Vigtigt skridt i kampen mod ventelisterne

Handlingsplanen for organdonation, som er offentliggjort i dag, indeholder tungtvejende anbefalinger, som kan øge antallet af både afdøde og levende donorer. Nyreforeningen har siddet med i arbejdsgruppen bag handlingsplanen, og vi har fået mange af vores ønsker opfyldt. Vi mener, at handlingsplanen er et vigtigt skridt hen imod at fjerne ventelisterne til organtransplantation.

Danskerne skal mere aktivt tilskyndes til at registrere deres holdning i Donorregistret. Handlingsplanen anbefaler brug af ”nudging”, som bl.a. i USA har vist sig som en effektiv metode til at motivere folk til at omsætte deres holdning til konkret handling i form af registrering i Donorregistret. Vi tror på, at samme effekt vil kunne ses i Danmark, hvis befolkningen på velvalgte tidspunker opfordres til at tage stilling til organdonation.

I Danmark er der tre transplantationssteder, og her ser det ud til, at der er meget forskellige måder at gribe opgaven med at finde egnede afdøde donorer an på. Derfor anbefaler handlingsplanen, at best practice beskrives, så de gode erfaringer samles og udbredes til hele landet.

Handlingsplanen har imidlertid også fokus på transplantation fra levende donorer. Her anbefales en større åbenhed overfor, hvem der kan donere en nyre. ”Afdøde donorer kan ikke fjerne ventelisten alene. Med handlingsplanens anbefalinger ser vi i Nyreforeningen nu frem til den dag, hvor man i hele landet kan få en nyre fra en ven eller en kollega,” udtaler Jan Rishave, næstformand i Nyreforeningen.

Nyreforeningen havde dog gerne set, at man var gået skridtet videre og anbefalet anonym donation. I England har man for nogle år siden indført anonym donation af nyrer, og resultaterne derfra tyder på, at potentialet er større end anslået i handlingsplanen.

”Hvis stigningen i antallet af nyretransplantationer fra anonyme donorer i England fortsætter, kan det blive et vigtigt bidrag til det samlede antal nyretransplantationer. Det er derfor, efter Nyreforeningens vurdering, for tidligt at afskrive anonym donation som en mulighed i Danmark,” siger Jan Rishave.

Med handlingsplanens anbefalinger har vi taget et stort skridt, men det er ligeså vigtigt, at anbefalingerne nu bliver fulgt op af konkret handling, så vi kommer ventelisterne til livs.

Læs handlingsplanen for organdonation.