Tillæg til folke- og førtidspensioner

Er du folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler, kan du ud over de faste pensionsbeløb søge om:

Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg

Du har mulighed for at få et helbredstillæg, hvis din formue ikke er større end 86.000 kr. Helbredstillægget dækker op til 85 % af dine udgifter til medicin og til behandling hos fodterapeut, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og optiker. Hvis du opfylder betingelserne, vil du få tilsendt et tilskudskort fra din kommune.

Til forskel fra personlige tillæg, der beror på en sagsbehandlers skøn, tildeles helbredstillæg efter faste regler i alle landets kommuner. Helbredstillæg kan ikke udbetales til personer, som modtager førtidspension efter de nye regler.

Et udvidet helbredstillæg er et særligt helbredstillæg til dækning af tandproteser, briller og fodbehandling. Du kan få det udvidede helbredstillæg, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Det er et krav, at du samtidig er berettiget til det almindelige helbredstillæg. Husk at søge om det udvidede helbredstillæg, før du påbegynder din behandling!

Personligt tillæg

Hvis dine økonomiske forhold er særligt vanskelige, kan du søge om personlige tillæg. Der er ingen egentlige grænser for, hvad du kan søge til. Det kan f.eks. være medicin, briller, flytning, møbler, tøj, rejseudgifter i Danmark mv. Når du søger et personligt tillæg, foretager kommunen en samlet vurdering ud fra din økonomi, samt om der er tale om en rimelig udgift, som du ikke selv kan betale.

En god rettesnor for, om du er berettiget til et personligt tillæg, er din personlige tillægsprocent. Din personlige tillægsprocent fremgår af din pensionsmeddelelse fra kommunen. Den skal være på 100 %, før du kan få fuldt personligt tillæg. Den personlige tillægsprocent bliver ikke udbetalt til personer, som modtager førtidspension efter de nye regler.

Rabatordninger for pensionister

Som pensionist er der mange muligheder for at få særlige rabatter. Hvis du har en personlig tillægsprocent på 100 %, kan du f.eks. søge om nedsat medielicens. Du kan også få rabat på transport og rejser samt på kulturelle og sportslige aktiviteter. En hel del håndværkere, vinduespolerere og hjemmeservicefirmaer giver pensionistrabat, og ældreorganisationerne har også en lang række rabatordninger for deres medlemmer.

Boligstøtte

Boligstøtte omfatter boligsikring, boligydelse og lån til betaling af beboerindskud. Boligydelse gives til pensionister i både leje-, ejer- og andelsboliger. Boligstøtten er afhængig af husstandsindtægten, husstandens størrelse, boligudgiften og boligens størrelse. Boligsikring og boligydelse til lejere er skattefri og udbetales som månedligt tilskud. Boligsikring og boligydelse til ejer- og andelsboliger er også skattefri, men ydes i en kombination af tilskud og lån. Hvis du vil have beregnet din boligstøtte, bør du kontakte Udbetaling Danmark eller læs mere på borger.dk.

Varmetillæg

Du har mulighed for at søge om hjælp til dine varmeudgifter. Varmetillægget ydes efter faste regler, der gælder for alle landets kommuner. Du kan få tilskud til alle former for opvarmning, uanset hvilken type bolig du har. Din formues størrelse spiller ikke ind ved beregning af varmetillæg. Det er kun indtægter udover din sociale pension og varmeudgiftens størrelse, der har betydning for dette tillæg.