Varslingssystem – Nu på risikoniveau 3

Med Sundhedsstyrelsens Varslingssystem kan du følge med i hvilke tiltag der skal forhindre spredning af COVID-19. Systemet giver blandt andet et overblik over hvor mange vi må samles for tiden, hvor der skal bruges visir/mundbind og hvilke retningslinjer der er i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser.

Ligeledes kan du se hvilke yderligere tiltag der træder i kraft, hvis pandemien udvikler sig i negativ retning.

Varslingssystemet har 5 risikoniveauer, hvor 1 afspejler lavt og lokalt smitteniveau og 5 afspejler udbredt samfundssmitte og et presset sundhedsvæsen.

Risikoniveauet pr. 31. oktober er på 3. Det betyder, at der lige nu er udbredt samfundssmitte med risiko for hurtig stigning af smittetallet.

De 5 RISIKONIVEAUER:

Risikoniveau 1: Lav lokal smitte med mulighed for opblussen.

Risikoniveau 2: Lokale og regionale udbrud af smitte, der kan brede sig.

Risikoniveau 3: Udbredt samfundssmitte med potentiale for hurtig acceleration i smittetal.

Risikoniveau 4: Udbredt samfundssmitte og begyndende pres på kapacitet på sygehusene.

Risikoniveau 5: Udbredt samfundssmitte og risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.

 

En gang om ugen vil der blive foretaget en risikovurdering, både for hele landet og for de fem regioner. Vurderingen for COVID-19 situationen vil ske ud fra en samlet faglig vurdering. Blandt andet ses på antallet af nye smittede, antal indlagte og det forventede smittetal. Regionerne i Danmark kan være i forskelligt risikoniveau, og tiltag kan derfor iværksættes geografisk forskellige.

Følg med i det nationale COVID-19 varslingssystem på Coronasmitte.dk