Indlæg

Kultur må ikke bremse gode intentioner i sundhedsreform

Sundhedsvæsenet skal bindes sammen på en ny måde, så der kommer bedre sammenhæng til gavn for patienter og pårørende. Det skriver www.danskepatienter.dk. Centralt står nye fælles nationale kvalitetsstandarder, som skal mindske ulighed i sundhedstilbud på tværs af regionsgrænser.

Sådan indledte sundhedsminister Ellen Trane Nørby, da hun var forbi til en snak med Danske Patienters medlemsforeninger om regeringens udspil til ny sundhedsreform.

Der var generel ros til intentionerne i reformen blandt de fremmødte repræsentanter fra patient- og pårørendeforeningerne, som i årevis har efterspurgt ambitiøse løsninger, der netop gør op med dårlig sammenhæng og uensartethed i behandlingen på tværs af byskiltene.

Pas på ”kulturnissen”

Hvis man for alvor vil ændre sundhedsvæsenet til det bedre er der dog først og fremmest behov for kulturændringer. Det mener formand for Sjældne Diagnoser, Birthe Byskov Holm:

”Alle gør tingene på deres egen måde, fordi de mener, at det er den bedste løsning. Man glemmer nogle gange at tænke på helheden,” siger hun.

Hun peger på, at der i det nuværende set-up er mange gamle mønstre, der lever i bedste velgående, selvom tidligere reformer har forsøgt at gøre op med dem.

”Hvis den nye reform skal ændre noget, så skal det ikke kun handle om økonomi, men også kultur. Det er et langt, sejt træk, men hvis nissen flytter med i de nye rammer, så står vi med de samme problemer om fem år,” siger Birthe Byskov Holm.

Behov for nyt styringsparadigme

Også hos Nyreforeningen efterlyser man et mere markant opgør med kulturen end det, reformen lægger op til. Formand Jan Rishave ser blandt andet gerne, at reformen i højere grad peger mod et nyt styringsparadigme.

”Det er svært at løse de nuværende udfordringer, når man fortsætter med en styringsmodel, der først og fremmest belønner produktivitet. Hvorfor ikke gøre det værdibaseret set fra en patientvinkel? Så ville man virkelig rykke noget,” siger Jan Rishave.

Minister: Mere patientindflydelse bidrager til kulturændring

Ellen Trane Nørby lagde ikke skjul på, at det er en svær opgave at ændre kulturen – og at der skal meget mere til, før sektorgrænserne for alvor bliver brudt ned. Men hun mener, at der er skabt et godt grundlag for at ændre kulturen, fordi patienterne får mere indflydelse – blandt andet i de nye sundhedsfællesskaber.

Af Rikke Skovgaard, Danske Patienter
Læs originalartiklen ved at klikke her

Politikerne bør handle: Pårørende bliver syge af manglende hjælp

Mange pårørende er så fysisk eller psykisk belastede, at de går ned med flaget og må sygemelde sig. Det viser flere, nyere undersøgelser. Nu er det på tide, at politikerne tager ansvar for problemet og sikrer bedre vilkår og rettigheder for pårørende, mener Danske Patienter.

”Alle er enige om, at pårørende løfter en vigtig opgave, og at de fortjener bedre vilkår. Men politisk tilskyndelse og uforpligtende retningslinjer er ikke nok,” siger direktør Morten Freil i Danske Patienter.

Ifølge Danske Patienter er der behov for en national handlingsplan, der forpligter social- og sundhedsvæsenet til at hjælpe pårørende for eksempel i forhold til praktisk hjælp, fleksibilitet på arbejdsmarkedet og til at håndtere den følelsesmæssige omvæltning.

Nyreforeningen: Pårørende skal støttes og anerkendelses

I nyreforeningen er man fuldt ud enige i, at de pårørende spiller en afgørende vigtig rolle.

”De pårørende er en kæmpe ressource for den enkelte syge, for sundhedsvæsenet og for samfundet. Især hvad angår dialyse, spiller de pårørende ofte en meget konkret rolle. Ud over at hjælpe med behandlingen ved f.eks. hjemmedialyse, tager de pårørende jo også ofte aktiv del i besøg og samtaler på sygehuse. Der ud over er dialysepatienter tit så udmattede, at de pårørende må tage ekstra fat, fordi den syge ikke magter så meget.  Det er nødvendigt, at samfundet anerkender de pårørendes arbejde og tilbyder dem støtte,” siger formand for Nyreforeningen Jan Rishave.

Behandlingskrævende stress, depression, posttraumatisk stress og angst er hverdag for tusindvis af pårørende, viser flere nyere undersøgelser fra blandt andre Danske Patienters medlemsforeninger, herunder Nyreforeningen.

Stigende pres på pårørende

Selvom problemet med pressede pårørende allerede er stort i dag, frygter Danske Patienter, at det bliver endnu værre, hvis politikerne ikke griber ind nu.

Indlæggelsestiden på hospitaler bliver stadigt kortere og samtidigt oplever mange familier, at det er sværere at få bevilliget den nødvendige hjælp hos kommunerne på grund af besparelser. Det bliver bekræftet i ny undersøgelse, der viser, at patienterne er blevet mere afhængige af deres pårørende i takt med, at hjælp fra kommunen er faldet.

“Flere opgaver er flyttet over på de pårørende, og i fremtiden kommer de til at spille en endnu større rolle. Derfor er det helt afgørende, at politikerne tager ansvar for en gruppe mennesker, som er presset til det yderste,” siger Morten Freil.

Husk, at du som medlem af Nyreforeningen har adgang til rådgivning fra souschef og socialrådgiver i Nyreforeningen, Jan Jensen.
Du kan kontakte Jan på jj@nyre.dk – tlf. 50 93 59 50. Hans telefontid er mandag-torsdag fra kl. 10-15.