Forskning

forskning-i-nyresygdomme

Forskning i nyresygdomme er vigtig for, at vi hele tiden forbedrer levevilkår og behandlingsmuligheder for de mennesker, der får en nyresygdom.

Nyreforeningens Forskningsfond har siden 1988 uddelt penge til forskning i nyresygdomme.

I 2020 uddelte fonden 410.000 kr. til 11 forskere.

Læs mere om Nyreforeningens Forskningsfond.

Sådan bliver det nemt for dig at deltage i forskning

Som medlem af Nyreforeningen er det nemt for dig at deltage i forskning ved at tilmelde dig James Lind Institutes danske patientfællesskab, kaldet Forskningspanelet. Det er gratis at være med i Forskningspanelet, og du tilmelder dig ved at udfylde deres tilmeldingsskema.

Herefter vil du blive kontaktet på mail, når der er et konkret forskningsprojekt, der passer til dine oplysninger. I denne mail vil du blive bedt om at svare på et kort spørgeskema, som er skræddersyet til de enkelte forskningsprojekter. Det er frivilligt, om du ønsker at svare og deltage. Hvis ikke du har tid eller lyst til at deltage i det konkrete forskningsprojekt, kan du blot undlade at svare.

Hvis dine svar passer til forskningsprojektets kriterier, vil du blive ringet op af en forskningssygeplejerske. Hun vil stille nogle korte opfølgende spørgsmål og informere dig nærmere om projektet. Hvis dine svar ikke passer til forskningsprojektets kriterier, så vil du blot blive kontaktet næste gang, at der er et relevant forskningsprojekt for dig.

Såfremt du har talt med forskningssygeplejersken, din profil passer ind i forskningsprojektet og du stadig har lyst til at deltage, vil du blive kontaktet af selve forskningsafdelingen, hvor projektet foregår. Herefter vil du blive inviteret ud til et besøg, og kort herefter vil du være i gang med at deltage i forskningsprojektet.

Tryghed i fokus

Et væsentligt element af deltagelse i forskning er, at man som deltager føler sig tryg. Det gælder både, når man leverer sundhedsdata gennem et tilmeldingsskema, men i ligeså høj grad når man skal deltage i forskningsprojektet. Derfor har det også være afgørende for Nyreforeningen, at dette samarbejde skulle være med til at gøre det trygt for alle med nyresygdomme at deltage i forskning.

”Det kan være meget strabadserende og uoverskueligt at have en nyresygdom. Vi er meget opmærksomme på vores medlemmers behov for sikkerhed, overskuelighed og tryghed, når det kommer til deltagelse i forskning. Derfor er vi også glade for at indgå et samarbejde med James Lind Institute, der har det som et erklæret mål at det skal være trygt at deltage i forskning,” siger næstformand i Nyreforeningen Malene Madsen.

En lille handling, der gør en stor forskel

Målet for både Nyreforeningen og James Lind Institute er at få flere personer med nyresygdomme til at deltage i forskning, da det er måden, hvorpå man får udviklet ny og bedre behandling for nyresygdomme. Derfor er håbet, at begge organisationer kan være med til at styrke nyreforskningen.

”Det er en lille handling, som gør en stor forskel, når du styrker forskningen på denne måde. Alt du skal gøre er at svare på et spørgeskema, som kun tager to minutter at udfylde. Og så har du været med til at gøre en forskel,” siger Henrik Vincentz.

Og Malene Madsen bakker op:

”Vores håb med dette samarbejde er, at vi kan hjælpe med at gøre en konkret forskel for vores medlemmer og alle personer med nyresygdomme i Danmark. Hvis vi kan gøre det lettere for personer med en nyresygdom selv at gøre en aktiv forskel, så vil det være en succes,” siger hun.

Godkendt af Datatilsynet og videnskabsetisk komite

Forskningspanelet, er godkendt af det danske datatilsyn, og arbejder med en informeret samtykkemodel, som gør det nemt og sikkert for personer, at give sin sundhedsdata. Der indsamles kun den data, som du selv afgiver skriftligt og mundligt samtykke til.

Derudover arbejder Forskningspanelet kun med forskningsprojekter, hvor der skal udvikles ny behandling, som er blevet godkendt af videnskabsetisk komité.

Sidst, men ikke mindst, så arbejder man tæt sammen med uddannede forskningssygeplejersker, der har en særlig indsigt i klinisk forskning. På denne måde sikrer man, at der bliver taget hånd om deltagerne hele vejen igennem processen, og de står til rådighed hvis man har behov for yderligere information.

”Vi har oplevet, at det eksempelvis kan være meget svært, at forstå al den information, som man kan blive bedt om at læse inden deltagelse i et forskningsprojekt. Der har vi så tilknyttet en forskningssygeplejerske, der kan hjælpe med at ”oversætte” fagsprog til almindeligmandssprog. Det giver vores medlemmer meget tryghed,” siger Henrik Vincentz.

Du kan også melde dig som forskningsdeltager. Meld dig ind i James Lind Institutes danske patientfællesskab, Forskningspanelet her

Forskning i nyresygdomme

Se nogle af projekterne her.

Nyreforeningens Forskningsfond støtter hvert år projekter, der på kort eller længere sigt kan komme mennesker med nyresygdom til gode. I hvert nummer af Nyrenyt kan du læse mere om et af disse projekter, og artiklerne er også tilgængelige her.

Jesper Rantanen ønsker med sit ph.d.-projekt at belyse fiskeolies effekt på hjerterytmen hos nyresyge i kronisk dialyse.

Sygeplejerske og cand.cur Mette Spliid Ludvigsen forsker i overgangen fra barn til voksen med en kronisk sygdom.

Medicinstuderende Marie Salling forsker i trykbølgeterapi i forhold til diabetisk nyresygdom.

Reservelæge og ph.d studerende Nicholas Carlsson forsker i forebyggelse af akut nyresvigt i Danmark.

Læge Morten Jørgensen forsker i diabetes og nyresygdom.

ph.d.-studerende Shivani Joshi benytter zebrafisk for bedre at komme til at forstå den gådefulde sygdom nefrotisk syndrom.

Klinisk diætist Mona Kondrup Jensby forsker i at produktudvikle brød med mindre kalium.