Indlæg

Ingen dørsalg i år

Nyreforeningen får dagligt henvendelser fra medlemmer, der gerne vil gøre en ekstra indsats med at sælge lodsedler. Medlemmer som vil sælge lodsedler ved dørsalg. For det er nu engang det, der giver det bedste salg.

Men her må vi skuffe jer. Nyreforeningen tillader ikke dørsalg.

Situationen omkring Silkeborg og Århus, der lige har aflyst festugen. Omkring Solrød og Sorø og andre nyudpegede hotspot-områder. Alle sammen situationer, der gør, at vi ikke tør udfordre Corona-virussen, men i stedet holder os forsigtigt tilbage. Vi må ikke udsætte andre for unødig smitte eller bekymringer for en sådan.

Derimod må du gerne sælge lodsedler i det offentlige rum. For eksempel på torve foran indkøbscentre. Under en parasol ved en velbesøgt parkeringsplads. Eller i din egen indkørsel.

Lodsedlerne må også gerne sælges i private netværk, til familie, venner, holdkammerater, forældre og andre indenfor denne kategori. Nyreforeningen tilhører en af risikogrupperne og derfor må vi være meget forsigtige omkring håndtering af denne sag. I kan også sælge online i jeres netværk fra stoetos.dk

Vi regner med at Black Box Branding sætter en frist til den 25. august, hvor du kan ombytte lodsedler UDEN returret til lodsedler MED returret.  Salgsperioden er forlænget til den 15. september, så vi håber I trods alt får lidt salg ud af det.

Vi håber, alle har forståelse for denne beslutning. Også selv om Coronaen går hårdt ud over vores alle sammens indtægtsgrundlag.

Tak for jeres tid og støtte til Nyreforeningens arbejde.

Lotteri i en Coronatid

Michael Rosenkvist har held med at sælge lodsedler over telefonen

Det er svært at sælge lodsedler med de begrænsninger frygten Coronasmitten giver.

Men måske kan denne beretning fra Kreds Vestsjælland give lidt inspiration. Her besluttede bestyrelsen igen at vove sig ud i at sælge lodder, efter at have ligget næsten stille i nogle år. Michael Rosenkvist har givet os denne status:

“Selvom vi ikke har nogen til at koordinere lotteriet, fik vi sat noget i gang, og lodder blev bestilt.
Det næste, der skete var jo som bekendt, at landet blev lagt ned af Covid-19 og på ingen tid blev alle planer forpurret.
Vi havde i første omgang valgt at sende et brev ud til alle medlemmer, med beskrivelse af, hvordan man bestiller lodder. Der kom ikke rigtig gang i salget, så noget måtte gøres.
Jeg fandt ved et tilfælde ud af, at jeg kunne sælge lodder til kredsens medlemmer over telefonen. Vi havde i bestyrelsen aftalt, at kontakte de af vores medlemmer, hvor vi manglede kontaktoplysninger. Det blev min opgave at ringe til dem. Samtidig spurgte jeg, om de kunne tænke sig at købe lodder og det, var der mange der ville.

Succeen var overvældende

Så jeg satte mig ned, med telefon, medlemsliste og en skriveblok, og er nu igang med at ringe til dem allesammen. Succesen har været overvældende. Alle jeg har talt med, har været meget imødekommende, og faktisk glade for at blive ringet op. Opbakningen til lotteriet har været fantastisk, mange vil gerne købe mellem 5 og 10 lodder, så jeg har indtil nu solgt 400 og forventer at nå 600.

Gode snakke og opdateret adresseliste

Mens jeg har taget opgaven at sælge, har andre i bestyrelsen taget slæbet med at få sendt lodderne ud.
Samtidig har jeg haft en rigtig god snak med mange, og fået opdateret adresser og telefon-numre, så det har været både hyggeligt og givende på denne måde at komme i direkte kontakt med vores medlemmer.
Covid-19 er her stadig, men vi har lært at tackle vores adfærd, og vi kan nu sælge lodder i det fri. Det er også en mulighed vi vil benytte os af, indtil vi må lave dørsalg.

Går det godt? Ja, i forhold til intet salg. Vi har stadig opgaver for os, som for eksempel at få nogen til at sælge for os.
En stor TAK til Jer kære medlemmer i Vestsjælland, som på denne måde har støttet op om Nyreforeningens lotteri.
Vi håber også dette kan virke som inspiration til andre kredse, som prøver at finde nye veje til at holde liv i vores lotteri”.

Michael Rosenkvist
Kreds Vestsjælland

Lotteri

Traditionen tro er det snart tid til Nyreforeningens årlige lotteri, som i år løber fra perioden 15. marts 2020 til 15. juni 2020. Skrabelodderne kan som altid sælges af skoleklasser, foreninger, privatpersoner, Nyreforeningens medlemmer og kredse.

1. præmien i årets lotteri er et rejsegavekort til Bravo Tours på 100.000 kr. Derudover er der gevinster fra Matas, Small Danish Hotels, Nibucopenhagen og Sport 24.

Læs mere om lotteriet