Indlæg

Lægemiddelstyrelsen styrker kommunikationen

Lægemiddelstyrelsen har i længere tid arbejdet med at identificere udfordringer, årsager og mulige initiativer, der kan være med til at afhjælpe forsyningsproblemer af medicin

I denne uge lancerer Lægemiddelstyrelsen derfor en ny mulighed for at blive løbende opdateret med information om forsyningsvanskeligheder med medicin, som forventes at komme til at påvirke behandlingen af patienter i Danmark.

Info om forsyningsproblemer, der har behandlingsmæssig betydning

Lægemiddelstyrelsens nye nyhedsbrev vil omhandle forsyningsproblemer for medicin, der hverken forventes at være tilgængelig i andre pakningsstørrelser eller som ikke kan skiftes ud med anden medicin uden at have behandlingsmæssig betydning for patienterne.

Det er ikke usædvanligt, at der kan opstå forsyningsproblemer med medicin. Men ofte har det ikke nogen behandlingsmæssig betydning for patienterne, fordi apoteket kan udlevere den samme medicin i en anden pakningsstørrelse eller tilbyde en anden medicin, der svarer til den, som lægen har ordineret.

Denne type af forsyningsproblemer vil Lægemiddelstyrelsen ikke informere om via nyhedsbrevet.

Bedre viden om forsyningen af medicin på det danske marked

Det nye initiativ lanceres på baggrund af, at Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med virksomhederne har arbejdet for en større transparens om forsyningsproblemer.

Styrelsen modtager således nu flere indberetninger om forsyningsvanskeligheder fra virksomhederne, og indberetningerne indeholder mere detaljeret information om de konkrete forsyningsvanskeligheder. Samtidig har Lægemiddelstyrelsen styrket overvågningen af forsyningsproblemer.

KLik her for at komme til at abonnere på Lægemiddelstyrelsens Nyhedsbrev.

Min.medicin.dk

piller billede

Min.medicin.dk er et godt redskab til dig, som gerne vil blive klogere på medicin og sygdomme, på en letforståelig måde.

På hjemmesiden min.medicin.dk kan du læse om medicin, sygdom og behandling på helt almindeligt dansk. Siden er nemlig målrettet patienter og pårørende og derfor skrevet i sprog, der er til at forstå for ikke-fagpersoner.

Informationen fra min.medicin.dk findes også på netdoktor.dk og apoteket.dk. Når du søger information om medicin disse steder, hentes den derfor fra min.medicin.dk. Desuden bruges information fra min.medicin.dk på hospitaler, sygehuse og i en række kommuner i landet.

Hvad du kan finde på min.medicin.dk

  • Beskrivelser af al medicin på det danske marked. For hvert lægemiddel kan du bl.a. læse, hvad medicinen bruges til, hvordan den virker, og hvilke bivirkninger du kan få, hvis du bruger medicinen. Du kan også se billeder af de forskellige præparater.
  • Beskrivelser af sygdomme, og hvordan de behandles. Du kan fx læse om nyresvigt, nyresten og nyrebetændelse. Nogle sygdomsbeskrivelser indeholder tegninger, animationer eller fotos. Du kan desuden læse om de mest almindelige og relevante undersøgelser.
  • Har du fundet en tablet eller kapsel, du ikke ved hvad indeholder, findes der en funktion, der kan genkende medicinen. Du kan søge på kærv, farve, figur, tekst eller tal på tabletten.

Sygdomsbeskrivelser og den øvrige information på min.medicin.dk udarbejdes af en række speciallæger, redaktionen og af redaktionssekretariatet på min min.medicin.dk.

Min.medicin.dk er dels finansieret gennem lægemiddelvirksomheder samt private kunder og dels gennem regioner og kommuner.

 

Savner du overblik over din medicin?

På sundhed.dk finder du dit personlige medicinkort.

Medicinkortet giver dig fire fordele:

1. Bedre overblik over din aktuelle medicin

Du kan få overblik over den medicin, du er i behandling med. Du kan også se, hvorfor du skal tage medicinen, og hvor ofte den skal tages.

2. Bedre overblik over dine recepter

Du kan se, om du har åbne recepter. Hvis en recept er åben, kan du hente medicinen på apoteket.

3. Bedre samarbejde med dine sundhedspersoner

De læger, som behandler dig, kan se og opdatere dit medicinkort. Andre sundhedspersoner, der hjælper dig med din medicin, kan også se dit medicinkort, fx en hjemmesygeplejerske.

4. Bedre sikkerhed mod fejlmedicinering

Lægen kan se, hvilke andre typer medicin, du får. Det giver større sikkerhed for, at du ikke får overflødig eller forkert medicin.

 

Se dit medicinkort på sundhed.dk. Log på med NemID og klik på ”Medicinkortet”.

 

Grænser for medicintilskud 2016

Medicintilskudsgrænserne er grænserne for, hvor meget du selv skal betale af dine udgifter til medicin. Grænserne reguleres en gang årligt ifølge Sundhedslovens § 149a.

Den seneste regulering betyder, at din egenbetaling for medicin i 2016 maksimalt kan være 3.880 kr. Hvis du har udgifter til medicin over dette beløb, dækkes den region, hvor du bor.

Se grænserne for medicintilskud for både børn og voksne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Samtaler skal give nye kronikere en god start med medicin

Danmarks Apotekerforening skriver den 3. januar 2016:

Samtaler på apoteket skal sikre, at nye kronisk syge patienter får den bedst mulige effekt og forståelse af deres medicin.

Alt for mange kronikere har problemer med at bruge deres medicin rigtigt, og får derfor ikke det optimale ud af deres medicin. Derfor har alle nydiagnosticerede kronikere fra 1. januar fået mulighed for en uddybende Medicinsamtale på apoteket.

”Det er fuldt forståeligt, hvis man som ny kroniker bliver utryg ved de mange nye ting, som man skal forholde sig til. Nu får nye kronikere en rigtig god mulighed for at tale om, hvordan de kommer godt i gang med deres medicin,” siger formand i Apotekerforeningen, Anne Kahns.

I et pilotprojekt, som tidligere har kørt på fire sjællandske apoteker, svarede 50 ud af 54 borgere, at samtalerne i meget høj grad, høj grad eller nogen grad hjalp dem til at komme godt i gang med at tage deres medicin.

Stor succes i England

I England tilbyder apotekerne en lignende ydelse, som ifølge en evaluering fra The University of Nottingham har god effekt. 75 procent af de patienter, som fik ydelsen brugte deres medicin korrekt, mens blot 65 procent af patienter, som ikke modtog ydelsen, brugte medicinen korrekt. Samtidig har ydelsen ført til færre indlæggelser og dermed en samlet besparelse for sundhedssektoren.

”Vi stræber efter de samme resultater. Både for den enkelte patients skyld, og for at frigøre ressourcer til andre dele af sundhedssektoren,” siger Anne Kahns.

Der er omkring 1,7 mio. kronikere i Danmark, men der er ingen præcise tal for, hvor mange nye kronikere, der årligt kommer til.

Medicinsamtalen er delt i to: Den første del foregår på apoteket og den opfølgende samtale på apoteket eller over telefonen. Det tager alt i alt omkring 20 minutter.

 

Læs mere i apotekets brochure.

Stil flere spørgsmål om din medicin

Stil-flere-spoergsmaal-om-din-medicin

Det her er nyt for mig – vil du sige det igen? Hvilke bivirkninger skal jeg holde øje med? Spørgsmålene virker lige til, men alt for mange får ikke stillet dem i situationen. En undersøgelse af patientoplevelser viser, at næsten hver fjerde (24 %) indlagte oplever at komme hjem fra sygehuset og have spørgsmål eller bekymringer, de ikke fik talt med sundhedspersonalet om.

Den landsdækkende kampagne ”Godt du spør’ – en god behandling begynder med en god dialog” hjælper danskerne med at blive bedre til at forberede sig på at få stillet spørgsmål om medicin, hvad enten man er på apoteket, hos lægen eller på sygehuset. Fra denne uge og tre uger frem kan du se kampagnen på apoteker i hele landet, hvor de gratis udleverer pjecen ”Godt du spør’” – en spørgeguide der indeholder en række gode råd og inspiration til spørgsmål, der kan være gode at stille i forskellige situationer, fx hvis man får medicin eller er hos lægen. Guiden kan også hentes gratis på www.godtduspør.dk, hvor der er flere gode råd og hjælperedskaber.

Mange har svært ved at stille spørgsmål i situationen og hjemme igen kommer spørgsmålene myldrende. Ved at sidde hjemme med spørgeguiden og få inspiration fra spørgsmål andre har fundet værdifulde kan patienter og pårørende i forvejen tænke over, hvilke spørgsmål om medicin og behandling, de gerne vil have svar på. Og et godt spørgsmål kan vende uvidenhed til viden.

”Vi ved at en del patienter holder sig tilbage fra at stille spørgsmål fordi de ikke vil tage det travle personales tid. Omvendt er det langt mere hensigtsmæssigt for alle parter at bruge tiden på det, der er vigtigst for den enkelte. Men det kræver forberedelse at vide hvad der er særlig vigtigt for en at få talt om,” forklarer Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og fortsætter:

”Hvis der er noget, man undrer sig over eller er bekymret for, giver det større tryghed at få svar på sine spørgsmål. Det er ofte også i fællesskab med patienten, at personalet kan finde frem til den rigtige behandling.”

5 gode spørgsmål om medicin:

Hvor lang tid går der, før medicinen virker?

Hvilke bivirkninger skal jeg være særlig opmærksom på?

Jeg får meget medicin på en gang. Kan det ændres?

Jeg kan ikke sluge så mange piller tre gange om dagen. Kan nogen af dem undværes?

Jeg tager også noget naturmedicin. Kan det give problemer sammen med min anden medicin?

 

Kampagnen er en del af initiativet Hej Sundhedsvæsen, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden står bag. Danmarks Apotekerforening er gået med i kampagnen.