thaarup22 81 46 78 jettethaarup@hotmail.com
Berit Roed20 47 82 95 beritroed1@gmail.com
Michael Rosenkvist40 85 50 80 micros911@gmail.com
Karin Rønnau Teller 31 70 26 08 KarinTeller@outlook.dk

Sekretær for Pårørendeudvalget: Karen Bangert, tlf. 92 82 24 61, kb@nyre.dk.

Donorudvalget

Donorudvalgets formål er at fremme organdonationens udvikling i Danmark og Europa, at udvikle medlemstilbud til donorer, at hverve medlemmer blandt donorer og at fremsætte forslag til politikker og holdninger vedrørende organdonation.

Kommissorium for Donorudvalget
Nyreforeningens mål på donor og transplantationsområdet – ENDELIG VERSION.docx
Se Donorudvalgets seneste dagsorden og referater.

Jan Rishave (formand)28 90 93 14jan.rishave@gmail.com
Lilly Mogensen21 72 03 05 lillym@stofanet.dk
Jens Havskov Sørensen50 93 38 74havskov@gmail.com
Peter Husted Sørensen97 40 70 71peterhusted@outlook.dk
Tom Meyer Pedersen24 45 68 67slottet@pedersen.mail.dk

Sekretær for Donorudvalget: Michael Buksti, tlf. 40 90 29 48, mb@nyre.dk

Redaktionen af Nyrenyt

Redaktionens formål er skrive og planlægge bladet Nyrenyt, der udkommer fire gange årligt.

Du kan læse mere om redaktionen og deadlines for artikler her

Her kan du læse det seneste nummer af Nyrenyt

Malene M. Deele, ansvarshavende redaktørmd@nyre.dk
Gunner Nielsengunner.nielsen@gmail.com
Michael Rosenkvistmicros911@gmail.com
Cille Kvartmannck@nyre.dk
Christinna Skipper Braunchristinnabraun@me.com

Sekretær for redaktionen: Maia Torstensson, mt@nyre.dk