,

Vaccinen er på vej – i små, effektive sendinger

Søren Brostrøm

De første vacciner er på vej. Det forventes, at det første skud i Danmark bliver givet omkring jul. Og det må siges at være en glædelig nyhed. Det er langt tidligere, end hvad Sundhedsmyndighederne havde forventet, da pandemien ramte Danmark.

I dag, den 18. december, deltog Nyreforeningen i et orienteringsmøde om den vaccine, som ligger lige rundt om hjørnet. Sammen med omkring 20 andre patientorganisationer havde vi mulighed for at stille spørgsmål om hvornår, til hvem og hvordan vaccinen rulles ud.

Den første levering, som rammer Danmark, kommer fra Pfizer og Biontech. Det bliver dog ikke en stor levering. Det forlyder, at første sending omfatter ca. 10.000 vacciner- tv2lorry.dk

Det er jo ikke mange, og ifølge Søren Brostrøm vil der for de fleste gå lidt tid endnu, før de kan modtage en vaccine. Men vaccinen er højeffektiv. Og det gælder yngre som ældre borgere, – med og uden kroniske sygdomme. Derudover er der mange heste at spille på – flere vacciner er under udvikling. Så både Sundhedsstyrelsen og Nyreforeningen er optimistiske og vi ser ind i et lysere 2021.

De ældste er de mest sårbare

De første, som bliver vaccineret, er de, som er blandt de allermest sårbare: borgere over 80 år, beboere på plejehjem og ældre med risikofaktorer. Ligeledes personalet som arbejder med dem, for eksempel i sundhedsvæsenet og ældreplejen.

Hvornår vil nyrepatienter så blive vaccineret?

Det er vi blevet spurgt om af flere medlemmer. Det kunne vi ikke få svar på i dag. Men på baggrund af jeres spørgsmål, har vi sendt en e-mail til Sundhedsstyrelsen. Spørgsmål som: Påvirkes og udvaskes vaccinen af dialysebehandling? Giver vaccinen også god effekt hos ny-transplanterede? Er der en risiko for, at man som patient i immundæmpet behandling skal vaccineres oftere?

Mange af disse spørgsmål kan ikke besvares endnu, da den kliniske vejledning for vaccinen ikke ligger klar endnu. Hvornår den enkelte nyrepatient vil blive vaccineret, vil være en individuel og lægefaglig vurdering ud fra denne vejledning. Lige nu forventes den kliniske vejledning at være klar om en uges tid.

Henvisning sker via egen læge eller nefrolog

Mange patienter vil blive indkaldt til vaccine på baggrund af alder. De vil får information via e-boks, almindelig post eller via kommunen. Andre vil blive kontaktet af den lægefaglige ansvarlige, fx egen læge eller nefrolog. Når vaccinen bliver tilgængelig for fx dialysepatienter, vil dit sygehus muligvis tage kontakt til dig.

Har du ikke regelmæssig kontakt til en læge, kan du også selv tage kontakt med henblik på at blive henvist til en vaccine.

Vent dog til engang i det nye år, da de kliniske retningslinjer og større mængder vacciner ikke ligger klar endnu. Din læge vil derfor ikke kunne give dig svar før efter nytår.

Det er et spørgsmål om langtidseffekt, ikke om bivirkninger

Ud over typiske bivirkninger som ubehag, influenza-lignende symptomer og allergiske reaktioner, er det ikke bivirkninger, som er den største knast i forhold til vaccinen. Har du tidligere udvist allergisk reaktion ved vaccine, skal du oplyse dette. Der vil være et beredskab, som tager sig af allergiske reaktioner.

Effekten har vist sig at være god, men Sundhedsstyrelsen mangler stadig data omkring vaccinens langtidseffekt. Vi ved endnu ikke hvor længe den kommende vaccine mod COVID-19 vil give immunitet hos den enkelte. Hverken hos den almene befolkningen eller hos nyrepatienter.

”Det vigtigste for mig er, at vaccinen bliver godkendt til nyrepatienter, når den er tilstrækkelig undersøgt og det viser sig, at den rent faktisk har en effekt for vore medlemmer. Det kunne jeg høre på mødet i dag, – vaccinen bliver ikke tilbudt nyrepatienter, hvis det viser sig, at den ikke har en effekt. Jeg er derfor ganske tryg ved, at tage imod COVID-19 vaccinen, når nefrologerne anbefaler mig vaccinen.” Sådan sagde Nyreforeningens formand Jan Rishave efter mødet i dag.

Det tyder på, at langt de fleste nyrepatienter vil kunne vaccineres når der kommer et tilstrækkeligt antal vacciner til Danmark. Indtil da og indtil vi kender til vaccinens langtidseffekt, er det vigtigt at fastholde afstandskrav, spritte af, bruge mundbind og øvrige smitteforebyggende tiltag.

Den 14. januar skal Nyreforeningen til et nyt orienteringsmøde. Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at medvirke til den grundige informationsindsats omkring COVID-19.

På vores hjemmeside kan du læse mere om vaccinens udrulning, om vaccine af nyrepatienter og hvordan man bliver indkaldt til vaccine: www.nyre.dk/corona