Indlæg

Ny viden: Moderat nedsat nyrefunktion kan være alvorligere end tidligere antaget

Selv moderat nedsat nyrefunktion kan være farligere end tidligere antaget, viser den nye forskning fra Steno Diabetes Center Copenhagen (foto: Unsplash).

Af Lise Nørgaard, Steno Diabetes Center Copenhagen

Det har været almindelig antaget i diabetesbehandlingen, at forhøjet udskillelse af æggehvidestoffer i urinen er et tegn på risiko for alvorlige nyrekomplikationer. Ny forskning fra Steno Diabetes Center Copenhagen viser nu, at den antagelse er for simpel. Forskerne foreslår øget opmærksomhed på nyresygdom allerede ved moderat nedsat nyrefunktion.

Nyrekomplikationer er en alvorlig – men kendt – komplikation ved både type 1- og type 2-diabetes. Diabetisk nyresygdom rammer knap hver tredje af alle med diabetes og opstår som følgevirkning af dårligt reguleret blodsukker, hvor nyrernes blodkar blevet beskadiget.
I behandlingen har almindelig praksis været, at når en person med diabetes får målt moderat nedsat nyrefunktion, vil man efterfølgende jævnligt undersøge for æggehvidestof i urinen.

Forhøjet udskillelse af æggehvidestof er nemlig et tegn på dårligt fungerende nyrer. Først ved både nedsat nyrefunktion og forhøjet udskillelse af æggehvidestof vil der blive sat særlig nyrebehandling i værk.

”Vores resultater viser, at æggehvidestof ikke er den eneste troværdig indikator for, hvordan nyrefunktionen udvikler sig. Hvis først en person med diabetes har moderat nedsat nyrefunktion, kan nyrefunktionen fortsætte med at blive dårligere – trods der ikke er forhøjet æggehvidestof i urinen. Det er et vigtigt fund,” siger Dorte Vistisen, seniorforsker på SDCC og førsteforfatter på en artikel i Diabetes Care om forskningen.

”Resultaterne peger på, at det er nødvendigt med øget fokus på behandling af nyresygdom allerede ved moderat nedsat nyrefunktion – det er ikke nok at vurdere risikoen for nyrekomplikationer og i sidste ende risiko for kronisk nyresvigt alene ud fra øget udskillelse af æggehvidestof,” fortsætter hun.

Både type 1- og type 2-diabetes

Studiet er baseret på en lang række personer med diabetes, der alle er blevet behandlet på SDCC. I alt har forskerne samlet data fra knap 1000 med type 1-diabetes og 2000 med type 2-diabetes med moderat nedsat nyrefunktion.

Mere end halvdelen med type 1-diabetes er blevet fulgt i godt fem år efter, at de har fået konstateret nedsat nyrefunktion. Hos personerne med type 2-diabetes er mere end halvdelen blevet fulgt på SDCC i godt tre og et halvt år fra, de fik konstateret moderat nyresvigt.

”SDCC har behandlingsansvaret for mange voksne med diabetes, og derfor er det muligt for os at lave så grundig forskning baseret på vores egne data. Når vi kan følge personer med type 1-diabetes længst, skyldes det, at de ofte forbliver i behandling på SDCC. Mange med type 2-diabetes bliver efter nogle år henvist til deres praksislæge,” fortæller Dorte Vistisen.

Nedsat nyrefunktion kan lede til kronisk nyresvigt, der er en livstruende komplikation. Studiets resultater giver derfor ny viden om, hvordan man bør gribe behandlingen an hos personer med diabetes og nyreproblemer for at forebygge yderligere fald i nyrefunktionen.

KLIK HER, hvis du vil læse mere om forskningsprojektet hos Steno Diabetes Center Copenhagen.

Søges: Deltagere med nedsat nyrefunktion til forskningsprojekt


Det skal være nemt, sikkert og meningsfuldt at deltage i nyreforskning. Derfor har Nyreforeningen indledt et samarbejde med Forskningspanelet, som forskere kan finde relevante forskningsdeltagere gennem til deres projekter.

Vi kan allerede nu tilbyde dig mulighed for at deltage: Lige nu søger Rigshospitalet, Gentofte Hospital og Hillerød Hospital forskningsdeltagere med nedsat nyrefunktion og protein/æggehvidestof i urinen. Alt du skal gøre er at klikke på linket her nedenfor og besvare de få spørgsmål:

KLIK HER OG BESVAR SPØRGESKEMA

Hvis dine svar matcher forskningsprojektets kriterier, vil du blive ringet op af en forskningssygeplejerske.

Hør fra forskerne, når din profil måske kan gøre en forskel
Forskningspanelet, der er en del af den internationale patientorganisation James Lind Institute, er et dansk patientfællesskab med over 20.000 frivillige, der stiller op til forskning. Ved at udfylde Forskningspanelet spørgeskema, kan de sende dig en mail, når der er et relevant forskningsprojekt til dig. Det er gratis og uforpligtende at melde sig til.

Hvis et forskningsprojekt matcher dine oplysninger, vil du blive ringet op af en forskningssygeplejerske, der vil stille dig nogle uddybende spørgsmål. Du kan altid sige nej tak til at deltage, hvis du skifter mening undervejs.

Bliv klogere på dit eget helbred og din egen sygdom

En af de mange fordele ved at deltage i forskningsprojekter er, at du gør en stor forskel for dig selv og andre. Når du deltager i forskning, er du med til at udvikle fremtidens behandling for personer med nyresygdomme. På den måde gør du en aktiv forskel.

Ved at deltage i forskning er du med til at gøre os allesammen klogere, men du får også selv mulighed for at blive klogere på dit eget helbred og sygdom. Når du deltager i et forskningsprojekt, får du nemlig adgang til højt specialiseret fagpersonale, der har fokus på dig og dit helbred. Det giver dig mulighed for gennem diverse helbredstjeks at få en større indsigt i dit eget helbred.