Pårørendefællesskab Midtjylland

Pårørendefællesskab Midtjylland er et netværk og frirum for pårørende til personer med en nyresygdom. Her kan vi være sammen med ligestillede, som ved hvad det vil sige at være pårørende. Vi skal have det hyggeligt, styrke og støtte hinanden og i et trygt fællesskab dele sorger og glæder.

Deltagelse i fællesskabet er gratis og alle i fællesskabet har tavshedspligt.

Hvem kan deltage?

Alle pårørende til en nærtstående med nyresygdom er hjertelig velkomne.

Hvor og hvornår mødes vi?

Temaaften d. 6. marts 2023 kl. 19.00.

Hvordan tilpasser man sig de nye livsvilkår, når sygdommen præger tilværelsen, så man opnår mest mulig trivsel i hverdagen? Levende foredrag ved Karen Heidelbach

Hent invitationen til temaftenen her: Temaaften v Karen Heidelbach

Vi mødes i De frivilliges hus, Ll. Sankt Hans Gade 7, 8800 Viborg.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Gitte – 23343968 (parorendecafemidt@gmail.com) senest 20. februar 2023

Det er gratis at deltage, men husk at give besked om der er særlige hensyn til kost

Kontaktperson for fællesskabet i Midtjylland

Gitte, mobil 23343968 eller parorendecafemidt@gmail.com

// Vært Gitte