Udbedt stillingtagen

Nyreforeningen arbejder for, at det skal gøres enkelt og let at tage stilling til organdonation og være en forudsætning for at modtage sit sundhedskort, at man har taget stilling til spørgsmålet om organdonation.

Nyreforeningen mener, at kommunerne i forbindelse med og før udsendelse af donorkort skal bede modtageren tage stilling til organdonation ved disse fire valgmuligheder:

    • ”ja” Borgeren linkes til donorregistret eller afleverer det røde donorkort i udfyldt stand
    • ”nej ” Borgeren linkes til donorregistret eller afleverer det røde donorkort i udfyldt stand
    • ”Overlade beslutningen til nærtstående” Borgeren linkes til fremtidsfuldmagt eller afleverer en sådan i udfyldt stand.
    • ”ved ikke” Borgeren modtager sit sundhedskort vedlagt informationsmateriale