Undersøgelse: Påvirker fremdriftsreformen studievilkår for kronisk syge unge?

uddannelse

Danske Handicaporganisationer (DH) foretager en rundspørge blandt studerende med handicap/kronisk sygdom på universiteterne.

Formålet er at få viden om studievilkår for studerende med handicap og funktionsnedsættelser, herunder hvordan fremdriftsreformen påvirker muligheden for at kunne gennemføre studiet.

Målgruppen er studerende på universiteter med handicap/funktionsnedsættelser (fx nyresygdom).

Undersøgelsen indgår i DH’s politiske arbejde for at skabe bedre muligheder for at studerende med handicap/sygdom kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre unge.

Klik her for at starte spørgeskemaundersøgelsen