Indlæg

Temadag i november

Det er slet ikke usædvanligt at være nyresyg. Faktisk bliver op mod 10 procent af alle voksne danskere ramt. Men det er kun et mindre antal, der ender med at få behov for dialyse eller transplantation. Ofte kan man med regelmæssig kontrol og behandling undgå, at sygdommen udvikler sig.

Men man skal være opmærksom på sin nyresygdom. Hvis din nyrefunktion er mindre end normalt, har du en større risiko for at få en række følgesygdomme såsom forhøjet blodtryk eller hjertekarsygdomme. Det er derfor vigtigt, at du forstår baggrunden for din sygdom og behandling og gør, hvad du kan for at leve sundt.

Nyreforeningen indbyder til en temadag lørdag den 21. november på Millings Park Hotel i Middelfart.

Temadagen henvender sig til alle medlemmer af Nyreforeningen, der er tilknyttet et nyre-ambulatorium, men som ikke er i dialyse, er transplanteret eller er pårørende.

Oplæg, patienthistorier og følelser

På dagen er der oplæg ved en nyrelæge, der giver nogle konkrete værktøjer til at passe på sine nyrer og genkende tegn på forværring af sygdommen.

Der bliver fortalt korte patienthistorier, og psykolog Henning Søndergaard fortæller om almindelige følelsesmæssige reaktioner på at leve med en nyresygdom.

Der bliver gruppedrøftelser, frokost, kaffe, te og kage og socialrådgiver Jan Jensen slutter dagen ved at orientere om dine sociale rettigheder som nyresyg.

Alt sammen den 21. november i Fredericia mellem klokken 10.15 og 16.45.

Tilmelding til Jan Jensen på jj@nyre.dk eller telefon 5093 5950 senest den 1. oktober.

Deltagelsen er gratis for Nyreforeningens medlemmer. Transport og drikkevarer skal du selv sørge for.

Læs mere i folderen her

 

 

Lev livet – også når det er svært

Hvordan lever man med en nyresygdom, og hvad gør sygdommen ved de pårørende?

Hvordan vender man bitterhed til taknemmelighed? Og kan man overhovedet det?

Nyreforeningen inviterer til medlemskursus den 24. og 25 oktober i Odense. Kurset har fokus på spændet fra modløshed til livsglæde samt på motion og bevægelse.

Kurset foregår på Frederik den VI´s Hotel, og koster 350 kroner per person for indlogering på dobbeltværelse. 500 kroner på enkeltværelse.

Ud over motion, yoga-øvelser og musikalsk overraskelse byder weekendkurset på oplæg af psykolog Henning Søndergaard, der vil fortælle om psykologiske og kognitive aspekter ved nyresygdomme med fokus på hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Tidligere hospitaltspræst Preben Kok, der selv har levet med nyresygdom fortæller om magt og magtesløshed og om ansvar og skyld, og om søndagen er der motion og bevægelse for alle. Klinisk diætisk og personlig træner Nanna Carton giver gode råd om god og sund kost til nyresyge og fortæller, hvilke kosthensyn man skal tage, når man lever med en nyresygdom.

Læs mere i folderen her

 

Begivenheder

Efteraar

LEV LIVET – også når det er svært

Kurset har fokus på spændet fra modløshed til livsglæde, samt på motion og bevægelse

Program

Lørdag den 30.oktober 2021

Kl. 09.30
Ankomst og morgenkaffe med rundstykke

Kl. 10.00
Velkomst, samt præsentation

Kl. 10.45
Oplæg ved psykolog Henning Søndergaard

  • Psykologiske og kognitive aspekter ved nyresygdom
  • Hvordan lever man med nyresygdom og hvad gør det ved de pårørende
  • Fokus på hukommelses og koncentrationsbesvær, når man har en nyresygdom

Kl. 11.45
Fælles aktivitet

Kl.12.15
Patient og pårørendehistorier

Kl. 13.00
Frokost

Kl. 14.00
Oplæg hospitalspræst Preben Kok, der selv har levet med nyresygdom

  • Om magt og magtesløshed og om ansvar og skyld
  • Om grænsen for vores magt og ansvar stopper – og hvor noget større tager over
  • Om bitterhed og taknemmelighed. Om at acceptere og håndtere sin sygdom

Kl. 15.00
Kaffe / te og kage

Hverdagsdilemmaer som nyresyg og pårørende

Gruppedrøftelser

Kl. 17.00
Gåtur i de skønne omgivelser og / eller tag et hvil

Kl.19.00
Middag

Socialt samvær og musikalsk overraskelse

 

Søndag den 31.oktober 2021

Kl. 08.00
Morgenmad

Kl. 09.00
Motion og bevægelse for alle. Skattejagt for voksne

Kl. 10.00
Lette mindfullnes og yoga øvelser

Kl. 10.30
Formiddagskaffe

Kl. 10.30
Oplæg ved klinisk diætist

  • God og sund kost til nyresyge og alle os andre
  • Hvilke kosthensyn skal man tage, når man lever med en nyresygdom

Kl. 12.15
Opsamling og afslutning

Kl. 12.30
To go sandwich og god tur hjem

Praktiske informationer:

Kurset henvender sig primært til

Alle, der lever med en nyresygdom og pårørende.

Programmet vil veksle mellem forskellige oplæg og der vil også være rig mulighed for, at I kan dele jeres erfaringer med hinanden.

Tilmelding

Senest 26. september  2021 til kursusleder Jan Jensen på jj@nyre.dk eller på telefon 50 93 59 50

Betaling

Der er en deltagerbetaling på 350 kr. pr. person på dobbelt værelse. Enkelt værelse 500 kr.

Transport sørger du selv for. Drikkevarer er for egen regning

Kursus indbetaling senest 15.oktober 2021 til Nyreforeningens konto:

3129 000 927 2100  mrk. Kursus og jeres navne.

Særlige hensyn

Hvis du har brug for en særlig kost, er gangbesværet eller lignende, så kontakt Jan herom.

Sted

Hotel Frederik den V
Rugaardsvej 590
Odense

Download programmet her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spørgsmål

Temadag for dig, der har en nyresygdom, men ikke er i dialyse eller transplanteret og pårørende

Temadagen henvender sig til alle medlemmer af Nyreforeningen, der er tilknyttet et nyreambulatorium, men ikke er i dialyse eller transplanteret, samt pårørende.

Programmet vil veksle mellem forskellige oplæg og erfaringsudvekslinger. Der vil således være rig mulighed for, at I kan dele jeres erfaringer med andre.

Program

Kl.10.15 – 10.30
Ankomst  –  kaffe/te og brød

Kl.10.30
Velkomst og speed meeting.

Kl. 11.00

Oplæg ved nyrelæge

Nyresundhed – hvordan passer jeg på mine nyrer? Hvad sker der typisk, når der sker en forværring af ens nyrefunktion.
Formål: At få konkrete værktøjer til at passe på sine nyrer og at kunne genkende tegn på forværring af ens sygdom.

Kl. 12.00
Patienthistorier
Korte patienthistorier om hvordan det opleves at få og leve med en nyresygdom.

Kl.12.30
Frokost og mulighed for at gå en lille tur

Kl. 13.30
Oplæg ved psykolog Henning Søndergard om

  • Almindelige følelsesmæssige reaktioner på at leve med en nyresygdom.
  • Almindelige reaktioner på at leve med en kronisk nyresygdom, herunder at få en diagnose og at leve med sygdom.

Kl. 14.00
Hverdagsdilemmaer som nyresyg
Gruppedrøftelser

Kl.15.00
Eftermiddagskaffe/te og kage

Kl.15.15
Gruppedrøftelser fortsat.

Kl.15.45
Dine sociale rettigheder som nyresyg, ved socialrådgiver Jan Jensen

Kl.16.15
Opsamling og evaluering.

16.45
Tak for i dag

Tilmelding

Tilmelding senest 5.september 2021 til Jan Jensen på jj@nyre.dk eller på telefon 50 93 59 50

Det er gratis at deltage i temadagen. Transport sørger man selv for. Drikkevarer er for egen regning. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i temadagen, er det vigtigt at du melder afbud så hurtigt som muligt.

Såfremt der skal tages særlig hensyn til kost eller lignende, så kontakt Jan.

Sted

Milling Park Hotel
Viaduktvej 28
5500 Middelfart

Download programmet her