Nyheder

Nyreforeningen lancerer stor undersøgelse om diabetes og nyresygdom

I samarbejde med Novo Nordisk har Nyreforeningen taget initiativ til en ny, omfattende undersøgelse, der sætter fokus på en udbredt følgesygdom af diabetes: diabetisk nyresygdom.

dialyse-bivirkninger

Viborg er bedst til dialyse

… og Odense Universitetshospital er bedst til nyretransplantation. Det er resultatet af Dagens Medicins årlige kåring af de bedste hospitaler i Danmark.

Lad borgerne komme til orde

Det er den direkte inddragelse af patienter og pårørende og deres tilbagemeldinger om oplevelsen af kontakten til sundhedsvæsenet, der gør sundhedspersonalet i stand til straks at forbedre de forhold, som er vigtige for brugerne.

Forskning i HPV hos nyretransplanterede

I januar 2016 starter et nyt forskningsprojekt, som er et samarbejde mellem Hud- og kønssygdomsklinikken, Bispebjerg Hospital, Kræftens Bekæmpelse og Nefrologisk klinik, Rigshospitalet. Målet er at afdække mulige risikofaktorer for udvikling af forstadier til kræft forårsaget af HPV virus hos nyretransplanterede.

Pårørende får adgang til sundhedsdata

Pårørende får en ny mulighed for at hjælpe syge familiemedlemmer i den anden ende af landet via sundhed.dk fra den 9. december 2015.

Tips til julemaden

Selvom du har en nyresygdom, skal du ikke snydes for julemaden og julegodterne. Vi guider dig til, hvordan ændret tilberedning af den klassiske julemad kan reducere indholdet af fosfat og/eller kalium og samtidig øge dit proteinindtag. Du kan også finde nyrevenlige opskrifter til den søde tand.

Nyrenyt nr. 4 – lær at leve med smerter

Årets sidste Nyrenyt er ude nu. Du kan bl.a. få gode råd til at leve med smerter, gode råd til at passe dialysediæten i en travl hverdag, oversigt over vores kursustilbud i 2016, forskning i om magnesiumtilskud kan forebygge hjertekarsygdom hos nyresyge og meget mere.

Problemer med e-mails

I forbindelse med Nyreforeningens flytning til Høje Taastrup har vi desværre mistet flere mails. Derfor opfordrer vi til, at du sender dine mails til os igen – især dig der har sendt en ansøgning om stillingen som fundraiser.

Psykologordning får lov at fortsætte

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en stramning af psykologordningen bliver ikke en realitet. Danske Patienter har kritiseret anbefalingen om besparelser, og nu får psykologordningen lov til at fortsætte.

Nyreforeningen søger fundraiser

Nyreforeningen søger en mester i fundraising, som har næse for at finde nye indtægtskilder og som kan igangsætte, gennemføre og afslutte fundraisingprojekter.