Vælg selv hvor du vil transplanteres

Frit-sygehusvalgDu har frit sygehusvalg, hvis du står på venteliste til en nyretransplantation.

”I Nyreforeningen oplever vi, at vores medlemmer ikke kender deres ret til frit sygehusvalg, når det gælder nyretransplantationer. Jeg er derfor glad for, at vi nu har det sort på hvidt, at enhver på ventelisten til en ny nyre kan benytte sig af det frie sygehusvalg og flytte til en anden venteliste. Vi vil fortsat have fokus på at få nedbragt den lange ventetid i Østdanmark, men lige nu og her kan der for nogle være rigtig god mening i f.eks. at flytte fra Rigshospitalet til Odense, så de kan få den nyre, de venter på,” siger Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.

Store forskelle på ventetid

Det er ingen hemmelighed, at der kan være rigtig lang ventetid til en ny nyre, hvis du bor i Østdanmark. Heldigvis kan du selv vælge, hvor i landet du vil transplanteres. Og du behøver ikke at flytte for at blive tilknyttet et andet transplantationssted.

Det er nu slået fast af Rigshospitalets nefrologiske klinik. Klinikken har svaret på et politikerspørgsmål, stillet af Annette Randløv fra Radikale Venstre, som sidder i regionsrådet i Hovedstaden.

Annette Randløv har spurgt ind til ventelisterne på de tre transplantationssteder i Danmark (Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital) og til, hvorvidt der er frit sygehusvalg, når det gælder nyretransplantation.

Rigshospitalets nefrologiske klinik svarer, at med en simpel beregningsmodel, kan man sige, at der i årene 2014-2017 har været en estimeret ventetid på 1,6 år i Aarhus, 0,9 år i Odense og 4,7 år i København. Rigshospitalet forklarer i deres svar den længere ventetid med, at antallet af organdonorer er mindre i Østdanmark i forhold til optageområdets størrelse.

Rigshospitalet skriver desuden, at ”Disse forskelle i ventetid har den konsekvens, at en del patienter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland vælger at blive flyttet til ventelisten i Odense. Der er frit sygehusvalg, og det benytter en del patienter sig af.”

Læs hele svaret.

Hvordan fungerer ventelisten?

Når der kommer en nyre fra en afdød, tilbydes den til den på ventelisten, som den passer bedst til. Her kigger man på donors blod- og vævstype. I særlige tilfælde giver man dog nyren til patienter, der har udviklet antistoffer og som det derfor er svært at finde en nyre til. Derudover kommer børn frem på ventelisten. Alt dette betyder, at ventelisten ikke skal forstås sådan, at man får en nyre efter tur, men at man får tilbudt en nyre, når der kommer en nyre med en passende blod- og vævstype. Man kan derfor opleve, at nogle venter få dage, mens andre venter i mange år på en nyre.