Indlæg

Formandskab Nyreforeningen 2021

Malene Madsen – Ny landsformand for Nyreforeningen

Formandskab 2021

På billedet ses fra venstre: Henrik Nytofte Rasmussen, Malene Madsen og Michael Rosenkvist

Nyreforeningen har på sin årlige generalforsamling netop valgt Malene Madsen som ny landsformand. Fremadrettet står Malene således i spidsen for foreningen, der varetager interesserne for landets nyre- og urinvejssyge samt deres pårørende.

På Nyreforeningens Landsmøde, som blev holdt i København i weekenden den 12. og 13. juni 2021, valgte deltagerne på årets generalforsamling en ny ledelse af foreningen, da foreningens hidtidige landsformand Jan Rishave stoppede.

Generalforsamlingen valgte Malene Madsen som ny landsformand, Michael Rosenkvist som næstformand og Henrik Nytofte Rasmussen som 2. næstformand. Malene Madsen har igennem de sidste par år været næstformand i Nyreforeningen, mens Henrik Nytofte Rasmussen har været fungerende 2. næstformand.

Malene Madsen er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Hun har været kronisk nyresyg siden 3 måneders alderen, og i hele hendes voksne liv har kampen for at sikre livskvaliteten for nyresyge fyldt en stor del af hendes tid.

”Jeg er utrolig stolt over, at jeg er blevet valgt til ny landsformand for Nyreforeningen. Og samtidig er jeg meget ydmyg overfor opgaven. Faktum er, at cirka hver tiende dansker på et tidspunkt oplever nedsat nyrefunktion. Vi har derfor en kæmpe opgave i Nyreforeningen i både at nå vores eksisterende flere tusinde medlemmer og de mange andre,” siger Malene Madsen og fortsætter:

”Nyreforeningen er kendetegnet ved at være en patientforening, som er ledet af patienter og for patienterne. Jeg håber, at jeg med min viden og erfaring kan være med til at gøre en forskel for landets nyresyge, og sprede budskabet til endnu flere om, hvordan livet med en nyresygdom leves – og ikke mindst hvad der skal til for at det bliver bedre”.

Malene Madsen erstatter Jan Rishave, som har været landsformand siden 2014. Jan er en ildsjæl hvis hjerte banker for Nyreforeningen.

”Jan har igennem mere end 40 år fungeret som frivillig for Nyreforeningen og arbejdet for at forbedre forholdene for landets nyresyge og deres pårørende. Jan har bl.a. holdt mange foredrag om organdonation og om livskvalitet – om at have et godt liv på trods af sygdom. Han er en af drivkræfterne bag foreningens populære rejser, og han har repræsenteret både Nyreforeningen og Danske Patienter i en lang række af udvalg og arbejdsgrupper. På hele Nyreforeningens vegne vil jeg gerne takke Jan for hans stor arbejdsindsats,” siger Malene Madsen.

Jan Rishave blev på generalforsamlingen hædret for sin indsats, og udnævnt til æresmedlem af Nyreforeningen, og han fortsætter stadig som aktiv, bl.a. i foreningens organdonationsudvalg.

Unge mennesker

De unge vil frem i lyset

Nyreforeningens unge vil frem i lyset. Foto: Colourbox

Overgangen fra barn til voksen i Nyreforeningen skal være lettere.

Og på hovedbestyrelsesmødet i januar 2021, blev det første skridt taget.

Det skete, da børne- og ungegruppen fik lov til at betegne sig som NFBU og organisere sig som en arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen, hvor de fremover må sende en repræsentant til møderne.

”De føler navnet giver mere tyngde og en tættere relation til Nyreforeningen, og så er navnet en fin pendant til de andre nordiske “børn og unge grupper”, siger Henrik Nytofte Rasmussen, der er fungerende 2. næstformand i Nyreforeningen og ansvarlig for børne- og ungeområdet.

NFBU står for Nyreforeningens børn og unge.

NFBU blev navnet

Henrik Nytofte Rasmussen fortsætter:

“I Nyreforeningen har vi en gruppe meget engagerede unge, der planlægger både fysiske og online aktiviter for unge og teenagere, samt deltager i forskellige projekter til gavn for unge med nyresygdom.

De unge har det sidste års tid også haft fokus på, hvilke tiltag, man kan gøre for de unge, der er blevet for “gamle” til at være en del af ungegruppen, der slutter, når man bliver 30 år.

Efter at have repræsenteret Danmark på den første fælles Nordisk unge konference i september 2019, besluttede “ungegruppen” på eget initiativ, at ændre deres navn til arbejdsgruppen NFBU (Nyreforeningens børn og unge). De føler navnet giver mere tyngde og en tættere relation til NF, og så er navnet en fin pendant til de andre nordiske “børn og unge grupper”. NFBU vil gerne være en mere integreret del af Nyreforeningens organisation. De vil gerne sidde med på hovedbestyrelsesmøder, hvor de både kan høre om, hvad der arbejdes med i foreningen samt med egne ord fremlægge ideer på ungeområdet.

Deltager i HB-møderne

Selvom jeg som fungerende 2. næstformand repræsenterer børne-, unge- og børnefamilieområdet i forretningsudvalget og på hovedbestyrelsesmøder, så tror jeg på, at de bedste til at fremlægge forslag til aktiviteter på ungeområdet, er de unge selv. Som den tidligere 2. næstformand har jeg bakket op om de unges navneskifte til NFBU. Jeg tror på sigt, at det giver god mulighed for at skabe større sammenhæng fra barn til voksen i Nyreforeningen.

Derfor er det også glædeligt, at det på sidste hovedbestyrelsesmøde i januar blandt andet blev vedtaget: – at “ungegruppen” fremover betegnes som NFBU (Nyreforeningens børn og unge) – at gruppen organiseres som en arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen – at NFBU modtager en stående invitation til deltagelse i hovedbestyrelsesmøder med én person.

Du kan læse mere om beslutningen på Nyreforeningens hjemmeside ved at søge på referater.

Sidder du som ung mellem 13-30 år og gerne vil vide mere om NFBU og deres arbejde, kan du skrive til NFBU@outlook.dk.

Du kan også gå ind på Facebooksiden NFBU – nyreforeningen for børn & unge”.

Med venlig hilsen Henrik Nytofte Rasmussen, Fungerende 2. næstformand Børne-, unge- og børnefamilieområdet