Indlæg

,

Hvor godt dækker vaccinen egentlig?

antigentest

De fleste nyretransplanterede er efterhånden blevet vaccinerede mod COVID-19. Men hvor godt dækket er nyretransplanterede reelt efter vaccination? Og hvordan skal man som nyretransplanteret forholde sig i forbindelse med genåbningen af Danmark?

Disse spørgsmål er man optaget af, både i Nyreforeningens kredse, regionaludvalg og på landsækkende plan. Der arbejdes på alle niveauer, og målet er, at sikre en god beskyttelse mod COVID-19 og at nyrepatienter får god vejledning i, hvordan de skal forholde sig.

Vaccination af gruppe 5

De fleste patienter, som er indstillet til at blive tidligt vaccineret, er nu vaccinerede. Nyreforeningen er dog også bekendt med, at nogle ikke er blevet korrekt indstillet til vaccine. Vi er derfor ved at undersøge, om alle regioner har fulgt op og rettet op på eventuelle fejl.

Derudover opfordrer vi til, at medlemmer tager kontakt til deres læge, hvis deres behandlende læge har sagt, at de tilhører vaccinationsgruppe 5, men invitationen ikke er kommet.

Antistof-test hos nyretransplanterede

På nogle sygehuse testes transplanterede for anti-stoffer. Uanset om svaret er en positiv eller negativ antistoftest, mener Nyreforeningen, at det er vigtigt, at få talt om prøvesvaret med sin læge.

Uden et blodprøvesvar efter en antistoftest ved nyretransplanterede ikke, hvorvidt de har dannet et tilstrækkeligt antal antistoffer og hvor godt de reelt er beskyttede mod smitte med COVID-19. Nyreforeningen arbejder derfor på, at nyretransplanterede, uanset hvilken region de tilhører, skal tilbydes en antistof-test via deres sygehus og få et hurtigt svar på deres blodprøve.

Læs også ‘To stik er ikke nødvendigvis nok’

Vaccination af pårørende

Vaccination af pårørende vil give en indirekte beskyttelse af transplanterede, som ikke nødvendigvis har den fulde effekt af vaccinen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan pårørende til en person i særlig øget risiko, som forventes at have en utilstrækkelig effekt af vaccinen, henvises til vaccine via vaccinationsgruppe 6. Vi oplever dog, at det er meget forskelligt, om pårørende til nyretransplanterede kan blive tidligt vaccinerede.

Nyreforeningen har derfor opfordret Sundhedsstyrelsen til en klar kommunikation til læger med hensyn til vaccination af pårørende og arbejder for, at pårørende til transplanterede i immunsupprimerende behandling, kan blive vaccineret inden for den nærmeste fremtid.

Læs også ‘Sådan indstilles du som pårørende til vaccine’

Opdatering den 19.05.2021.
Vi har fået en præcisering via Sunhedsstyrelsen: Målgruppe 6 i Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram omfatter udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. Men bemærk, at målgruppe 6 er en meget lille og stærkt afgrænset gruppe. Derfor er det kun et fåtal, som bliver tilbudt vaccination i målgruppe 6.

,

Patienter i øget risiko svigtes

COVID-19 vaccine

Sundhedsstyrelsen har i går lanceret en vaccineplan, som Nyreforeningen mener svigter patienter i øget risiko. Allerede i januar udtrykte Nyreforeningen en bekymring for, at en del nyrepatienter vil blive en overset gruppe, hvis vaccination alene bliver baseret på et alderskriterie. Forslaget, som kom fra de praktiserende lægers organisation, blev da også i første omgang afvist og vaccineplanen fastholdt.

Ikke desto mindre har Sundhedsstyrelsen i går opdateret vaccinationskalenderen og slået gruppe 10, 11 og 12 sammen til en gruppe. Det betyder, at med mindre man er indstillet som patient i særlig øget risiko (gruppe 5), sker indstilling til vaccine nu udelukkende på baggrund af alder.

Som Danske Patienter, og en hel del andre organisationer, mener Nyreforeningen, at det er et svigt af de svageste i samfundet.

-Hvordan forklarer vi vores medlemmer, der troede at de skulle vaccineres meget snart, at de er blevet rykket uger eller endda måneder bag i køen?, spørger Jan Rishave, som stiller sig kritisk overfor, at patienter i øget risiko nu sidestilles med den øvrige befolkning.

-Alder er en vigtig faktor ved smitte med COVID-19. Men vi har en gruppe, som i flere måneder har fået at vide, at de er i øget risiko. Nu må de vente og blive vaccineret sammen med deres jævnaldrende. Disse patienter er forsat meget bekymrede og vil isolere sig igen, samtidig med at resten af landet åbner, siger Jan Rishave efter mødet med Sundhedsstyrelsen.

Vi har ikke et overblik over hvor mange nyrepatienter der er ramt af ændringen. Men vi deler berørte medlemmers frustration over, at vaccination af sårbare borgere må vige til fordel for en lettere administration.

Fejl i henvisninger

Mange nyrepatienter, herunder patienter i dialyse og transplanterede tilhører vaccinationsgruppe 5. Denne gruppe er ved at være færdigvaccineret. Og dog! Vi har fået henvendelser af en del medlemmer, som er blevet indstillet til vaccine, men som ikke har modtaget en invitation.

Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at langt de fleste personer, som tilhører vaccinationsgruppe 5, er indstillet til vaccine. Sundhedsstyrelsen oplever dog, at flere patienter ikke har modtaget invitationen til vaccine, og styrelsen er ved at undersøge, hvad der er gået galt i indstillingsprocessen. Ligeledes oplyser styrelsen, at flere tusind personer har modtaget en invitation til vaccine, men at de ikke har bestilt tid.

Til de af vores medlemmer, som mener at de tilhører vaccinationsgruppe 5, eller som er blevet oplyst om, at de er i gruppe 5:
Vi opfordrer dig til, at du kontakter din læge/dit sygehus og beder om at blive genindstillet. Tjek evt. også din e-boks og se, om invitationen er kommet.

Samtidig er Nyreforeningen i dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvordan det undgås, at genindstillinger havner i samme forkerte system.

 

,

Er jeg i målgruppe 5 til vaccination?

Vaccination.dk

Vi ved, at mange nyresyge er i tvivl om hvilken vaccinationsgruppe de tilhører. Samtidig har det ofte ikke været muligt at få svar via egen læge eller speciallæge. Opfordringen lyder også fortsat, at man skal vente med at spørge sin læge, med mindre man alligevel er i kontakt af anden årsag.

Alle får tilbudt vaccinen i løbet af de næste måneder. Men ventetiden kan være lang og vi har brug for svar. Vi har derfor efterspurgt en måde hvorpå blandt andet nyresyge kan få svar på hvilken gruppe de tilhører.

Sundhedsstyrelsen har nu lanceret en vejledning, som skal gøre det nemmere at se, om man tilhører vaccinationsgruppe 5 – altså dem, der er i særlig øget risiko og ifølge planen skal vaccineres senest ved udgangen af april.

Gå ind på Sundhedsstyrelsen og se, om du muligvis tilhører gruppe 5:

Er jeg i målgruppe 5 til vaccination?

Husk, at det stadig er din nyrelæge eller evt. praktiserende læge, som laver den endelig vurdering.

,

Vi forventer, at vaccinefordelingens skævvridning bliver mindre

Danmark

 

Vi har set store regionale forskelle og en skævvridning af hvem og hvor mange nyresyge der bliver vaccineret i de forskellige regioner.

-Jeg har forståelse for, at det er en stor udfordring for vores sundhedsvæsen at udvælge og visitere borgere til vaccine. De gør et kæmpe arbejde. Men det går ikke, at ens adresse er afgørende for, hvornår man bliver vaccineret. De store regionale forskelle har skabt forvirring og frustration blandt vores medlemmer, og det kan jeg godt forstå. I Nyreforeningen mener vi derfor, at det er vigtigt at tage fat i gruppe 5 så snart der er et tilstrækkeligt antal vacciner, fortæller Nyreforeningens formand Jan Rishave.

Nyreforeningen var i går til møde med Sundhedsstyrelsen og deltog i en dialog om hvordan vi sikrer, at de mest sårbare borgere hurtigt bliver vaccineret mod COVID-19.

Efter mødet fortæller Jan Rishave:

-Sundhedsstyrelsen er ved at præcisere retningslinjerne for vaccinationsprocessen. Dermed vil man sikre, at de allermest sårbare ikke drukner i den store mængde. Vi hilser denne præcisering velkommen og forventer at den vil rette op på den skævvridning vi har set. Der er stadig en stor pukkel af nyresyge i gruppe 5, som endnu ikke er vaccinerede.

Myndighederne har ikke kunnet oplyse om, hvornår man igen går i gang med at vaccinere gruppe 5. Vi følger derfor situationen nøje.

Vaccinationskalenderen er opdateret

Sundhedsstyrelsen har opdateret vaccinationskalenderen.

-Den opdaterede vaccinationsplan er ikke udelukkende aldersbetinget, sådan som de praktiserende lægers organisation foreslog i januar. Vi er glade for, at der er blevet lyttet til vores og andre patientorganisationers bekymring. Det betyder, at den sundhedsfaglige vurdering fortsat har betydning for prioriteringen af vacciner og det er vi godt tilfredse med, fortæller Jan Rishave.

,

AstraZeneca vaccinen går til personer, som ikke er i øget risiko

Vaccine COVID

AstraZenecas vaccine mod COVID-19, som er på vej til Danmark, har været omtalt i den sidste tid. Det har den, fordi den er knap så effektiv, som de to andre vacciner, som bliver givet lige nu. Flere af Nyreforeningens medlemmer har derfor været bekymrede for, om de vil blive tilbudt denne vaccine. Nyreforeningen har delt denne bekymring.

Sundhedsstyrelsen har i går meldt ud, at deres anbefaling er, at AstraZeneca vaccinen fortrinsvist går til personer under 65 år uden risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Det betyder, at det i første omgang ikke anbefales, at personer over 65 år og personer, som er i særlig øget risiko, bliver tilbudt vaccinen fra AstraZeneca. Mange nyretransplanterede og personer med nyresvigt tilhører denne gruppe. I Nyreforeningen er vi meget tilfredse med beslutningen om, at man prioriterer de mest effektive vacciner til dem, der er mest udsatte ved smitte med COVID-19.

Med den nye AstraZeneca vaccine er frontpersonalet i sundheds-, ældre og socialsektoren igen rykket frem i vaccinekøen og det er vi i Nyreforeningen glade for.

,

Får nyresyge tilbudt AstraZeneca vaccinen?

Vaccine

Foto af Thorbjørn Deele

Nyreforeningens medlemmer er bekymrede for, om de bliver tilbudt AstraZeneca vaccinen. Den bekymring deler vi i Nyreforeningen. For AstraZeneca vaccinen er langt mindre effektiv end de to andre vacciner – PfizerBioNTech og Moderna, som er på markedet lige nu.

Første forsøg viser, at AstraZeneca vaccinen kun beskytter med omkring 60 procent mod COVID-19, mens PfizerBioNTech og Moderna beskytter med omkring 95 og 94,1 procent.

Mange personer med nyresvigt, herunder dialysepatienter, er i særlig øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19.  For at beskytte denne gruppe mener Nyreforeningen, at de skal modtage den mest effektive vaccine.

Er man transplanteret og modtaget immundæmpende medicin, har vacciner typisk en ringere effekt. Det vil betyde, at vi risikerer, at vaccinen har en for lav effekt på transplanterede. Det giver derfor ikke mening at tilbyde denne vaccine til transplanterede. AstraZeneca har da også et forsigtighedsprincip med hensyn til patienter hvis immunsystem ikke fungerer korrekt, eller som tager medicin, der svækker immunsystemet.

Vi har derfor sendt vores bekymring til Sundhedsstyrelsen og er i fortsat dialog med både Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Vi forventer ikke, at AstraZeneca vaccinen vil blive tilbudt nyretransplanterede eller personer med nyresvigt.

Vi er på sagen og hører gerne fra dig

Det er ikke muligt selv at vælge hvilken vaccine man får. Men vi vil arbejde for, at de mest udsatte får den vaccine, som dækker bedst. Hvis du tilhører gruppen af patienter i særlig øget risiko og skulle få tilbudt AstraZeneca vaccinen vil vi derfor gerne høre fra dig. Skriv i såfald en mail til mail@nyre.dk

, ,

Valg og fravalg af vaccinen

VaccineVi er mange som venter på vaccinen mod COVID-19. Og det gør de fleste heldigvis. For det er helt afgørende for vores sundhedssystem, at størstedelen lader sig vaccinere, når vaccinen er klar.

Hele 78 procent af den danske befolkning er villig til at lade sig vaccine mod COVID-19, hvis myndighederne opfordrer dem til det. Til sammenligning er det 63 procent tyskere og 58 procent svenskere. Det viser en undersøgelse fra Århus Universitet. Læs mere her

Vi kan kun være glade og optimistiske på grund af den store tilslutning. For at opnå tilstrækkelig flokimmunitet i befolkningen, er erfaringer fra andre vacciner, at ca. 2/3 af befolkningen skal lade sig vaccinere.

Ved flokimmunitet svækkes smitte-kæden, simpelthen fordi der ikke er nok syge, som kan bære smitten videre. Flokimmuniteten er derfor en indirekte beskyttelse, af de personer, som af forskellige årsager ikke kan lade sig vaccinere eller hvor vaccinen har mindre effekt.

Du kan ikke vælge din vaccine selv

Der har været bekymringer om tvangsvaccine, men det bliver ikke aktuelt. Sundhedsstyrelsen fastholder, at det bliver helt valgfrit om man vil tage imod COVID-19 vaccinen eller ej. Og ingen vil få tilbudt en vaccine, før den er godkendt.

Dog kan man ikke vælge selv hvilken vaccine man vil have. ”Det bliver ikke den enkelte borger selv, der kommer til at vælge om vedkommendes coronavaccine kommer fra Pfizer, Modena eller en helt tredje medicinalvirksomhed”, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm. Sådan er det også med andre behandlingsformer.

Den 18. december deltager Nyreforeningen i et møde med Sundhedsstyrelsen om den kommende COVID-19 vaccine. Vi opdaterer løbende vores hjemmeside

,

Sundhedsstyrelsen om vaccination af immundæmpede

vaccine i sprøjterKan personer der tager immundæmpende medicin blive vaccineret mod COVID-19 når vaccinen kommer? Vi har fået svar fra Sundhedsstyrelsen.

På nuværende tidspunkt er ingen vacciner godkendt i Danmark. Svaret er derfor baseret på formodninger, erfaringer fra udlandet og det vi ved om de vaccinationer, som forventes at komme til Danmark.

Immunhæmmede og personer der er i behandling med immundæmpende medicin kan have en mindre effekt af vaccinen. Det formoder Sundhedsstyrelsen lige nu, på baggrund af den vaccine, som nu bruges i Storbritannien.
Det er dog forventningen, at personer, der er i behandling med immundæmpende medicin, godt vil kunne blive vaccineret.

Vi ved, at personer med nedsat immunforsvar (enten på grund af sygdom eller behandling) ofte ikke kan tåle at blive vaccineret med levende svækkede vacciner. Alle 6 vaccinationer, der forventes at komme til Danmark, er ikke baseret på levende svækket vaccine.

Det forventes derfor, at alle 6 vaccinationer vil kunne anvendes til personer, som tager immundæmpende medicin.

 

Få mere viden om COVID-19 vaccinen og følg med:

Ovenstående er et uddrag af vores korrespondance med Sundhedsstyrelsen. Læs hele deres svar her.

Den 18. december deltager Nyreforeningen i et møde med Sundhedsstyrelsen og andre patientforeninger i Danmark. Vi forventer, at vi på det tidspunkt ved mere.

Læs mere om vaccinen mod COVID-19 på vores hjemmeside www.nyre.dk/corona

Vi opdateret løbende vores hjemmeside, når der kommer nye oplysninger til.

,

Vi har sendt jeres bekymringer videre

vaccine i sprøjterSelv om den burde give lettelse, vækker nyheden om, at en vaccine mod Covid-19 er lige på trapperne bekymring.

“Jeg har hørt, at man ikke må få vaccinen, hvis man er i immundæmpende behandling. Er det rigtigt”?

“Det betyder vel så, at nyretransplanterede ikke bliver vaccineret? Vi skal jo tage immundæmpende medicin resten af livet”!

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, vi har fået de seneste dage, fra medlemmer, der spørger ind til myndighedernes planlægning af vaccinationerne imod Corona. Også spørgsmål om, hvad der sker, når man har lavt immunforsvar eller er i dialyse, er gigtpatient eller kroniker på anden måde, trænger sig på.

Vi har sendt spørgsmålene videre til Sundhedsstyrelsen og styrelsens direktør Søren Brostrøm og håber, at kunne gøre os alle klogere de nærmeste dage.

Fredag den 18. december har vi et nyt virtuelt møde med Sundhedsstyrelsen. Vi samler op på jeres spørgsmål og skal nok bringe dem videre i fald vi ikke har fået svarene forinden.

Og kommer naturligvis med løbende opdateringer, så snart vi får viden om noget nyt.

 

 

 

,

Nu kommer vaccinationerne mod Covid-19

Søren BrostrømMed hastige skridt nærmer vi os tiden, hvor vi kan vaccinere mod Covid-19 i Danmark.

Derfor holdt Sundhedsstyrelsen mandag den 30. november et digitalt møde med fremtrædende patient-foreninger i Danmark. Heriblandt Nyreforeningen.

Direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm slog fast, at der er tre vigtige formål med at vaccinere:

1: minimere død, alvorlig sygdom og senfølger
2: Forebygge smitte. Man vaccinerer smittespredere
3:  Sikre samfundskritiske funktioner såsom ældrepleje, politik, beredskab, energiforsyning med videre

Flere faser

Vaccinationerne bliver rullet ud over Danmark i flere faser, men først skal vaccinen afprøves på forskellige patientgrupper. Man skal finde ud af, hvordan transplanterede, der får immundæmpende medicin eller dialysepatienter med mange andre former for medicin vil disse grupper reagere på vaccinen?

“Vaccinen skal afprøves på transplanterede og dialysepatienter, før vi skal sige ja til at modtage en vaccine”, siger Nyreforeningens formand Jan Rishave og tilføjer:

“Jeg forstår godt, at alle gerne vil sikre sig mod Covid-19 med vaccination, men min opfordring er klart at vente til myndighederne har givet grønt lys for vaccination af vores patientgrupper. Vi risikerer, at vaccinen har nogle uventede bivirkninger. Jeg ønsker ikke selv en vaccination, før jeg ser dokumentation for vaccinens virkning på transplanterede”.

Benhård prioritering

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, sagde på mødet, at man regner med, at der på sigt er vaccine nok til alle, der ønsker en vaccination. Men i første omgang bliver det en benhård prioritering at komme med.

”Vi kan ikke endeligt beslutte og afgøre, hvem der er omfattet af fase 1 a. Fordi vi er nødt til at vide, hvilke vacciner vi får og i hvilket antal og hvilket dokumentationsgrundlag, der følger med. Siden kan vi sætte os ned og lave puslespillet” sagde Søren Brostrøm.

Når de rundt regnet halvanden million borgere i fase 1 er tilbudt vaccine kommer fase to, og den rummer omkring 3 millioner mennesker. Man undtager gravide og børn.

Vi kommer formentlig hen i slutningen af året før alle vaccinationerne er klaret, og en grundig informationsindsats er nødvendig.

Men der skal nok blive stik til alle, der vil have.

”Regeringen har besluttet at vi skal tilbyde Covid-19 vaccine til hele befolkningen. Det er målet”, sagde Søren Brostrøm.

I Nyreforeningen skal vi gøre vores bedste for at medvirke til den grundige informationsindsats.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Planlægning af første fase af vaccinationen

Se DR nyheder om vaccinen