Virksomheder kender ikke til støtteordninger ved ansættelser

Manglende viden om støttemuligheder fra det offentlige er en væsentlig barriere for ansættelse af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet. Det viser en undersøgelse fra Dansk Handicap Forbund.

47 % af både offentlige og private virksomheder svarer, at de slet ingen viden har om de kompenserende støtteordninger, som findes i forbindelse med, at en virksomhed ansætter en person med handicap. Det kan f.eks. være fleksjobordningen eller økonomisk støtte til at øge den fysiske tilgængelighed i en virksomhed.

Undersøgelsen, som Epinion har lavet for Dansk Handicap Forbund, viser, at 44 % af de adspurgte virksomheder mener, at det er afgørende, at der på ansættelsestidspunktet er klarhed over, hvilke muligheder, der er for støtte.

Undersøgelsen viser desuden, at det er vigtigt, at den enkelte ansøger har et ansvar for at få klarhed over hvilke støttemuligheder, der evt. måtte være for netop ham eller hende.

Har du brug for rådgivning om dit arbejdsliv?

Savner du viden om støttemuligheder på arbejdsmarkedet, jobsøgning eller lignende så kontakt Nyreforeningens socialrådgiver Jan Jensen på tlf. 50 93 59 50 eller jj@nyre.dk.

Læs desuden mere om dine rettigheder på arbejdsmarkedet.