Indlæg

Coronavirus

Senfølger efter Coronavirus

CoronavirusLangt størstedelen af smittede med COVID-19 får milde symptomer og blive raske igen efter to-tre uger. Der er dog en gruppe mennesker, som oplever forskellige følger efter deres sygdomsforløb.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 5 % af de personer som rammes af COVID-19, udvikler senfølger efter sygdommen. Omfanget og konsekvenserne af senfølgerne er ikke kendt i sit fulde omfang, heller ikke for nyrepatienter.

“Det er for tidligt, at sige noget om senfølger for dialysepatienter og nyretransplanterede, da vi på nuværende tidspunkt mangler erfaringer”, fortæller HelleThiesson, formand for Dansk Nefrologisk Selskab og overlæge på nefrologisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Senfølger kan forekomme i alle aldersgrupper og ses både hos personer med kroniske sygdomme og hos personer, som ikke fejlede noget, før de fik COVID-19. Ligeledes ses senfølger både hos dem, der har haft et mildt og hos dem, som har haft et alvorligt sygdomsforløb. Sundhedsstyrelsens har beskrevet en række forskellige typer af senfølger efter sygdomsforløb med COVID-19.

Det gælder blandt andet:

  • Udtalt træthed
  • Åndenød
  • Muskelsmerter
  • Brystsmerter
  • Hoste
  • Tab af smags- og lugtesans
  • Koncentrationsbesvær
  • Hukommelsesbesvær

Og det er også de senfølger vi ser blandt nyrepatienter.

Helle Thiesson tilføjer: “Det går bedre med nyrepatienterne end i foråret, pga. den erfaring og medicinske behandling vi nu har.”

Den typiske behandling ved indlæggelse er blandt andet tilførsel af ilt efter behov, Antibiotika og de to præparater mod COVID-19 Remdesivir og Dexamethason.

Det er det også for nyrepatienter og det er Kristen Vahr Sørensen fra Lemvig et eksempel på. Du kan læse om hans oplevelser med nyresygdom i sidste Nyrenyt eller på vores hjemmeside.

Læs mere om senfølger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs personlige beretninger fra vores medlemmer

I løbet af efteråret har vi snakket med nogle af vores medlemmer, som enten har været smittet med COVID-19 eller haft Corona-smittede i samme husstand. På vores hjemmesiden kan du også læse om Helle, som var smittet uden at have symptomer og om Tine, hvis børn har været smittet med COVID-19.

Når COVID-19 rammer nyretransplanteret (Kristen)

Smittet uden symptomer (Helle)

December historier, 1. advent, d. 29. november (Tine)

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler klinikker for senfølger i alle regioner

Læs mere om Sundhedsstyrelsens planer om oprettelse af senfølgeklinikker:

Nye klinikker til patienter med svære senfølger efter COVID-19

I Region Nordjylland er den første senfølgeklinik på vej. Den skal tage sig af nordjyder med senfølger efter COVID-19. Læs mere om tiltaget her: Klinik på vej til nordjyder med COVID-19-senfølger

 

Smittet uden symptomer

Det var nærmest et tilfælde, at Helle Pedersen opdagede, at hun havde Corona. Tilbage i starten af august tog Helle en Corona-test, fordi hun skulle besøge sin mor på plejehjemmet. Bare lige for en sikkerhedsskyld. Det var Sundhedsmyndighedernes anbefaling dengang. Da svaret kom, var Helle ved at falde bagover. Hun havde Corona helt uden symptomer. Og helt uden at vide hvor hun var blevet smittet. Umiddelbart var Helle COVID-positiv uden at være syg og uden at være påvirket af at være smittet.

Helle blev hjertetransplanteret i 2006 og som følge af den stærke medicin, hun efterfølgende måtte tage, blev nyrerne svækket. I 2013 blev Helle alvorlig nyresyg og blev i 2016 transplanteret med en ny nyre. Siden har hendes nyretal (kreatinin) ligget stabilt på omkring 200. Med to transplantationer og et nyretal som ligger rimelig højt, vurderer lægerne, at Helle er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Heldigvis blev det dog ikke et alvorligt forløb. ’Det mest skræmmende var, at jeg ikke kunne mærke noget. Overhovedet. Jeg var utrolig nervøs for at have smittet nogen og blev sindssyg lettet, da det viste sig, at det havde jeg ikke.’ Som nyresyg havde Helle valgt at begrænse sin omgangskreds, holdt god afstand og passede i det hele taget meget på for ikke at blive smittet. Og alligevel blev hun det.

Helle fik aldrig symptomer, men gik i de syv dages isolation som Sundhedsstyrelsen anbefaler personer, som ikke udviser symptomer. Derudover en ekstra selvvalgt isolationsdag.

Vær opmærksom på senfølger

Spørger man Sundhedsstyrelsen så rammer Helles historie hovedet på sømmet. Det er vigtigt at holde afstand, spritte af og begrænse sin omgangskreds. For det er ikke alle covidsmittede som ved, at de er smittede. Simpelthen fordi man kan have Corona uden at udvise symptomer.

Og alligevel kan man risikere senfølger. Det har Helle mærket på egen krop. Sidst i august fik Helle store udsving i sit nyretal, og i starten af september blev Helle ringet op af hjerteafdelingen, fordi nyretallet var steget til over det dobbelte. Nyretallet lå på 470! Helle blev indlagt i sammenlagt 2 døgn. Uden nogen form for behandling og udelukkende til observation. Hjertet viste heldigvis ikke tegn på at være påvirket af smitten med COVID-19.

Nyretallet er faldet igen og var også stabilt i en periode. Nu ligger det dog igen og svinger omkring de 254 og Helle er begyndt at kostregulere, for at undgå dialyse eller at skulle transplanteres igen. Både fosfor og proteintallet ligger for højt og derfor er der nu vegetarmad på menuen. Lægerne regner med, at det er Coronavirus, som har svækket nyrefunktionen. Ud over en øget træthed og regelmæssige kontrolbesøg hos nefrologen, fortsætter livet dog som det plejer og Helle er tilbage på arbejdet på Kvindemuseet i Århus.

Helle følger forholdsreglerne og er ekstra påpasselig når hun har publikumskontakt, lige som hun hele tiden har gjort.

Tag dine forholdsregler, men vær ikke hysterisk

Bare fordi du ikke har symptomer, kan du være smittet og senfølger kan ramme som en boomerang. Så Helle opfordrer klart alle til at tage deres forholdsregler og begrænse fysisk kontakt til deres sociale netværk: ’Men det er helt klart en afvejning, – du skal trives både mentalt og fysisk. Lad være med at være hysterisk og gå ikke i panik, men pas på dig selv.’

 

Helle Pedersen, 47 år

Nyrepatient siden 2013, nuværende nyretal 200

Hjertetransplanteret i 2006

Nyretransplanteret i 2016