,

Husk at bestille tid til efterårets vaccinationer

Er du kronisk nyresyg, så bliver du tilbudt gratis vaccination mod både covid-19, influenza og pneumokokker. Du kan allerede nu bestille tid til vaccination, som foregår fra den 1. oktober 2022.

Vaccination mod covid-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod covid-19 af personer på 50 år og derover, udvalgte risikogrupper, herunder mennesker med en kronisk nyresygdom, samt pårørende i samme husstand som en med svært nedsat immunforsvar.

Alle personer på 50 år og derover modtager en invitation til vaccination i e-Boks.

Er du kronisk nyresyg og under 50 år eller er du nær pårørende i samme husstand som en med svært nedsat immunforsvar, skal du selv bestille tid til vaccination på vacciner.dk.

Alle målgrupper kan blive vaccineret fra den 1. oktober 2022.

Se hvor der tilbydes vaccination i din region.

Få flere vacciner samtidig

Efterårets vaccinationsprogram indeholder både vaccination mod covid-19, influenza og pneumokokker. Er du kronisk nyresyg, har du mulighed for at få alle vaccinerne samtidig.

Læs mere om influenzavaccination.

Læs mere om vaccination mod pneumokokker.

Forebyg smitte

Sundhedsstyrelsen forventer, at mange vil blive smittet med covid-19 og influenza i løbet af efteråret og vinteren. Derfor er det vigtigt at huske de smitteforebyggende råd, der også forebygger en række andre smitsomme sygdomme.

 1. Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer på sygdom
 2. Vask hænder tit eller brug håndsprit
 3. Gør rent, særligt overflader som andre rører ved
 4. Luft ud og skab gennemtræk
 5. Host og nys i ærmet

Læs mere om de smitteforebyggende råd på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

,

Nyt om vaccination mod covid-19

Efterårets vaccinationsprogram mod covid-19

Sundhedsstyrelsen forventer en ny bølge af covid-19 til vinter, og har derfor planlagt et vaccinationsprogram, der starter den 1. oktober 2022. Her kan følgende personer få en vaccine mod covid-19:

 • Alle personer der er 50 år eller ældre.
 • Personer der er yngre end 50 år med øget risiko for alvorlige forløb med covid-19 kan ud fra en individuel lægefaglig vurdering af praktiserende læge eller sygehuslæge. Det kan fx være personer med svækket immunforsvar. Der er her tale om en meget lille gruppe, da alder er den altafgørende risikofaktor for alvorlige forløb med covid-19. Sundhedsstyrelsen vil melde mere ud om, hvem denne gruppe er, inden opstart af efterårets vaccinationsprogram.

Vaccinationsprogrammet igangsættes den 1. oktober, men allerede fra den 15. september forventes programmet at blive udrullet for plejehjemsbeboere, modtagere af hjemmehjælp/hjemmepleje samt personer på 85 år eller ældre.

I forbindelse med det nye vaccinationsprogram stopper Sundhedsstyrelsen med at tale om 3., 4. eller 5. vaccinestik, men begynder i stedet at tale om et såkaldt ”booster”-stik.

Læs mere om efterårets vaccinationsprogram, herunder også om vaccination mod influenza og pneumokokker på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Mulighed for booster-vaccination inden efterårets vaccinationsprogram

Frem til at efterårsvaccinationsprogrammet mod covid-19 starter den 1. oktober, er der mulighed for booster-vaccination til personer, som både har en særlig risiko for alvorligt forløb og som samtidig har en risiko for at blive smittet.

Der vil være meget få personer i særlig øget risiko for alvorlig sygdom med covid-19, der ikke kan vente med en booster-vaccination til efterårets vaccinationsprogram starter. Langt de fleste vil fortsat være godt beskyttet af deres tidligere vaccinationer.

Den praktiserende læge eller ens sygehuslæge kan lave en individuel vurdering af, om der er en fordel ved også at få et boosterstik, inden efterårets vaccinationsprogram starter – det er vigtigt at bemærke, at der skal gå mindst tre måneder mellem vaccinationerne.

Hvis lægen vurderer, at du vil have gavn af en booster-vaccination allerede nu, kan de enten henvise til vaccination i et regionalt vaccinationscenter eller vaccinere selv, hvis de har mulighed for det. Man kan først bestille tid til sin booster-vaccination, når man har fået en henvisning fra en læge.

Som tidligere nævnt forventer Sundhedsstyrelsen, at det er meget få personer, der ikke kan vente med vaccination til det officielle program begynder. Når lægen skal vurdere, hvem booster-vaccination lige nu er relevant for, tages der udgangspunkt i en samlet vurdering af:

 • Den enkeltes risiko for et alvorligt forløb, som er en kombination af både alder og særlige risikofaktorer
 • Risikoen for at blive smittet
 • Personens immunitetsstatus, fx hvornår personen sidst er vaccineret eller om personen for nyligt har været smittet med covid-19.

Der kan tidligst vaccineres igen tre måneder efter booster-vaccination.

Læs mere om sommerens booster-vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

,

Restriktionerne er væk, men husk de gode råd

Alle restriktioner er nu væk, men det er stadig vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og gode råd.

I Nyreforeningen arbejder vi fortsat på at gøre opmærksom på dem, som er i øget risiko, så myndighederne og befolkningen generelt husker at tage hensyn, når hverdagen uden restriktioner starter.

”Nu hvor smitten er meget høj, og samfundet er helt åbent, er det en god idé, at man passer ekstra på, og fortsat husker på de 6 gode råd. Vi skal stadig vaske hænder ofte, lufte ud og blive hjemme, når vi er syge. Det er særligt vigtigt, at personer i øget risiko holder afstand til folk, som de ikke kender, og at de generelt undgår steder, hvor der er mylder og trængsel,” siger Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Gode råd til personer i øget risiko

 • Bliv vaccineret med 4. stik.
 • Følg Sundhedsstyrelsens seks generelle råd og bed andre om at tage hensyn.
 • Undgå store forsamlinger med mange mennesker, hvor du ikke kan holde afstand.
 • Overvej brug af mundbind i det offentlige rum, hvis det ikke er muligt at holde afstand.
 • Overvej at tale med din arbejdsplads om, hvordan I sammen kan sikre, at du er tryg ved at gå på arbejde.

Gode råd til pårørende

Hvis du er pårørende til en person, der er i øget risiko for at blive alvorligt syg med covid-19, er det naturligt, at du kan blive bekymret for at tage smitte med hjem. Du kan gøre flere ting for at beskytte din/dine pårørende, som er i øget risiko.

 • Hav opmærksomhed på at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse. Hjælp også din pårørende og andre, som du bor sammen med, med at huske rådene – også børn.
 • Hold ekstra godt øje med symptomer, der kunne være covid-19. Gå straks i selvisolation, hvis du får symptomer. Det gælder også milde symptomer. Hvis du skal i selvisolation og bor sammen med en person, som er i øget risiko, kan du måske få bevilliget et isolationsophold uden for hjemmet. Kontakt din kommune for at høre mere.

Læs Sundhedsstyrelsens pjece med gode råd til personer i øget risiko og deres pårørende.

,

Danmark dropper coronarestriktionerne – men vi skal stadig passe på dem, der er i øget risiko

Den 1. februar er næsten alle coronarestriktioner fortid, og COVID-19 er ifølge eksperterne ikke længere en samfundskritisk sygdom. Men vi skal stadig passe på dem, der er i risiko for et alvorligt forløb ved smitte med corona. Hvis du skulle være så uheldig at blive smittet, er der heldigvis gode behandlingsmuligheder, og de fleste personer, som er i øget risiko, får et mildt forløb. Her har vi samlet nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at passe godt på dig selv i den kommende tid.

Bestil tid til 4. vaccinestik

Invitationerne til 4. stik er på vej til nyretransplanterede og personer i dialyse. Nogle har allerede fået deres 4. stik, mens andre har sikret sig en tid til vaccinen. Du kan muligvis allerede booke en tid på vacciner.dk, selvom du ikke har modtaget invitationen i e-Boks endnu. Vær opmærksom på, at der skal være gået mindst tre måneder siden 3. stik, før du kan få det 4. stik. Hvis du har været behandlet med monoklonale antistoffer i forbindelse med COVID-infektion, skal der gå mindst 3 måneder, før du får det 4. stik.

Hvordan passer jeg på mig selv på arbejdspladsen

Langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, hvis Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende råd kan overholdes. Du behøver derfor ikke som udgangspunkt at blive flyttet til en anden funktion eller arbejde hjemmefra – heller ikke selvom du til hverdag har kontakt med mange mennesker. Det er dog vigtigt, at du taler med din arbejdsgiver om, hvorvidt der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver eller arbejdsforhold for at forebygge smitte mest muligt, så du kan føle dig tryg, når du går på arbejde.

Er du i særligt øget risiko, kan du kontakte din nefrolog for en konkret vurdering af din risiko på arbejdspladsen.

Hvis du bliver smittet

Bliver du smittet, så er der gode muligheder for behandling, så du undgår et alvorligt forløb, fx med Remdesivir eller monoklonale antistoffer (kunstige anstistoffer). Behandlingen med monoklonale antistoffer reducerer risikoen for et alvorligt forløb med 80 % og giver dermed en god beskyttelse. Kontakt din nyreafdeling så snart du får en positiv pcr-test, da behandlingen skal startes indenfor 3-4 dage efter, du har fået de første symptomer. Behandlingen foregår på den måde, at man får sprøjtet antistoffer ind i kroppen via en åre. Læs mere om antistofbehandlingen.

Helle Thiesson, overlæge på Nefrologisk afdeling Y på Odense Universitetshospital og formand for Dansk Nefrologisk Selskab siger:

”Vi har gode erfaringer med nyretransplanterede, der er blevet smittet med COVID-19, og som har fået forebyggende behandling. Langt de fleste får milde forløb og undgår indlæggelse, bl.a., fordi Omikron også giver et mildere forløb hos transplanterede, og fordi behandlingsmulighederne er gode. Bliver du smittet, er det vigtigt, at du kontakter din afdeling, så snart du har en positiv pcr-test.”

 

Læs også:

Sundhedsstyrelsen gode råd til personer i øget risiko

Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse

,

4. stik til nyretransplanterede og personer i dialyse

Udvalgte grupper får nu tilbudt et 4. vaccinestik mod COVID-19, fordi de har nedsat eller manglende effekt af de tidligere stik. Tilbuddet gælder også nyretransplanterede og personer i dialyse.

Sundhedsstyrelsen beskriver, hvem der kan modtage det 4. stik:

”Det drejer sig først og fremmest om personer med visse typer blod- og knoglemarvsygdomme, personer der er organtransplanterede, personer i dialyse og personer der har fået behandling med særligt immunsupprimerende lægemidler eller har været i aktiv kemoterapi i løbet af 2021 og 2022. Den samme særligt sårbare gruppe var også blandt de første, som fik tilbuddet om et 3. stik.”

Hvordan får jeg mit 4. stik?

Sygehuslægerne vil fra i dag begynde at visitere de patienter, som opfylder kriterierne til et 4. stik. Derfor vil der gå en uges tid, før du får en invitation i e-Boks og kan bestille tid til vaccination.

Du kan få det 4. stik i et af landets vaccinationscentre, hvor der lige nu er mange ledige tider, men det er også muligt at blive vaccineret på udvalgte apoteker, hos nogle praktiserende læger eller ved de private vaccinationstilbud.

Du bliver tilbudt samme vaccinetype, som du fik ved tidligere vaccinationer; enten BioNTech-Pfizer eller Moderna. Der skal være gået mindst tre måneder siden 3. stik, før du kan få det 4. stik.

Vær opmærksom på, at vaccinerne i vaccinationsprogrammet mod COVID-19 endnu ikke er godkendt til et 4. stik. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en særlig pjece til dem, der bliver tilbudt et 4. stik, så du kan tage stilling til vaccinationen på et oplyst grundlag. Du kan læse pjecen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

,

Immunsvækkede får tilbudt fjerde stik

Sundhedsstyrelsen har besluttet at udrulle et fjerde stik til ”en fokuseret gruppe af dem, der er allermest i risiko – de immunsvækkede personer.” Det fortalte Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde i dag, den 12. januar.

Udrulningen af det fjerde stik starter i slutningen af denne uge og starten af næste uge.

Typisk vil man få sit fjerde stik af den læge, der har ansvaret for en på sygehuset.

“Mange af Nyreforeningens medlemmer fik deres tredje stik helt tilbage i starten af efteråret. Lige nu er der høj smitte i samfundet, og flere af vores medlemmer er usikre på, hvor godt de stadig er dækket af det tredje stik. Derfor er jeg glad for, at myndighederne har lyttet til os og nu tilbyder de mest sårbare grupper et fjerde stik,” siger Malene Deele, landsformand i Nyreforeningen.

 

Læs mere om COVID-19 og nyresygdom på vores corona-side, hvor vi samlet al den information, der er relevant for mennesker med en nyre- eller urinvejssygdom.

,

Ny tabletbehandling mod COVID-19 til smittede personer i øget risiko

Personer i øget risiko, herunder kronisk nyresyge, der er smittet med coronavirus og har symptomer, kan nu kontakte deres egen læge for at få en ny tabletbehandling mod COVID-19.

Tabletbehandlingen reducerer risikoen for et alvorligt forløb med COVID-19 med 30 %. Men man skal i gang med behandlingen senest 5 dage efter, at man har fået symptomer, for at den har en effekt. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man straks kontakter sin praktiserende læge, hvis man får en positiv PCR-test og er i målgruppen for at få behandlingen.

Hvem kan få tabletbehandlingen?

Tabletbehandlingen er til personer, som er i øget risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19. Det gælder blandt andet mennesker med kronisk nyresvigt. Dog gælder det ikke, hvis du er nyretransplanteret. Sundhedsstyrelsen anbefaler i stedet behandling med monoklonale antistoffer til organtransplanterede. Denne behandling foregår på hospitalet, og du kan læse mere om den her.

Du kan også læse mere om målgruppen for tabletbehandling på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Har du ikke symptomer eller har dine symptomer varet længere end 5 dage, er du ikke i målgruppen for tabletbehandlingen.

Hvordan får jeg tabletbehandlingen?

Det er din praktiserende læge, der ordinerer tabletbehandlingen, hvis du er i målgruppen. Du skal have en positiv PCR-test, når du kontakter din læge. Bemærk at en kviktest ikke er tilstrækkelig. Tabletterne kan herefter hentes på apoteket.

Du skal starte tabletbehandlingen senest 5 dage efter, at du har fået symptomer på COVID-19. Det er derfor vigtigt, at du booker en PCR-test så snart, du mærker symptomer. Hvis din test er positiv, skal du kontakte din praktiserende læge med det samme. Hvis testsvaret kommer i weekenden eller på helligdage, skal du i stedet ringe til vagtlægen eller 1813.

Tabletterne er gratis, men der er et udbringningsgebyr fra apoteket, hvis du ikke har en pårørende, som kan hente tabletterne for dig.

Om tabletbehandlingen

Sundhedsstyrelsen anbefaler den nye tabletbehandling, selvom den endnu ikke er godkendt af det Europæiske Lægemiddel Agentur (EMA), og den er tilgængelig allerede nu.

”Vi anbefaler tabletbehandlingen, fordi vi vurderer, at fordelene ved at blive behandlet overstiger ulemperne for de patienter, som har den største risiko for at blive alvorligt syge med covid-19.  Vi forventer, at behandlingen medvirker til, at færre af de patienter, som har en stor risiko for at blive alvorligt syge, bliver indlagt. Samtidig er vi fuldt opmærksomme på, at det er en ny og ikke godkendt behandling, som vi endnu ikke har så meget viden om. Derfor følger vi behandlingen tæt, til vi får mere viden,” siger Kirstine Moll Harboe, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

De rapporterede bivirkninger ved tabletterne er milde og forbigående.

Læs mere om tabletbehandling mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

,

Kronisk nyresyge får nu gratis vaccination mod pneumokoksygdom – uanset alder

vaccination COVID 19

Flere sårbare grupper tilbydes nu gratis vaccination mod pneumokokker. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Folketingets partier og regeringen iværksatte i april 2020 en vaccinationspakke, som skal bidrage til, at flere sårbare personer beskyttes mod alvorlige infektionssygdomme. Nu udvides tilbuddet, så gratis vaccination mod pneumokokker også omfatter personer under 65 år med visse kroniske sygdomme, herunder nyresygdom.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

”Vi udvider nu tilbuddet om gratis pneumokokvaccination, så vi kan beskytte endnu flere sårbare borgere mod at blive ramt af en alvorlig infektionssygdom. Målet er at nedbringe antallet af sårbare patienter, som også kan rammes af andre alvorlige infektionssygdomme end corona. Netop det er særligt vigtigt nu, da det kan medvirke til at dæmpe presset på vores sundhedsvæsen henover vinteren.”

Pneumokokker er en gruppe af bakterier, der kan give lungebetændelse, blodforgiftning og hjernehindebetændelse.

Det udvidede tilbud om pneumokokvaccination gælder fra onsdag den 15. december 2021.

Disse grupper bliver nu – uanset alder – omfattet af tilbuddet

 • Personer med diabetes mellitus
 • Personer med kronisk hjertesygdom
 • Personer med kronisk lungesygdom
 • Personer med kronisk nyresygdom
 • Personer med kronisk leversygdom
 • Svejsere (personer, hvis erhverv omfatter at svejse)

Derudover er der fortsat gratis vaccination mod pneumokokker til alle, der er fyldt 65 år.

Både de eksisterende og de nye målgrupper kan blive vaccineret hos egen læge, på apoteker og på private vaccinationsklinikker. Hvis du er i tvivl, om du tilhører målgruppen, skal du kontakte din egen læge.

,

Gode råd til personer i øget risiko for COVID-19

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en række gode råd til personer, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, herunder mennesker med en kronisk nyresygdom. Det sker, fordi der – som forventet – er stigende smittetal i Danmark.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at du er opmærksom på, hvordan du undgår at blive smittet. Samtidig bør den øvrige befolkning være opmærksom på at tage hensyn til personer i øget risiko. Det gælder også, selvom man er færdigvaccineret og eventuelt revaccineret. Man kan godt blive smittet med COVID-19, selvom man er vaccineret, da vaccinen ikke beskytter 100 %.

Sundhedsstyrelsens råd til dig, der er i øget risiko:

 • Bliv revaccineret med det samme, når du modtager invitation til revaccination i e-boks.
 • Følg Sundhedsstyrelsens seks generelle råd og bed andre om at tage hensyn.
 • Undgå store forsamlinger med mange mennesker, hvor du ikke kan holde afstand.
 • Overvej brug af mundbind i det offentlige rum, hvis det ikke er muligt at holde afstand.
 • Overvej at tale med din arbejdsplads om, hvordan I sammen kan sikre, at du er tryg ved at gå på arbejde

”Nu hvor smitten stiger, er det en god idé, at man passer ekstra på, hvis man er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Men det er vigtigt at understrege, at der ikke er grund til at isolere sig hjemme. Vi har samlet nogle gode råd til, hvordan hverdagen kan opretholdes bedst muligt. Vi anbefaler, at personer i øget risiko holder afstand til folk, som de ikke kender, og at de generelt undgår steder, hvor der er mylder og trængsel. Det er også en god ide at tage mundbind på, hvis det ikke er muligt at holde afstand for eksempel i bussen eller i toget,” siger vicedirektør Helene Probst.

Læs mere

Læs mere om, hvem der er i øget risiko og hvad du kan gøre som pårørende på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om COVID-19 her på Nyreforeningens hjemmeside, hvor vi har samlet relevant information.

 

,

Stine fik antistofbehandling mod COVID-19

Sengeliggende

I starten af september fik Stine, ligesom mange andre nyretransplanterede, tilbudt 3. stik mod COVID-19. Dagen efter stikket fik Stine det dårligt og mistanke om, at det ikke blot var bivirkninger af vaccinen, men at hun var blevet smittet med COVID-19. Én i hendes datters klasse havde nemlig lige fået konstateret Corona. En hurtig PCR-test viste da også, at den var god nok. Både Stine og hendes datter var blevet smittet. Så faktisk var Stine allerede forberedt på, at dette kunne ske, og havde forhørt sig om, hvordan processen ville være, i fald sygdommen også ville ramme hende. Der gik derfor ikke lang tid, før nefrologisk bagvagt på Herlev Hospital gav hende tilbud om en helt ny behandling, som netop er kommet til Danmark, og som bruges til personer med et svækket immunforsvar.

Behandlingen går ud på at sprøjte såkaldte monoklonale antistoffer, som er kunstige antistoffer, direkte ind i patientens blod. Antistofferne ligner dybest set dem, som vaccinen får vores krop til at producere. Behandlingen gives derfor til patienter, som ikke danner antistoffer nok til at bekæmpe COVID-19. Denne type behandling, som er veldokumenteret i flere store studier, er ganske effektiv og nedsætter risikoen for indlæggelse ganske betydeligt.

Stine takkede derfor ja til tilbuddet.

-’Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle tage imod behandlingen. Jeg følte, at jeg var i gode, kompetente hænder. Jeg var vist den første på Herlev, som fik netop denne behandling. Men metoden er jo velkendt i andre sammenhænge, og jeg følte bare at det var det rigtige at gøre, nu hvor min egen krop ikke nødvendigvis kunne gøre arbejdet selv – altså danne antistoffer og bekæmpe sygdommen.’

Efter aftale med sin læge stoppede Stine derfor i en periode sit indtag af den immundæmpende medicin og fik en enkelt dosis antistofbehandling. Og hun blev da heldigvis heller ikke særlig syg.

– ’Jeg har vel haft symptomer i små to uger, men følte mig primært syg i starten. Vel lidt som influenza – altså feber, øm i led og muskler, ondt i hovedet og lidt hoste og forkølelse. Symptomerne kom og gik hurtigt – på et tidspunkt lidt for hurtigt, men det blev dog aldrig værre end at jeg sagtens kunne se tv og ja, endda også gøre rent.’

– ’Jeg ved jo ikke, hvordan jeg ville have fået det uden denne behandling. Men jeg er glad for, at jeg fik den tilbudt og kom så godt igennem forløbet.’

Stine er ude af isolation igen, og både mor og datter har det fint.

 

Her kan du læse mere om behandling med antistoffer

Jens Lundgren: Godt nyt og information om coronavaccinering og behandling af COVID-19 hos personer med svært nedsat immunforsvar 

Antistoffer direkte i blodet forebygger svært forløb med corona