Udbetalte patientskadeerstatninger fredes

Patienter, der har fået erstatning udbetalt fra Patenterstatningen, skal ikke længere tilbagebetale udbetalte erstatninger, hvis regionen anker sagen og får medhold. Det har et enigt Folketing besluttet og har indgået ny aftale om patienterstatninger. Det er sket, efter Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer har rejst problematikken.

Aftalen kommer, fordi regionerne i stigende grad er begyndt at anke afgørelser, hvor patienter allerede har fået udbetalt penge for fejlbehandlinger i det danske sundhedsvæsen.

Igangværende eller afgjorte sager får ikke glæde af ændringerne

Der har været en hel del sager, hvor syge mennesker, lang tid efter de har fået udbetalt erstatningen, bliver mødt med krav om at tilbagebetale pengene, hvis Ankenævnet for Patienterstatningen underkender erstatningen. Får en patient tilkendt erstatning, udbetales den typisk portionsvis – eksempelvis for méngrad, tabt arbejdsfortjeneste, samt svie og smerte. I dag risikerer patienten, at alle de udbetalte ”portioner” skal betales tilbage, hvis Ankenævnt underkender erstatningen i bare en af dem. Det gælder, uanset hvem der anker.

Den nye aftale gælder dog først i sager, der opstår, efter loven er færdigbehandlet i Folketinget i løbet af efteråret. Patienter med igangværende eller allerede afgjorte sager får dermed ikke glæde af ændringerne.

Læs Sundhedsministeriets pressemeddelelse her.

Har du spørgsmål?

Nyreforeningen er meget glad for den nye aftale. Har du spørgsmål om ordningen kan du kontakte Nyreforeningens socialrådgiver Jan Jensen på telefon 50 93 59 50.