Indlæg

NYRENYT 2 21 juni

Nyrenyt er på vej til din postkasse

NYRENYT 2 21 juniNyrenyt er på vej til dig i din postkasse eller på mail. Som altid har vi samlet en god blanding af personlige historier, inspiration til nyrevenlige retter samt viden om nyresygdom og behandling. Du kan allerede nu læse Nyrenyt her.

I dette nummer kan du bl.a. læse om:

  • Eiler á Líknargøtu der fortæller om 20 år i dialyse og deler ud af hans erfaringer
  • Diabetesmedicin der i forskningsstudier viser en gavnlig effekt for personer med nedsat nyrefunktion
  • Ferie i Danmark når man er i dialyse
  • Hvordan du tilbereder lækre grøntsager, selvom du skal spare på Kalium

Husk at der er medlemsadgang på Nyrenyt på hjemmesiden. Som medlem har du heldigvis adgang til Nyrenyt.

Du logger ind med medlemsnummer eller din e-mail – og derefter en kode. Er det første gang du logger på, skal du vide, at vi aldrig har sendt dig en kode. Den vælger du selv ved at klikke på ”Glemt/mangler adgangskode”.

God læselyst

NYRENYT 1 21

Nu er Nyrenyt for marts måned på gaden

NYRENYT 1 21

I dette nummer sætter vi fokus på diabetes og nyresygdom. Du kan blandt andet få inspiration til kost når du har diabetes og er nyresyg, blive klogere på nyre-/pancreastransplantation samt læse Steens beretning om at være pårørende til Cille, som fik en nyre-/pancreastransplantation.

Derudover kan du i dette Nyrenyt

  • Møde de frivillige rådgivere på Nyrelinjen, som alle har erfaring med nyresygdom enten som nyresyg, pårørende eller donor.
  • Læse om det samtaleværktøj, der åbnede op for at Stine og hendes 6-årige datter fik snakket om Stines nyresygdom på en ny måde.
  • Få svarene på de mest stillede spørgsmål om Covid-19 vaccination

Husk at der nu er medlemsadgang på Nyrenyt på hjemmesiden. Som medlem har du heldigvis adgang til Nyrenyt.

Du logger ind med medlemsnummer eller din e-mail – og derefter en kode. Er det første gang du logger på, skal du vide, at vi aldrig har sendt dig en kode. Den vælger du selv ved at klikke på ”Glemt/mangler adgangskode”.

God læselyst!

nisse

Nyt nyrenyt

Så er årets sidste nummer af Nyrenyt ude hos jer.
De 24 sider har været igennem skribenter og fotografers hænder, er blevet sat op i vores trykkeri, KLS Pureprint og leveret til Post Nord, der har taget sig af hovedparten af den sidste del af leveringen af oplaget på 4000 eksemplarer.

Godt 300 blade er fragtet på en lille gul rullevogn er gennem Nyreforeningens røde gang til vores sekretariat, hvor bladet nænsomt er lagt i en kuvert til dig i udlandet eller på dialyseafdeling. Sammen med bladet indeholder kuverten en kalender for det nye år og en julehilsen fra vores formand Jan Rishave.

Klik her for at læse bladet som pdf
Inger Marie kører de sidste eksemplarer af kvartalsbladet Nyrenyt til dets sidste pakning i Nyreforeningens sekretariat.

Familie

Pas på med kosten

Kostrådene fra Umahro Cadogan, der er omtalt i septembernummeret af Nyrenyt er beregnet for mennesker, der kun er nyrepåvirkede i lettere grad.

Vi har fået to henvendelser fra fagpersonale, som har udtrykt bekymring for, at rådene kunne misforstås som kostråd til personer med svær nyresygdom eller endog nyresvigt.

Vi ønsker derfor at komme med en præcisering af målgruppen artiklen var tiltænkt, nemlig personer med lettere nyrepåvirkninger.

For dialysepatienter er rådene uhensigtsmæssige, fordi man her skal ofte skal reducere kaliumindtagelsen. I Cadogans artikel inddrages en stor indtagelse af kalium-holdige fødeemner.

Nyreforeningen understreger, som der også står på forsiden af Nyrenyt nummer 3, at artiklen henvender sig til mennesker, der er nyrepåvirkede i lettere grad. Altså mennesker, der er uden problemer med fosfat, kalium eller overhydrering.

Nyreforeningen anbefaler til enhver tid, at personer med nyresygdom konfererer med en klinisk diætist og læge på baggrund af blodprøver om, hvilken kost, der vil være mest hensigtsmæssig i den konkrete situation.

Nyrenyt er et kvartalsblad, hvor vi forsøger, at afspejle de tendenser, der rører sig i samfundet. Vi vil derfor gerne samarbejde med kokke, kostrådgivere eller andre, der ikke nødvendigvis har en diætist-uddannelse, men som har en holdning til kost.

 

 

NYRENYT 3 20forside

Søvn og sund livsstil

I det nye nummer af Nyrenyt, der er kommet på gaden 1. september, kan du blandt andet læse om søvn og sund livsstil.

Du bruger rundt regnet en trediedel af dit liv på at sove, og søvnen er vigtig for dit helbred. Hjernen bliver vasket ren for affaldsstoffer under søvnen, og for lidt søvn betyder, at din hjerne fungerer dårligere. Så sørg lige for at få sovet. Og få sovet nok.

Når du ikke sover, kan du spise. For sund kost er også vigtig for et godt liv. I Nyrenyt kan du få gode opskrifter på efterårsretter fra dygtige diætister, og du kan finde tip fra sundhedsguruen Umahro Cadogan, der fortæller om, hvor vigtig tarmen er for dig.

Ud over søvn og sund mad kan du læse om Sven, der har levet i 35 år med sin søsters nyre og om Theresa og Martin, der har tabt sig i forbindelse med en transplantation. God fornøjelse med bladet.

 

Nyrenyt forside 2020

Nyt Nyrenyt er på gaden

Nyrenyt forside 2020

Årets første udgave af Nyrenyt er nu på gaden, så husk at tjekke din postkasse eller indbakke.

I denne udgave af Nyrenyt er temaet pårørende. Temaet er valgt som en hyldest til de pårørende, som ofte kan blive overset. I bladet kan du derfor læse en mors beretning om livet med en nyresyg datter, de fem principper for bedre vilkår for pårørende, støtte muligheder for pårørende og meget andet.

I bladet kan du også læse om Nyreforeningens lotteri, hvor du nu kan tilmelde dig som sælger, samt om den kommende Ungeweekend for medlemmer af Nyreforeningen, som er mellem 18 og 30 år.

God læselyst!

NYRENYT marts 2020

NYRENYT dec 2019

Læs seneste nummer af Nyrenyt december 2019 her

NYRENYT dec 2019I det nyeste nummer af Nyrenyt sætter vi bl.a. fokus på de positive effekter, der er ved patientinvolvering i forskningen. Patientinvolvering i forskning er forholdsvis nyt i Danmark, men det er et område i hastig udvikling. Dog er der kun få forskningsprojekter inden for nyreforskning, hvor patienter er blevet involveret i forskningen. Artiklen giver dig derfor også gode råd til, hvad du skal gøre, hvis du selv kunne have lyst til at deltage som med-forsker.

Vi har også fokus på det nordiske samarbejde, og du kan bl.a. læse om NNS-konferencen, Nordiske Nyreforeningers Sammenslutning, som Danmark i år var vært for. Ligesom vi bringer en artikel om den 1. Nordiske Ungekonference, der blev afholdt i Oslo.

I denne udgave af Nyrenyt kan du desuden læse om de rejser, der er ved at blive planlagt for 2020. Bl.a. bliver der en rejse til Mallorca og en tur til Kreta.

God læselyst!

Klik her for at læse Nyrenyt

Nyrenyt

Så er det nye Nyrenyt på gaden

September-udgaven af vores medlemsblad Nyrenyt er nu på gaden. Så tjek din postkasse eller indbakke.

I denne udgave sætter vi fokus på at bevæge sig. Og en stor del af bladet handler om, hvor godt det er “bare” at spadsere.

To kredse – Østjylland og Fyn – fortæller om, hvordan fælles gåture er en succes, fordi de fleste kan være med til at gå en tur.

Den kendte læge og professor i bevægelse overlæge Ph.D. Bente Klarlund har skrevet en artikel om at spadsere. Vi udlodder 10 signerede eksemplarer af hendes roste bog. Læs i bladet, hvad du skal gøre for at få et eksemplar.

God læselyst!

hennings artikel til nyreDK

Undersøgelse afdækker, hvad der motiverer anonyme nyredonorer

Et studie i Journal of Renal Care, hvor man har interviewet anonyme donorer, viser, at de godt forstår risici ved at donere en nyre. Men deres ønske om at hjælpe et medmenneske er større end faren for selv senere at kunne få komplikationer.

Af Henning Søndergaard (offentliggjort i Nyrenyt juni 2019)

Det er nu blevet muligt at donere sin nyre væk til en person man ikke kender i Danmark. I starten af året åbnede regionerne for en vurderingsenhed, som skal hjælpe dem, der ønsker at donere deres nyre til en fremmed, for at se om det kan lade sig gøre for dem.

Kan de overskue konsekvensen?

Anonym donation har været muligt i en del år i både Sverige og Storbritannien, og man regner med, at vi i Danmark måske vil få adgang til omkring fem ekstra nyrer hvert år.

Et af de store spørgsmål, som har været fremme i debatten, har handlet om, hvorvidt donorerne kunne overskue konsekvenserne af det, de gik ind til. En del af den diskussion har også handlet om de motiver, der ligger bag ønsket om at give sin ene nyre væk til en man ikke kender.

Motiv: At hjælpe andre mennesker

Et nyt studie i Journal of Renal Care, hvor man har interviewet anonyme donorer om deres overvejelser i forbindelse med donationen, viser, at den mest motiverende faktor for anonyme donorer, er ønsket om at hjælpe et andet menneske, som man ved, er i en rigtig svær situation. De adspurgte vidste alle, at der var risici forbundet med at komme af med sin ene nyre, men ønsket om at hjælpe et medmenneske var langt stærkere end faren for, at man senere selv kunne få komplikationer for alle de adspurgte.

Hørt om muligheden via medierne

Alle 11 deltagere i studiet havde taget deres beslutning, efter de havde lært om nyresyge via medierne, enten de traditionelle eller sociale medier.

De fleste af dem havde diskuteret deres beslutning med deres nærmeste, inden de henvendte sig til et transplanationscenter. De var alle blevet evalueret og to af dem havde allerede doneret deres ene nyre væk.

Én af årsagerne til, at vi ikke har tilladt anonym donation i Danmark før nu, har været, at læger og administratorer på transplantationscentrene har været bange for, hvilke motiver denne type donorer har haft. Det er helt i tråd med de observationer, som man beskriver i artiklen, hvor den største hindring rundt omkring i hele verden netop er en manglende viden om donorernes motiver for at ville donere, og om de var i stand til at foretage en så vigtig beslutning.

Har som kerneværdi at gøre en positiv forskel

Når de blev spurgt ind til deres værdier i bredere forstand, så man, at de potentielle donorer havde en livsanskuelse, hvor det at hjælpe andre mennesker eller gøre andet godt i verden var en kærneværdi for dem. Det faldt dem helt naturligt at hjælpe, også selvom det indebar en vis risiko for dem selv. Flere af dem kunne ikke forstå, hvorfor der ikke var mange flere, der donerede deres nyre anonymt.

Tilsyneladende er den frygt, man har haft i systemet, for at donorerne vil fortryde senere, ikke til stede hos dem som beslutter sig for at donere til en fremmed.

NyreNytMARTS-2019-1 (002)

Nyt Nyrenyt nu på gaden

I årets første udgave af Nyrenyt får du gode bud på påskefrokost med mindre salt, svar på spørgsmål om du må arbejde lidt på førtidspension, indkaldelse til landsmøde, invitation til familiekurser, ungeweekend og rejser til Fanø og Mallorca.

Formand for Nyreforeningens patientudvalg Henning Søndergaard skriver om forskning i tilstrækkeligt væsketryk og hvordan unge voksnes skolemæssige præstation kan påvirkes af nyresvigt. Du kan også læse 2. næstformand Charlotte Willer Kristensens indlæg om, hvorvidt Nyreforeningen skal tænke i nye baner.

Denne udgaves tema er om mænd og mestring af nyresygdom …

Om temaet mænd og nyresygdom

… Hvad kendetegner en nyresyg mand? Er han det lyckraklædte cykelmonster, der med svimlende fart æder kilometer i flok med andre, lycraklædte kønsfæller? Eller er han den enlige herre, for hvem det er en bedrift med sin rollator at få kæmpet sig frem til det lokale aktivitetscenter, hvor personalet og hans gode bekendte venter ham?

Svaret er ikke så enkelt. For mænd med nyre- og urinvejslidelse er vidt forskellige. Både hvad angår alder, identitet og grad af sygdomspåvirkning. Dog er der en række fællestræk for mænd med nyresygdomme, og desværre er flere af disse fællestræk triste.

Forskningsleder, ph.d. og formand for Forum for Mænds Sundhed, chefpsykolog Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet, beskriver i denne udgave af Nyrenyt årsagerne til mænds overdødelighed. En af grundene er, at mænd ofte mangler viden om sygdomme og symptomer, hvilket kan gøre dem langsommere til at reagere på alvorlige symptomer.

I dette nummer kan du også læse, hvordan Martin Mayntz Johnsen forbedrede sin livskvalitet markant som dialyse-patient, da han fandt viden om og begyndte at nattedialysere. Efter en længere tilvænning dialyserer han nu mere end det anbefalede minimum og oplever, at det bedrer hans tilstand markant. Også det at løbe langdistanceløb har bidraget til at øge hans livskvalitet. Ud over den gode form, sveder han under træningen og kommer derved af med væske. Martins budskab er blandt andet, at man skal skaffe sig viden om sin behandling og efter bedste evne gøre, hvad man kan for at få det bedre.

Årsagerne til, at mænd har næsten dobbelt så stor risiko for at dø, når de rammes af nyresygdom, kan der heldigvis gøres noget ved. Det er da også derfor, vi vælger at sætte fokus på mænd og nyresygdom.

De bedste hilsener
Redaktionen

Klik her for at læse Nyrenyt