Indlæg

Jan Rishave – Nyt æresmedlem i Nyreforeningen

Jan æresmedlem

Foto: Jan Rishave, udnævnt til æresmedlem i Nyreforeningen den 12. juni 2021

Jan Rishave er en ildsjæl og hans hjerte banker for Nyreforeningen. I mere end 35 år har Jan været frivillig i Nyreforeningen, heraf 7 år som landsformand. I alle årene har han ihærdigt arbejdet for at forbedre vilkår for mennesker med nyresygdom og deres pårørende.

Jan Rishave blev derfor, på Nyreforeningens landsmøde den 12. juni 2021, hædret for sin mangeårige indsats og udnævnt til Nyreforeningens 10. æresmedlem.

Mangeårs kamp for mennesker med nyresygdom og deres pårørende

Efter syv år som landsformand for Nyreforeningen er Jan nu trådt tilbage. Allerede inden Jan blev landsformand, var han dybt engageret i Nyreforeningen og blev den første formand i Roskilde kredsen, som han var med til at stifte. I alle disse år har Jan kørt land og rige rundt for at holde kurser og tale med Nyreforeningens medlemmer. Men også for at tale nyrepatienters sag over for regering, folketing, regioner og i utallige sundhedsfaglige udvalg.

Gode resultater skabes bedst med gode samarbejdspartnere og et stærkt forskningsbaseret udgangspunkt. Derfor har Jan etableret gode og tætte samarbejder med Dansk Nefrologisk Selskab, været formand for Nyreforeningens Forskningsfond og primus motor for Nyreforeningens Nyrekonferencer.

Hovedkraft bag Nyreforeningens rejser

’Livskvalitet’ er nøgleordet for Jans arbejde, og hans positive livssyn har været til stor inspiration og glæde for mange medlemmer.

At rejse er også livskvalitet. Jan står derfor bag Nyreforeningens velbesøgte udlandsrejser, som er blevet tilbudt siden 2004, ofte med Jan som rejseleder.

Om nogen har Jan vist, at uanset hvilket fysisk handicap man har, så kan alle dyrke sport. På trods af et amputeret ben roer Jan ugentligt, har stået på ski og cykler de danske landeveje tyndt på sin håndcykel. Det er da livskvalitet.

På vegne af Nyreforeningen – Tak for din store indsats. Vi er glade for, at du vil fortsætte dit engagement inden for det du brænder allermest for: Vi glæder os til fortsat at have dig med om bord som rejseleder og som formand for Donorudvalget.

, ,

Ændring af vaccineplan vil ramme nyrepatienter i særlig øget risiko hårdt

vaccinationsklinik

Foto: Thorbjørn Deele

Pressemeddelelse

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har for få dage siden sendt et brev til Sundhedsstyrelsen, hvori de ønsker et opgør med den nuværende vaccinationsplan. PLO foreslår at droppe sygdomskriterierne i vaccinationsplanen og i stedet vaccinere efter alder. Et sådant forslag vil få alvorlige følger for landets nyrepatienter.

Forslaget fra PLO er allerede blevet kommenteret af Danske Patienter, og Nyreforeningen er enig i, at de mest udsatte borgere ikke bliver tilstrækkelig beskyttet, hvis PLO’s ønske gennemføres. Alder er naturligvis en vigtig risikofaktor, men forskere er også enige om, at mange kroniske sygdomme og især antallet af kroniske sygdomme, ligeledes øger risikoen for et alvorligt COVID-19 forløb betragteligt.

-I Nyreforeningen er vi derfor bekymrede for nyrepatienter, som risikerer at blive en overset gruppe, hvis forslaget fra PLO om, at vaccinationer alene bliver baseret på et alderskriterie, bliver en realitet, siger landformand i Nyreforeningen, Jan Rishave.

Bekymrede for nyrepatienter

-Vores bekymring er i høj grad knyttet til de nyrepatienter, som tilhører gruppen af personer i særlig øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, dvs. det som Sundhedsstyrelsen har defineret som gruppe 5, samt gruppen af udvalgte pårørende til personer med særlig øget risiko for et alvorligt forløb (gruppe 6), fortæller Jan Rishave.

Hos Europæiske Nefrologer viser undersøgelser, at hurtig vaccination af nyresyge er afgørende for, at minimere død og alvorlig sygdom, som følge af COVID-19. Europæiske Nefrologer har således siden foråret 2020 dokumenteret mere end 3.000 tilfælde af personer med alvorlig nyresygdom og COVID-19. Af dem var cirka 70 procent i dialyse og 30 procent var transplanteret. Dødeligheden blandt personerne i dialyse var 25 procent og blandt transplanterede var den 21 procent. Hvis man sammenligner med andre kroniske sygdomme, så har personer med nyresygdom således en højere risiko for alvorlige komplikationer ved smitte med COVID-19 – inkl. død – end f.eks. kronisk hjertesygdom, dårligt kontrolleret diabetes og kroniske lungesygdomme.

-I Nyreforeningen er virkeligheden, at vi har mange medlemmer i den særlige risikogruppe, altså gruppe 5. Disse medlemmer har i mange måneder levet isolerede, da risikoen for død og indlæggelse er stor, og de risikerer med PLO’s forslag, at blive isoleret endnu længere, siger Jan Rishave.

Patienterne ønsker ikke et alderskriterie

Også Jesper Villadsen, medlem af Nyreforeningens bestyrelse i region Nordjylland og medlem af foreningens patientudvalg, samt Tom Pedersen, der er medlem af Nyreforeningens bestyrelse i region Midtjylland og medlem af foreningens patient- og donorudvalg, er fortalere for at bibeholde den nuværende vaccinationsplan.

-Jeg er blevet vaccineret, og det har ført til, at jeg har fået skuldrene lidt ned. Jeg arbejder på et værested for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og går derfor på arbejde, siger Jesper Villadsen, som er 49 år og blev nyretransplanteret for lidt over et år siden.

-Jeg ved ikke hvorfor jeg blevet udtrukket til vaccine før andre, og der er stor usikkerhed med hensyn til den nuværende vaccinationsproces. Men jeg synes, at det vil være forkert udelukkende at gå efter alder. Det vil efterlade en gruppe personer, som er i øget risiko ved smitte med COVID-19, i stor bekymring, over f.eks. at gå på arbejde.

Tom Pedersen, som er 51 år og blev nyretransplanteret for tre år siden, er enig i, at det vil være uheldigt at gennemføre vaccinationerne udelukkende baseret på alder.

-Jeg er endnu ikke blevet vaccineret og jeg er da også i tvivl om hvilken vaccinationsgruppe jeg tilhører. Men jeg har det fint, og der er mange, som er i større risiko eller lige så stor risiko ved smitte som jeg er. F.eks. patienter, som er i dialyse, og som derfor kommer på hospitalet tre gange om ugen eller transplanterede, der ligesom mig, via medicin jo virkelig har et nedsat immunforsvar. Jeg mener i særdeleshed også de yngre nyresyge bestemt bliver klemt. Hvis man udelukkende baserede vaccinationen på alder, tror jeg, at man vil se mange dødsfald, fortæller han.

Fasthold kronikeres tillid

-Hos Nyreforeningen er vi dagligt i dialog med vores medlemmer, og vi oplever i flere tilfælde en skævvridning i forhold til regionernes og hospitalernes prioritering af patienter i gruppen af ’Personer i særlig øget risiko’ og ’Udvalgte pårørende til personer i særlig øget risiko’. Det er der naturligvis en forklaring på, men hvis vaccinationsprocessen bliver ændret, så vil den skævvridning blive fastholdt over længere tid, siger Jan Rishave.

-Som interesseorganisation for gruppen af nyresyge og deres pårørende er vi derfor bekymrede for, at vores medlemmers tillid til det danske sundhedssystem vil få en uhensigtsmæssig drejning, hvis den nuværende vaccinationsplan ikke fastholdes, slutter han.

Hent Pressemeddelsen og kontaktinformationer her: Pressemeddelelse Nyreforeningen Ændring af vaccineplan vil ramme hårdt

,

Så modtog Jan og Malene første stik

Jan og Malene

I går blev det både formanden og næstformandens tur til at få første COVID-19 vaccine. I dag er begge to ved godt mod – og status quo er: ingen bivirkninger.

Nu er vaccinen for alvor ved at blive rullet ud blandt nyrepatienter. Det går fremad rundt omkring i de danske kommuner. Jan blev vaccineret i Svendborg – nærmere sagt i et vaccinationscenter i en nedlagt skole, mens Malene kom til i Rigshospitalets vaccinationscenter i opgang 3. Begge to fik Pfizer/BioNTech vaccinen.

Jan og Malene er utrolig glade for, at de nu har fået stikket og beretter om en meget tryg oplevelse. Vaccinationscentrene er utrolig velkoordinerede og holder tidsplanen. De fik nærmest stikket på minuttet: Jan kl. 11.45 og Malene kl. 16.10.

‘Ja tak’ til COVID-19 vaccine

”Jeg tog en endelig beslutning, da jeg i mandags fik tilbudt vaccinen. Jeg havde tidligere en bekymring for afstødning af min transplanterede nyre. Men selvom vaccinen ikke er tilstrækkelig testet på nyrepatienter, er nefrologerne enige om at anbefale COVID-19 vaccinen til nyrepatienter. Jeg har tillid til, at afstødning af min nyre er meget lidt sandsynlig. Lægernes anbefaling og det stigende smittetryg var med til, at jeg tog denne beslutning. Jeg synes man skal lade sig vaccinere og på den måde bidrage til, at smittetrykket ikke stiger ”, fortæller Jan Rishave.

Malene var ikke i tvivl: ”Jeg blev utrolig berørt, da jeg fik tilbud om vaccine. Jeg kunne se lyset for enden af tunellen – lige om lidt er friheden der! Så kan jeg endelig se mine venner igen – måske kan jeg endda snart give dem et kram! Som så mange af vores medlemmer har jeg jo nærmest ikke set nogen i snart et år. Nu kan jeg se en ende på isolationen, og det gør mig bare helt utrolig glad og taknemmelig.”

Både Jan og Malene er transplanterede og tager tre forskellige slags immundæmpende medicin. Der er ikke noget, som står i vejen for en vaccine. Tværtimod er det vurderet, at transplanterede er i så øget risiko, at Malene på 41 år, med en nyre fra 2016, og Jan på 68 år, med en nyre fra 1992, allerede skal vaccineres nu. Efter lægens konkrete vurdering, blev Malene vaccineret på trods af, at hun var i antibiotikabehandling for blærebetændelse.

Sundhedsstyrelsen holder os orienterede

I dag skal både Jan og Malene til møde med Sundhedsstyrelsen. Online selvfølgelig. De skal høre nærmere om vaccinens udrulning og være med til at videregive oplysninger til deres medlemmer.

Begge er glade for, at det i sidste ende er gået så stærkt med udviklingen af vaccinen og at rigtig mange medlemmer i disse dage, lige som dem selv, har fået, eller er på vej til at få, deres første stik.

 

,

God Jul fra Jan Rishave

Jan Rishave, Formand i Nyreforeningen ønsker alle medlemmer af Nyreforeningen en glædelig jul og et godt nytår.

, ,

En hilsen fra os til jer

AdventJulen nærmer sig og vi har set dagens pressemøde og tænkt på jer.

Mange nyresyge og pårørende har i lang til været meget påpasselige for at undgå smitte med COVID-19. Det er en svær tid og vi må forberede os på, at vi ikke slipper for Corona-restriktioner foreløbig.

”Jeg mener, at disse restriktioner er nødvendige og de er til for, at smitteudviklingen ikke løber løbsk. Jeg synes bestemt også det er hårdt, men håber til gengæld, at ingen kommer til at sidde alene i julen, men at vi kan fejre jul sammen med vore nærmeste. Det er mit juleønske i år”, siger Nyreforeningens formand, Jan Riishave.

Du kan læse om de nye og forlængede COVID-19 tiltag i Sundhedsstyrelsens Pjece.

Derudover kan du holde dig orienteret på vores hjemmeside på www.nyre.dk/corona, hvor vi samler og deler viden om Coronavirus til dig og dine nærmeste.

Men hermed en kort opsummering af de nye tiltag:

København og kommunerne rundt om hovedstaden samt Odense, Aarhus og flere sjællandske kommuner bliver delvist lukket ned. For disse i alt 38 kommuner gælder skærpede tiltag i form af en ‘Storby- og Sjællandspakke’. Det betyder følgende:

 • Elever fra 5. klasse og op efter bliver sendt hjem fra onsdag og vil modtage fjernundervisning. Det gælder også studerende på universiteter, erhvervsuddannelser og gymnasier.
  0. -4. klasse skal fortsat møde i skole.
  Sårbare børn og unge kan fortsat komme i skole.
  Daginstitutioner holder fortsat åbent.
 • Offentlige arbejdspladser opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdspladser opfordres til at hjemsende medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde.
 • Restauranter, caféer og barer lukker helt for gæster. Der må fortsat sælges take away.
 • Indendørs idræts- og fritidsaktiviteter skal lukke ned.
 • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket.

Restriktionerne i de 38 kommunerne kommer til at gælde fra onsdag d. 9. december og foreløbigt til og med 3. januar 2021.

Allerede gældende nationale tiltag er forlænget til og med den 28. februar 2021.