Vigtigt for nyrepatienter at moderere brugen af antibiotika

Etisk Råd anbefaler, at brugen af antibiotika modereres for at hindre udbredelse af multiresistente bakterier. Nyreforeningen bakker fuldt op om Etisk Råds anbefalinger, da konsekvenserne af multiresistens kan være alvorlige for nyresyge specifikt men også for samfundet generelt.

Hals- og mellemørebetændelse er ubehageligt for alle, men for personer som ikke har alvorlige sygdomme, er denne type infektioner som regel relativt harmløse og går over af sig selv. For nyrepatienter kan en infektion være en ganske anderledes alvorlig sag. Nyresyge i dialyse er ofte fysisk meget svækkede af deres sygdom og nyretransplanterede er i immundæmpende behandling for at beskytte den transplanterede nyre. Begge dele betyder at patienternes egen evne til at overvinde en infektion er stærkt forringede, og det er derfor afgørende for nyrepatienter at have adgang til virksomme antibiotika, hvis de bliver ramt af en infektion.

”Udskrivning af antibiotika ved simple infektioner er en af de vigtigste årsager til, at vi ser et stigende problem med multiresistente bakterier, hvor antibiotika ikke virker. For nyrepatienter er det direkte livstruende at blive ramt af en multiresistent bakterie og derfor er det vigtigt, at udskrivning af antibiotika begrænses til tilfælde hvor det er nødvendigt”, udtaler Nyreforeningens formand, Stig Hedegaard Kristensen.

Problemer med multiresistente bakterier har allerede i dag store konsekvenser for nyrepatienter. Nyrepatienter der rammes af multiresistente bakterier er ofte i langvarig isolation, hvilket er psykisk belastende og enhver plan om transplantation bliver udsat, hvis en nyrepatient på ventelisten rammes af multiresistente bakterier.

Nyreforeningen anerkender, at læger kan stå i et dilemma i forhold til udskrivning af antibiotika, idet patientens krav om udskrivning af antibiotika kan være stort og det altid indebærer en lille risiko ikke at udskrive antibiotika.

”Måske er problemet, at vi i dagens Danmark har en forventning om, at samfundet altid fjerner det ubehag der måtte ramme os. Derfor har vi også en forventning om, at lægen udskriver antibiotika selv i situationer, hvor det ud fra et medicinsk synspunkt ikke er nødvendigt. Vi skal bare huske på, at uden virksomme antibiotika, er vi alle ilde stedt. Skrækscenariet kan vi se i nogle af verdens fattigste lande, hvor adgangen til antibiotika er ringe, med den konsekvens at børnedødeligheden er høj og mennesker dør af simple infektioner. Det skrækscenarie skal vi ikke i nærheden af i Danmark. Derfor er det vigtigt, at lægerne udviser tilbageholdenhed ved udskrivning af antibiotika, og at vi alle sammen accepterer, at vi nogle gange må tage en sygedag eller to mere i stedet for at kræve at få antibiotika”, afslutter Stig Hedegaard Kristensen.