Indlæg

NYRENYT dec 2019

Læs seneste nummer af Nyrenyt december 2019 her

NYRENYT dec 2019I det nyeste nummer af Nyrenyt sætter vi bl.a. fokus på de positive effekter, der er ved patientinvolvering i forskningen. Patientinvolvering i forskning er forholdsvis nyt i Danmark, men det er et område i hastig udvikling. Dog er der kun få forskningsprojekter inden for nyreforskning, hvor patienter er blevet involveret i forskningen. Artiklen giver dig derfor også gode råd til, hvad du skal gøre, hvis du selv kunne have lyst til at deltage som med-forsker.

Vi har også fokus på det nordiske samarbejde, og du kan bl.a. læse om NNS-konferencen, Nordiske Nyreforeningers Sammenslutning, som Danmark i år var vært for. Ligesom vi bringer en artikel om den 1. Nordiske Ungekonference, der blev afholdt i Oslo.

I denne udgave af Nyrenyt kan du desuden læse om de rejser, der er ved at blive planlagt for 2020. Bl.a. bliver der en rejse til Mallorca og en tur til Kreta.

God læselyst!

Klik her for at læse Nyrenyt

Så er det nye Nyrenyt på gaden

September-udgaven af vores medlemsblad Nyrenyt er nu på gaden. Så tjek din postkasse eller indbakke.

I denne udgave sætter vi fokus på at bevæge sig. Og en stor del af bladet handler om, hvor godt det er “bare” at spadsere.

To kredse – Østjylland og Fyn – fortæller om, hvordan fælles gåture er en succes, fordi de fleste kan være med til at gå en tur.

Den kendte læge og professor i bevægelse overlæge Ph.D. Bente Klarlund har skrevet en artikel om at spadsere. Vi udlodder 10 signerede eksemplarer af hendes roste bog. Læs i bladet, hvad du skal gøre for at få et eksemplar.

God læselyst!

Undersøgelse afdækker, hvad der motiverer anonyme nyredonorer

Et studie i Journal of Renal Care, hvor man har interviewet anonyme donorer, viser, at de godt forstår risici ved at donere en nyre. Men deres ønske om at hjælpe et medmenneske er større end faren for selv senere at kunne få komplikationer.

Af Henning Søndergaard (offentliggjort i Nyrenyt juni 2019)

Det er nu blevet muligt at donere sin nyre væk til en person man ikke kender i Danmark. I starten af året åbnede regionerne for en vurderingsenhed, som skal hjælpe dem, der ønsker at donere deres nyre til en fremmed, for at se om det kan lade sig gøre for dem.

Kan de overskue konsekvensen?

Anonym donation har været muligt i en del år i både Sverige og Storbritannien, og man regner med, at vi i Danmark måske vil få adgang til omkring fem ekstra nyrer hvert år.

Et af de store spørgsmål, som har været fremme i debatten, har handlet om, hvorvidt donorerne kunne overskue konsekvenserne af det, de gik ind til. En del af den diskussion har også handlet om de motiver, der ligger bag ønsket om at give sin ene nyre væk til en man ikke kender.

Motiv: At hjælpe andre mennesker

Et nyt studie i Journal of Renal Care, hvor man har interviewet anonyme donorer om deres overvejelser i forbindelse med donationen, viser, at den mest motiverende faktor for anonyme donorer, er ønsket om at hjælpe et andet menneske, som man ved, er i en rigtig svær situation. De adspurgte vidste alle, at der var risici forbundet med at komme af med sin ene nyre, men ønsket om at hjælpe et medmenneske var langt stærkere end faren for, at man senere selv kunne få komplikationer for alle de adspurgte.

Hørt om muligheden via medierne

Alle 11 deltagere i studiet havde taget deres beslutning, efter de havde lært om nyresyge via medierne, enten de traditionelle eller sociale medier.

De fleste af dem havde diskuteret deres beslutning med deres nærmeste, inden de henvendte sig til et transplanationscenter. De var alle blevet evalueret og to af dem havde allerede doneret deres ene nyre væk.

Én af årsagerne til, at vi ikke har tilladt anonym donation i Danmark før nu, har været, at læger og administratorer på transplantationscentrene har været bange for, hvilke motiver denne type donorer har haft. Det er helt i tråd med de observationer, som man beskriver i artiklen, hvor den største hindring rundt omkring i hele verden netop er en manglende viden om donorernes motiver for at ville donere, og om de var i stand til at foretage en så vigtig beslutning.

Har som kerneværdi at gøre en positiv forskel

Når de blev spurgt ind til deres værdier i bredere forstand, så man, at de potentielle donorer havde en livsanskuelse, hvor det at hjælpe andre mennesker eller gøre andet godt i verden var en kærneværdi for dem. Det faldt dem helt naturligt at hjælpe, også selvom det indebar en vis risiko for dem selv. Flere af dem kunne ikke forstå, hvorfor der ikke var mange flere, der donerede deres nyre anonymt.

Tilsyneladende er den frygt, man har haft i systemet, for at donorerne vil fortryde senere, ikke til stede hos dem som beslutter sig for at donere til en fremmed.

Nyt Nyrenyt nu på gaden

I årets første udgave af Nyrenyt får du gode bud på påskefrokost med mindre salt, svar på spørgsmål om du må arbejde lidt på førtidspension, indkaldelse til landsmøde, invitation til familiekurser, ungeweekend og rejser til Fanø og Mallorca.

Formand for Nyreforeningens patientudvalg Henning Søndergaard skriver om forskning i tilstrækkeligt væsketryk og hvordan unge voksnes skolemæssige præstation kan påvirkes af nyresvigt. Du kan også læse 2. næstformand Charlotte Willer Kristensens indlæg om, hvorvidt Nyreforeningen skal tænke i nye baner.

Denne udgaves tema er om mænd og mestring af nyresygdom …

Om temaet mænd og nyresygdom

… Hvad kendetegner en nyresyg mand? Er han det lyckraklædte cykelmonster, der med svimlende fart æder kilometer i flok med andre, lycraklædte kønsfæller? Eller er han den enlige herre, for hvem det er en bedrift med sin rollator at få kæmpet sig frem til det lokale aktivitetscenter, hvor personalet og hans gode bekendte venter ham?

Svaret er ikke så enkelt. For mænd med nyre- og urinvejslidelse er vidt forskellige. Både hvad angår alder, identitet og grad af sygdomspåvirkning. Dog er der en række fællestræk for mænd med nyresygdomme, og desværre er flere af disse fællestræk triste.

Forskningsleder, ph.d. og formand for Forum for Mænds Sundhed, chefpsykolog Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet, beskriver i denne udgave af Nyrenyt årsagerne til mænds overdødelighed. En af grundene er, at mænd ofte mangler viden om sygdomme og symptomer, hvilket kan gøre dem langsommere til at reagere på alvorlige symptomer.

I dette nummer kan du også læse, hvordan Martin Mayntz Johnsen forbedrede sin livskvalitet markant som dialyse-patient, da han fandt viden om og begyndte at nattedialysere. Efter en længere tilvænning dialyserer han nu mere end det anbefalede minimum og oplever, at det bedrer hans tilstand markant. Også det at løbe langdistanceløb har bidraget til at øge hans livskvalitet. Ud over den gode form, sveder han under træningen og kommer derved af med væske. Martins budskab er blandt andet, at man skal skaffe sig viden om sin behandling og efter bedste evne gøre, hvad man kan for at få det bedre.

Årsagerne til, at mænd har næsten dobbelt så stor risiko for at dø, når de rammes af nyresygdom, kan der heldigvis gøres noget ved. Det er da også derfor, vi vælger at sætte fokus på mænd og nyresygdom.

De bedste hilsener
Redaktionen

Klik her for at læse Nyrenyt