Indlæg

Donordaginvitation til nyreDK

Har du givet en nyre? Så kom til donordagsarrangement den 12/10, så vi kan takke dig!

I det daglige handler meget af Nyreforeningens arbejde om at tage vare på mennesker med nyrelidelse og deres pårørende. Men en vigtig gruppe for nyresagen er også mennesker, som giver andre livet tilbage ved at donere en nyre.

Vi afholder derfor et arrangement for nyredonorer. Der vil vi takke dem og skabe et rum, hvor de kan mødes med og udveksle erfaringer med andre, som også har givet en nyre væk.

Som nyredonor behøver ikke være medlem af Nyreforeningen for at komme til arrangementet, som finder sted den 12. oktober. Du kan læse mere om begivenheden ved at klikke HER.

Bemærk at der er tilmeldingsfrist den 5. oktober 2019.

Facebook-ramme for at vise støtte!

Ud over at være den dag, hvor vi hylder nyredonorerne, er den 12. oktober også organdonationsdag. Vi har i anledning af både den og nyredonordagen lavet en ramme, du kan sætte på dit profilbillede, hvor du viser din støtte til nyredonorer. Rammen vil automatisk blive deaktiveret efter den 12. oktober.

Her kan du se Facebook-rammen på landsformand Jan Rishaves Facebook-profil. Du kan nemt få rammen på dit profilbillede også ved at finde Jan Rishave, klikke på hans profilbillede og følg anvisningerne, når du har klikket “Prøv det”.

Unge og internet

De sociale medier er ofte til gavn for unge med kroniske lidelser, viser nyt studie

Forskerne bag et nyt canadisk studie har undersøgt, om YouTube kan bidrage med noget positivt hos unge med smertefuld, varig sygdom. Og det kan det. De unge, som deltog i studiet, gav udtryk for, at de fandt både støtte, forståelse og opmuntring gennem online-fællesskaberne. Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Resultaterne af studiet er netop publiceret i tidsskriftet The Clinical Journal of Pain viser tydeligt, at mange unge finder et værdifuldt fællesskab og deler informationer om deres sygdom via de sociale medier. De unge, som deltog i studiet, gav udtryk for, at de fandt både støtte, forståelse og opmuntring gennem online-fællesskaberne. Det helt overordnede budskab var ifølge forskerne bag den canadiske undersøgelse: ”Du er ikke alene.”

Charlotte Willer kan genkende konklusionerne

Undersøgelsens resultat overrasker ikke anden næstformand i Nyreforeningen, Charlotte Willer, der har ansvar for foreningens unge:

”Det beskriver meget godt de fællesskaber, jeg oplever, at vores medlemmer har via vores Facebookgrupper. Jeg oplever, at mange via dem får dækket deres behov for at udveksle erfaringer med andre i samme båd,” siger hun.

Ofte bliver de sociale medier udskældt for at isolere og skabe urealistiske forestillinger om det perfekte liv. Men ph.d. Natasja Kingod fra Institut for Antropologi på Københavns Universitet, som nu tilknyttet Steno Diabetes Center i København, har forsket i onlinepatientfællesskaber. Hun bekræfter, at kroniske patienter i høj grad bruger de sociale medier til både at finde støtte, inspiration og danne fællesskaber i en situation, hvor man ellers kan føle sig meget isoleret og ensom. Facebook er i dag det mest anvendte og nok også bedst egnede medie til formålet – men især de yngre patienter benytter sig også af Instagram og YouTube.

Online-fællesskaber er højt specialiserede

De sociale medier bidrager med meget og på mange niveauer, fortæller Natasja Kingod til Sundhedspolitisk Tidskrift.

”Først og fremmest, så er det her patienterne erfaringsudveksler praktisk, kropslig erfaringsbaseret viden om og tips til hverdagen med en kronisk sygdom. Dernæst bruger de onlinefora til identitetsarbejde: Det er i de fora, de så at sige genforhandler deres identitet: Hvordan opretholder jeg dele af mit gamle liv – og hvordan tilrettelægger jeg bedst mit nye liv med sygdommen? Den sociale del fylder også rigtigt meget for patienterne. Når man sidder og føler sig alene, kan man online finde forståelse og opmuntring hos mennesker, der har den samme sygdom som en selv.”

Et bombardement af information og viden

Der er dog også klare ulemper ved de online-baserede patientfællesskaber, understreger Natasja Kingod. Det kan især være vanskeligt at sortere i og forholde sig kritisk til de enorme mængder af tilgængelig viden:

”Mange af de patienter, som jeg har talt med i mit forskningsprojekt, oplever at være eksponeret for et bombardement af information og viden. Noget af det kan, hvis der er tale om erfaringer med selveksperimentering, for eksempel selv-medicinering, endda være skadelige og farlige.”

En anden ulempe er, at med de store mængder af tilgængelig viden, så kan sygdommen hurtigt komme til at fylde for meget, forklarer Natasja Kingod:

”Nogle patienter oplever, at online-patientfællesskaberne får dem til at hænge fast i sygdomsrollen, og at de har svært ved at komme videre. Det gælder især, hvis man i gruppen fortrinsvis fortæller ’offer-historier’ – altså primært deler viden om, hvad der er hårdt ved at have sygdommen. Det ligger implicit, at man så forventes at dele historier af samme karakter fremfor at dele viden af mere positiv karakter – for eksempel mestringsstrategier og viden om, hvordan man lever et godt liv sygdommen til trods.”

Natasja Kingod anbefaler derfor, at patienter overholder nogle helt enkle spilleregler:

”For eksempel kan man være aktiv i færre, men mere specialiserede, grupper målrettet ens særlige situation – og man kan også lave helt enkle regler om, at man kun tjekker grupperne eller profilerne en eller måske to gange om dagen.”

Nyreforeningen: En fremtid med faktatjekkede Facebook-grupper

I Nyreforeningen har man allerede etableret grupper, hvor mennesker med nyre- og urinvejslidelser kan erfarings- og vidensudveksle. Det er planen, at de grupper, som administreres af Nyreforeningen, en i gang i den nærmeste fremtid udelukkende skal være for betalende medlemmer og i den forbindelse vil blive modereret, så de oplysninger, der fremkommer i gruppen, er dokumenterede. Grupperne vil da også have rådgivningssessioner med for eksempel Nyreforeningens socialrådgiver.

Du kan læse hele artiklen om unge og sociale medier, som er skrevet af Maiken Skeem, i Sundhedspolitisk Tidsskrift ved at klikke her.

Slut med indsamling via Facebook per 1. februar

Der arbejdes på en løsning med Facebook, så der igen kan doneres via det populære sociale medie. /Pixabay

Ændringer af indsamlingsloven, der træder i kraft 1. februar, betyder, at Facebook fremover bliver medansvarlig for at sikre, at de indsamlinger, der finder sted, er registreret hos Indsamlingsnævnet og foretages »i overensstemmelse med god indsamlingsskik«. Det ansvar ser Facebook sig ikke i stand til at håndtere, og derfor lukker man nu ned for indsamlinger via det populære sociale medie. Facebook håber dog på en løsning på problemet inden sommer.

Begrundet håb om en løsning

I indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, Isobro, som Nyreforeningen er medlem af, understreger man dog, at alt håb ikke er ude for de mange indsamlingsorganisationer, der gerne vil bruge Facebook som platform.

”Isobro er i kontakt med Facebook. Vi har sagt, at vi i Isobro gerne vil være gatekeepere og sikre, at vores medlemmer har registreret deres indsamlinger og lever op til de etiske retningslinjer, og hvis der er nogen slinger i valsen, tilbyder Isobro at betale en eventuel bøde. Facebook har meldt tilbage, at man gerne vil gå i tænkeboks og se, om den model kan lade gøre juridisk og teknisk,” siger sekretariatschef i Isobro Mette Grovermann til Berlingske Tidende.

Konstruktiv dialog med Facebook

Isobro kan ikke sætte tal på, hvor mange indtægter Foreningsdanmark går glip af, når Facebook lukker ned for indsamlinger. Men ngo’erne oplever kraftig vækst på området, og derfor forsøger man nu at finde en løsning for sine medlemmer.

“Vi kan ikke bare læne os tilbage og lade det her ske. Så vi har nu indledt en konstruktiv dialog med Facebook,” siger Mette Grovermann til Altinget.dk.

Facebook bekræfter, at der arbejdes intensivt på at finde en løsning for medlemmerne af indsamlingsorganisationernes brancheforening.

“Vi er i tæt dialog med Isobro om en løsning, så velgørende organisationer fortsat vil kunne samle penge ind fra deres støtter via Facebook. Vi håber, at den løsning kan være på plads inden sommer,” skriver Peter Münster til Altinget.

Fejr fødselsdag på Facebook til fordel for Nyreforeningen

Nu er det både muligt at oprette en fødselsdags-indsamling på Facebook og give donationer via Facebook.

Nyreforeningen er nu en af de humanitære organisationer, der automatisk dukker op som mulighed, når man vil oprette en indsamling i forbindelse med sin fødselsdag.

Det har allerede igennem nogen tid været muligt at donere direkte til Nyreforeningen via Facebook. Der er en donationsknap, når man går ind på foreningens profilside. Det nye er, man automatisk får Nyreforeningen op som en modtagermulighed, når man vælger at oprette en Facebook-fundraiser i forbindelse med sin fødselsdag.

Husk, at når du donerer via Facebook, skal du sende kvitteringen for din indbetaling til Nyreforeningen. Så kan vi indberette din donation til skat og du kan få fradrag for den.