Unge mænd i immundæmpende behandling bør HPV-vaccineres

Sundhedsstyrelsen har fra 1. februar 2018 igangsat et pilotprojekt, der giver homo- og biseksuelle drenge mellem 15-20 år mulighed for at blive gratis HPV-vaccineret. Nyreforeningen efterlyser en ordning, der sikrer, at alle unge mænd i immundæmpende behandling tilbydes HPV-vaccination.

I november indførtes en ny HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet med en bredere dækning mod de typer af HPV-virus, der giver kræft. Det har fået Sundhedsminister Ellen Trane Nørby til at bede Sundhedsstyrelsen vurdere muligheden for HPV-vaccination af alle danske drenge. Det ser Nyreforeningen positivt på.

Nyreforeningen mener nemlig, at alle unge mænd i immundæmpende behandling bør HPV-vaccineres. Næstformand for Nyreforeningen Malene Madsen udtaler:

“Det er ikke påvist, at der er et forhøjet antal unge mænd, som har kræft forårsaget af HPV-virus. Men det er alment kendt, at personer i immundæmpende behandling generelt har forøget risiko for kræft. Er man ung mand i alderen mellem 15 og 20 år og i immundæmpende behandling, bør man indgå i dette pilotprojekt, hvor der er mulighed for at modtage gratis HPV-vaccine. Men der mangler en ordning, der sikrer, at alle unge mænd i immundæmpende behandling tilbydes at blive HPV-vaccineret.”

Læs mere om pilotprojektet, og hvordan du som ung mand har mulighed for at blive gratis HPV-vaccineret, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.