Indlæg

Sygedagpenge for personer i øget risiko ved Covid-19 og pårørende er forlænget

I Nyreforeningen er vi glade for, at regeringen og Folketingets partier er blevet enige om at forlænge muligheden for sygedagpenge til personer i øget ved Covid-19 og deres pårørende. Perioden, som stod til at ophøre den 31. august, er forlænget frem til den 31. december i år.

Forlængelsen af perioden har en stor betydning for de nyresyge og deres familier, som er kommet ind under ordningen. Flere, som har gået med usikkerhed omkring hvorvidt de skulle vende tilbage på arbejde efter den 31. august, kan nu ånde lettet op. Det gælder blandt andet kronisk nyresyge med nedsat nyrefunktion, personer med nedsat immunforsvar som følge af nyretransplantation og i visse situationer deres pårørende.

Kort fortalt går aftalen ud på, at hvis den enkeltes læge vurderer, at man er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen, er der mulighed for, at man kan blive hjemme og samtidig få løn eller sygedagpenge. I langt de fleste tilfælde kan arbejdsgivere dog indrette arbejdspladsen eller ændre medarbejderens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer i øget risiko. Men kan dette ikke lade sig gør, fx fordi man er i et job, hvor man ikke kan undgå at holde 2 meters afstand eller barriere, eller hvis man ikke kan undgå længerevarende ansigt-til-ansigtskontakt, kan man blive fritaget fra sin arbejdsforpligtelse.

Er du i tvivl om hvorvidt du tilhører risikogruppen, skal du tale med din læge. Tilhører du risikogruppen og er du i et job, hvor du ikke kan undgå tæt kontakt med mange borgere, er det vigtigt, at du går i dialog med din arbejdsgiver for at finde en løsning. Du er også velkommen til at kontakte Nyreforeningens socialrådgiver Jan Jensen, for at vende din arbejdssituation.

Læs Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse vedr. forlængelse af sygedagpengeperioden

 

Aftale trådt i kraft

Lov vedtaget for folk i risikogruppen og deres pårørende

Nu har Folketingets partier vedtaget løsningen, så mennesker i særlig risiko samt deres pårørende ikke skal vælge mellem job og helbred.

Det var resultatet af hårdt arbejde fra mange handicaporganisationer og Danske Handicaporganisationer.

Formand Thorkild Olesen roser aftalen og glæder sig over, at politikerne har lyttet. DH følger udviklingen for at sikre, at den virker som tilsigtet.

Aftalen indeholder fire væsentlige punkter:

  1. Mennesker i risikogruppen og pårørende i husstand med personer i den særlige risikogruppe er omfattet af reglerne om sygedagpengerefusion, hvis det ikke er muligt med hjemmearbejde eller at indrette arbejdspladsen og ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er smitterisikofyldt.
  2. Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19 samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen.
  3. Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.
  4. Der er afsat 200 millioner kroner til ordningen. Loven vil blive hastebehandlet og gælde fra lovens ikrafttræden til og med den 31. august 2020.

Læs aftalen her

Særlige risikogrupper

Vi mødes snart igen på arbejdspladsen

Foto: Pixabay

I sidste uge faldt en aftale på plads for personer, der i forbindelse med genåbningen af Danmark har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe.

Ordningen indebærer, at mennesker i risikogruppen og pårørende, der deler husstand med personer i den særlige risikogruppe, bliver omfattet af reglerne om sygedagpengerefusion.

Katrine Tang, fra Danske Handicaporganisationer, der repræsenterer 35 handicaporganisationer er meget tilfreds med, at aftalen omfatter begge grupper. Hun forventer, aftalen lovbehandles i denne uge, og at reglerne derefter træder i kraft.

Læs mere

 

Ny aftale kan skabe ro i Corona-udsatte hjem

Regeringen vil måske bruge 200 millioner kroner til en løsning for personer, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19.
Det fremgår af en ny politisk aftale.
Ifølge aftalen skal regeringen udarbejde et forslag til, hvordan der findes en løsning for mennesker i risikogruppen. Det kan være personer, hvor smitte med coronavirus betyder livsfare eller risiko for svært tab af funktionsevne.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer udtaler i en pressemeddelse:

”Det er en rigtig god aftale, som regeringen og partierne har indgået. I handicaporganisationerne har vi set forfærdelige eksempler på mennesker, der må vælge mellem at miste løn ved at forblive i isolation eller tage på arbejde med fare for at blive smittet. Det er et meget svært valg i familier, hvor smitte med corona vil være meget alvorligt”.

Aftalen indebærer, at det skal undersøges, om der inden for en reserve på 200 millioner kroner kan findes en løsning for personer i denne gruppe. Sundhedsstyrelsen har allerede i gangsat et arbejde med at definere den afgrænsede gruppe, der er i særlig risiko.

Se aftalen her

til dig der er i øget risiko

Glæde over at tiltagene virker men lang vej endnu

Overlæge Helle Thiesson fra Odense Sygehus er glad over, at de tiltag regeringen har sat i værk mod Covid-19 tilsynelandende virker.

“Det må være overskriften på den aktuelle information om Coronavirus”, siger hun, men vi skal også omkring plaquenil, nyresten og en nyresyg 12-årig.

Plaquenil er et malariamiddel, der også bruges mod den sjældne bindevævssygdom Lupus, hvor patienterne er immundæmpede. Det forlyder, at medicinen også kan forebygge Covid-19.

“Man er ved at undersøge det, og jeg vil ikke afvise det”, siger Helle Thiesson, der også fortæller, at man i Italien har brugt plaquenil som en del af behandlingen mod Corona-virus.

Hører nyrestenspatienter til gruppen af kritisk syge? Sådan lyder et andet spørgsmål til Nyreforeningen, og svaret fra Helle Thiesson er:

“Ikke som udgangspunkt. Alene det, at man har nyresten er ikke grund til at komme i risikogruppen, siger Helle Thiesson og understreger, at der er mange grader af nyrestenslidelser.

En mand har henvendt sig og bedt om råd omkring sin 12-årige datter. Hun har polycystisk  nyresygdom, men rimelig god nyrefunktion og er ikke i medicinsk behandling. Han har en kæreste, der er læge på en intensivafdeling og hun ser stadig sin tidligere mand, der er læge på en Coronaafdeling. Er det forsvarligt, at han er sammen med kæresten af hensyn til datteren, spørger manden, der ikke har set sin kæreste i tre uger.

Men det kan han godt, mener Helle Thiesson.

“Sundhedspersonale er jo iført værnemidler og tager rent tøj på, før de tager hjem. Så de bringer ikke smitte med sig. Og datteren har jo cystenyrer. Ikke nyresvigt og får ikke immumdæmpene medicin, så han kan godt se sin kæreste. Men med sædvanlig omtanke”.