Indlæg

Generalforsamling udsat til 2021

Der bliver ingen generalforsamling i Nyreforeningen i 2020. Her et kig tilbage på 2018.

Et kig tilbage til Landsmødet i 2018.

Der bliver ingen generalforsamling i Nyreforeningen i år.

Det har foreningens forretningsudvalg netop besluttet.

Generalforsamling 2020 bliver i stedet afviklet i foråret 2021 som en ekstraordinær generalforsamling før generalforsamlingen 2021. Her skal regnskabet godkendes, der skal vælges landsformand og anden næstformand.

Baggrunden for udsættelsen

Årsagen til udsættelsen er Corona-situationen. I første omgang blev landsmødet  flyttet fra maj til september i år, men sygdommen er stadig i samfundet og patientforeninger, som varetager patienters interesser må forventes at være de mest forsigtige.

Nyreforeningen påtager sig et moralsk ansvar såfremt generalforsamlingen gennemføres. Den enkelte deltager påtager sig et konkret ansvar. Den enkelte deltager kan/skal selv vurdere risikoen ved at deltage, men mange af foreningens medlemmer har på grund af kronisk sygdomme valgt at være yderst forsigtige. Enkelte har direkte valgt at isolere sig. Derfor har forretningsudvalget valgt at udsætte generalforsamlingen endnu en gang.

Strategiseminar og hovedbestyrelsesmøde

Men selv om landsmødet bliver udsat til 2021 kommer der alligevel til at ske noget i september.

25. og 26. september holdes der strategiseminar for forretningsudvalg og udvalgsformænd og der holdes møde i hovedbestyrelsen.

Der er indgået aftale om at Jan Rishave fortsætter som landsformand indtil generalforsamling 2021 og at Malene Madsen derefter overtager formandsposten.

Rejser, kurser og temadage

Den planlagte rejse til Madeira i oktober udsættes til foreløbig februar 2021.

Den planlagte tur til Skallerup Klit i september gennemføres derimod. Med ca. 20 deltagere.

Kurser og temadage afvikles som planlagt i efteråret, men det indskærpes at alle Covid-19 foranstaltninger overholdes.

Hvad der ikke sker

Da generalforsamling 2020 udsættes til 2021 uddeles Nyreprisen og  Årets Solfanger ikke i 2020.

Henrik Nytofte Rasmussen overtager med virkning fra 1. september 2020 opgaverne for 2. næstformand indtil generalforsamling 2020. Som jo altså afvikles i foråret 2021.

Forretningsudvalget har godkendt regnskab for 2019. Det udsendes til kredsene og gøres tilgængeligt på hjemmesiden.

 

 

Husk, du kan stemme til generalforsamlingen ved fuldmagt

Den årlige generalforsamling blev i 2019 afholdt i Korsør. Men selvom du måske ikke har mulighed for at deltage rent fysisk i kommende generalforsamlinger, kan du alligevel sagtens afgive din stemme.

Du kan stemme ved fuldmagt ved den årlige generalforsamling.

Du kan åbne og printe fuldmagten Fuldmagt til afgivelse af stemme på Nyreforeningens Generalforsamling. Skriv det relevante årstal på fuldmagten, inden du sender den.

Jesper er Årets solfanger 2018

Årets solfanger kæmper for retten til at donere en nyre anonymt

Jesper Dalgaard Pøhler, 29 år, er Årets solfanger.

Nyreforeningens formand Jan Rishave fortæller, hvorfor Jesper har fortjent prisen og anerkendelse fra hele foreningen:

”Jesper har igen og igen brugt sig selv og sin egen historie i medierne og argumenteret for anonym donation af nyrer. Han har stillet sig frem med krop og sjæl og kæmpet for retten til at hjælpe et andet menneske. Jesper har sine meningers mod, og han gjorde en flot indsats som formand for Donorudvalget.”

Fik nej til anonym donation

Jesper Dalgaard Pøhler ønskede for nogle år siden at undersøge muligheden for at donere sin ene nyre væk til en, der havde behov for det. Han kontaktede hospitalet, men fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Det havde Jesper svært ved at forstå, når nu der står så mange på venteliste til en ny nyre. Derfor gik han ud i medierne og forsøgte at gøre opmærksom på det absurde i, at nogle gerne vil donere en nyre, men ikke kan få lov.

Jesper meldte sig desuden ind i Nyreforeningen. Her blev han valgt som formand for Donorudvalget, og fra den post kæmpede han for indførelse af anonym donation af nyre i Danmark. Han har også været med til at starte et årligt arrangement, hvor Nyreforeningen hylder de levende donorer. Samtidig var Jesper ansat i Det Etiske Råd, hvor han ligeledes arbejdede med organdonation og de etiske argumenter for og imod levende, anonym donation af nyre.

Anonym donation bliver muligt

”Tiden er moden til, at vi begynder at tænke, at den form for empati kan man også have for mennesker, man ikke har mødt endnu,” sagde Jesper Dalgaard Pøhler til TV 2 i oktober 2017.

Nogle måneder tidligere havde Det Etiske Råd – med 14 stemmer for og 3 imod – sagt god for, at anonym donation af nyre er etisk forsvarligt. Det betyder, at anonym nyredonation nu kan forventes at blive en realitet fra januar 2019.

Det er et medlem af Nyreforeningen, som har indstillet Jesper Dalgaard Pøhler til Årets solfanger efter at have set ham i medierne. I indstillingen lød det bl.a.: ”Jeg vil gerne, at Nyreforeningen tildeler Jesper Pøhler en æresbevisning for hans uegennyttige kamp for retten til at tildele en nyre anonymt til et medmenneske” – en kamp som nu ender med at praksis ændres, og man i meget nær fremtid vil kunne give sin ene nyre væk anonymt.

Prisen blev uddelt på Nyreforeningens landsmøde den 21. april.