Indlæg

,

Senfølger efter Coronavirus

CoronavirusLangt størstedelen af smittede med COVID-19 får milde symptomer og blive raske igen efter to-tre uger. Der er dog en gruppe mennesker, som oplever forskellige følger efter deres sygdomsforløb.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 5 % af de personer som rammes af COVID-19, udvikler senfølger efter sygdommen. Omfanget og konsekvenserne af senfølgerne er ikke kendt i sit fulde omfang, heller ikke for nyrepatienter.

“Det er for tidligt, at sige noget om senfølger for dialysepatienter og nyretransplanterede, da vi på nuværende tidspunkt mangler erfaringer”, fortæller HelleThiesson, formand for Dansk Nefrologisk Selskab og overlæge på nefrologisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Senfølger kan forekomme i alle aldersgrupper og ses både hos personer med kroniske sygdomme og hos personer, som ikke fejlede noget, før de fik COVID-19. Ligeledes ses senfølger både hos dem, der har haft et mildt og hos dem, som har haft et alvorligt sygdomsforløb. Sundhedsstyrelsens har beskrevet en række forskellige typer af senfølger efter sygdomsforløb med COVID-19.

Det gælder blandt andet:

 • Udtalt træthed
 • Åndenød
 • Muskelsmerter
 • Brystsmerter
 • Hoste
 • Tab af smags- og lugtesans
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesbesvær

Og det er også de senfølger vi ser blandt nyrepatienter.

Helle Thiesson tilføjer: “Det går bedre med nyrepatienterne end i foråret, pga. den erfaring og medicinske behandling vi nu har.”

Den typiske behandling ved indlæggelse er blandt andet tilførsel af ilt efter behov, Antibiotika og de to præparater mod COVID-19 Remdesivir og Dexamethason.

Det er det også for nyrepatienter og det er Kristen Vahr Sørensen fra Lemvig et eksempel på. Du kan læse om hans oplevelser med nyresygdom i sidste Nyrenyt eller på vores hjemmeside.

Læs mere om senfølger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs personlige beretninger fra vores medlemmer

I løbet af efteråret har vi snakket med nogle af vores medlemmer, som enten har været smittet med COVID-19 eller haft Corona-smittede i samme husstand. På vores hjemmesiden kan du også læse om Helle, som var smittet uden at have symptomer og om Tine, hvis børn har været smittet med COVID-19.

Når COVID-19 rammer nyretransplanteret (Kristen)

Smittet uden symptomer (Helle)

December historier, 1. advent, d. 29. november (Tine)

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler klinikker for senfølger i alle regioner

Læs mere om Sundhedsstyrelsens planer om oprettelse af senfølgeklinikker:

Nye klinikker til patienter med svære senfølger efter COVID-19

I Region Nordjylland er den første senfølgeklinik på vej. Den skal tage sig af nordjyder med senfølger efter COVID-19. Læs mere om tiltaget her: Klinik på vej til nordjyder med COVID-19-senfølger

 

,

Når Covid-19 rammer nyretransplanteret

CIVID-smittet

År 2020 har for Kristen Vahr Sørensen været noget af en rutsjebane. Corona satte en stopper for transplantationer, men alligevel lykkes det ham at få en ny nyre i maj 2020. Lykken var stor, men så kom frygten, da Kristen blev smittet med COVID-19.

Den 14. maj 2020 fik Kristen foretaget en nyretransplantation. Det var sønnen Jakobs nyre, og allerede på operationsbordet begyndte den at ’arbejde’. Jacob var hjemme efter 4 dage og Kristen efter 9 dage.

”En ny nyre er den største gave man kan få af sin søn, og den forpligter”. Så opmærksomheden på både almentilstand og temperaturudsving er stor. Indtagning af immundæmpende medicin sker på klokkeslæt. Hver eneste dag. Og heldigvis for det.

Smittet med COVID-19

Da Kristen den 6. oktober fik let feber, hovedpine og hostede en hel del, bestilte han en COVID-19 test. Den 9. oktober kom svaret. Kristen var COVID-19 positiv. Det var ikke mange dage siden, de havde holdt hustruens 60 års og hans egen 65 års fødselsdagsfest. Ligeledes havde han været til et andet arrangement med flere mennesker. Så ved siden af angsten for sit eget ve og vel fyldte frygten for at have smittet nogen. Kristen fik hjælp til smitteopsporing, og alle nære kontakter fik hurtigt besked. Det viste sig, at Kristen ikke var superspreder. Ingen blev smittet. Heldigvis blev ikke engang hans egen kone smittet.

At være nyresyg, endda ny-transplanteret og så blive smittet med COVID-19 hører til de værst tænkelige scenarier. Og bekymringen for den nye nyre var også stor, da han natten til mandag den 12. oktober blev indlagt med langt over 39 i feber. Temperaturen faldt i løbet af mandagen.

Men så blev Kristen for alvor syg. Han kastede sin immundæmpende medicin op, og blodtrykket steg. Det samme gjorde infektionstallet. Røntgenbilledet viste, at lungevævet var angrebet med belægninger. Kristen fik antibiotika og de to præparater mod COVID-19, Remdesivir og Dexamethason. Iltmætningen faldt helt ned på 85 %, og et døgns ilttilførsel blev nødvendig.

Behandlingen var effektiv, og i løbet af onsdagen var kropstemperaturen normal igen. Allerede lørdag eftermiddag den 17. oktober havde Kristen været symptomfri i 48 timer og kunne udskrives.

Hjem til Lemvig

Ankommet derhjemme blev der taget brusebad, og alt, hvad der havde været inde på Hernings COVID-19 afdeling, blev sprittet af eller vasket.

Men hvor blev Kristen smittet? ”Jeg var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt”. Han ved det simpelthen ikke. Men han ved, at han har været heldig og omgivet af et dedikeret og professionelt personale. Fra han blev transplanteret i Skejby, til han kom på COVID-19 afdelingen i Herning. Og på nyremedicinsk dagafsnit på Skejby og Holstebro, som har fulgt ham siden transplantationen den 14. maj.

Slå alarm, hvis du får feber!

Tilbage er kun en lettere træthed og forpustethed ved anstrengelse. Kristen kommer nok ikke tilbage til fuldt blus lige med det samme.
Om et par måneder skal Kristen til lungelægen for at se, om han har sin fulde lungekapacitet tilbage. På COVID-19 afdelingen vil der blive fulgt op på eventuelle senfølger.
At Kristen slog så hurtig alarm, da han fik feber, og at han var omhyggelig med at tage sin immundæmpende medicin, var afgørende for, at forløbet var forholdsvist mildt, og at senfølger muligvis udebliver.

”Lev livet mens du har det. Men pas på dig selv, og hav respekt for pandemiens udvikling. Er du transplanteret, så vær omhyggelig med at tage din immundæmpende medicin som planlagt. Ved temperatur over 38,5 skal du ringe til nyremedicinsk afdeling med det samme! Hellere to gange for meget end en gang for lidt. Det vil jeg gerne citeres for”, siger Kristen.

 

Kristen Vahr Sørensen, 65 år
Nyrepatient siden 2015
Kun 1 nyre, nuværende nyretal 85
Type 2 diabetes siden 2000
Transplanteret den 14. maj 2020

 

,

Nu indføres krav om mundbind i den kollektive transport 

Mundbind kan bidrage til at holde epidemien nede. Derfor bliver det fra i morgen, den 22. august, obligatorisk at anvende mundbind i den kollektive transport.

I Nyreforeningen er vi glade for kravet, for vi mener, at et mundbind vil være med til at sætte fokus på, at vi stadig skal holde afstand og passe på hinanden. Ikke mindst af hensyn til bl.a. personer med nyreproblemer, som er blandt gruppen af personer i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Formand for Nyreforeningen Jan Rishave siger, at tiltaget åbner mulighed for, at flere af vores medlemmer under tryggere forhold kan bevæge sig uden for hjemmets fire vægge. Som Mette Frederiksen siger: ”Hvis et lille mundbind kan skærme os mod en stor smittestigning, er det godt givet ud for hver enkelt af os.”

Det er dog vigtigt at huske på, at mundbind kun er et supplement til de generelle anbefalinger om god håndhygiejne, begrænsning af fysisk kontakt, hyppig rengøring og at holde god afstand til hinanden. Ligeledes er det vigtigt, at man bliver hjemme hvis man har symptomer eller er smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen anbefaler CE-mærkede engangsmundbind, fordi filtreringsgraden af små partikler her kan dokumenteres. Stofmundbind er et godt alternativ. Dog ikke for personer med nyreproblemer og andre som er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Her anbefales de CE-mærkede mundbind. Der findes tre typer CE-mærkede mundbind: Type I, Type II og Type IIR. Forskellen er, at type I har en filtreringsgrad på 95% og type II på 98%. Typer II og IIR er til brug i sundhedsvæsenet og Sundhedsstyrelsen oplyser, at til brug i det offentlige rum er type I er tilstrækkeligt, både mht. at beskytte sig selv og andre. Dette gælder også for personer i øget risiko.

Det kan hurtigt blive til en dyr fornøjelse med alle de købte engangsmundbind. Derfor arbejder Nyreforeningen for, at mundbind bliver gratis for mennesker i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Kilde: Sundhedsstyrelsen – Krav om mundbind i den kollektive trafik og særlige anbefalinger til personer i øget risiko (15. august 2020)

Læs mere om mundbind og COVID-19 og nyresygdom på vores hjemmeside

Ny aftale kan skabe ro i Corona-udsatte hjem

Regeringen vil måske bruge 200 millioner kroner til en løsning for personer, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19.
Det fremgår af en ny politisk aftale.
Ifølge aftalen skal regeringen udarbejde et forslag til, hvordan der findes en løsning for mennesker i risikogruppen. Det kan være personer, hvor smitte med coronavirus betyder livsfare eller risiko for svært tab af funktionsevne.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer udtaler i en pressemeddelse:

”Det er en rigtig god aftale, som regeringen og partierne har indgået. I handicaporganisationerne har vi set forfærdelige eksempler på mennesker, der må vælge mellem at miste løn ved at forblive i isolation eller tage på arbejde med fare for at blive smittet. Det er et meget svært valg i familier, hvor smitte med corona vil være meget alvorligt”.

Aftalen indebærer, at det skal undersøges, om der inden for en reserve på 200 millioner kroner kan findes en løsning for personer i denne gruppe. Sundhedsstyrelsen har allerede i gangsat et arbejde med at definere den afgrænsede gruppe, der er i særlig risiko.

Se aftalen her

Vi skal tænke os godt om og passe på. Uden panik

Jan Rishave, landsformand for Nyreforeningen

Jan Rishave, landsformand for Nyreforeningen

“Rigtig mange af Nyreforeningens medlemmer er nyresyge og dermed kroniske patienter, der er specielt udsatte for tiden. Corona har sat dagsordenen for os alle i det meste af verden. Nyrepatienter er udsatte for at få et svært sygdomsforløb ved smitte”.

Det skriver Nyreforeningens formand Jan Rishave i en kommentar til den aktuelle situation.

“Jeg forstår godt, at mange er rigtig bange for Corona. Myndighederne har opstillet mange restriktioner for os alle. Vi skal blive hjemme og må ikke gå ud som normalt. Vi har mistet arbejdet eller arbejder på en anden måde. Vi skal begrænse social kontakt med mennesker og går derfor ikke på restaurant, til koncert koncert eller til fritidsaktiviteter. Vi tager vore forholdsregler.

Min situation i Svendborg er ikke anderledes end de fleste. Fruen arbejder hjemmefra, og vi lytter meget til sundhedsmyndighedernes anvisninger om at holde afstand, vaske hænder og spritte af. Vi tager i byen og handler, men holder afstand og spritter ofte hænderne.
Vi husker også det fysiske og mentale. Vi læser, løser sudoku, spiller kort og følger med i nyhedsstrømmen. Vi arbejder lidt i haven, nyder det gode vejr med lange cykel- eller gåture langs vandet eller i skoven. Snakker med folk på afstand.

Udskyder kontroller

Vi kommer kun på hospitalet, hvis det er meget nødvendigt. Kontroller og behandlinger udskydes eller tages over telefon. Dialyser gennemføres naturligvis, der transplanteres med nekronyrer, mens levende donation bliver udskudt. De mest syge og udsatte skal blive hjemme.

Jeg synes, myndighederne har gives os nogle rimelige betingelser i denne svære situation, som vi skal huske at overholde. Følg med på Nyreforeningen hjemmeside, hvor vi hele tiden opdaterer med, hvad sundhedsmyndighederne og nefrologerne anbefaler for patienter og pårørende.
Pas på jer selv og alle os andre. Vi skal tænke os godt om og passe på, så smitten ikke breder sig unødigt. Selvom mange af vore medlemmer hører til i risikogruppen, må vi ikke gå i panik. Husk at få livskvalitet i hverdagen.”

Nyresyge er en overset gruppe

Billede fra sidste gang familien Midjord Hansen var samlet. Fra venstre Vajna og Arne samt døtrene Stephanie på 19 og Sascha på 22  med lillebrorJonathan på 16 år imellem sig. Samt kat og hund.

Stilhed på gaderne. Lukkede restauranter og ingen forsamlinger på flere end 10 personer.

Forholdsreglerne mod Corona-smitten har sat sit præg på Danmark, men hvordan klarer vi nyresyge dagligdagen i virusland?

Hos familien Midjord-Hansen i Hjørring er dagligdagen hård, men ikke meget anderledes end normalt.

“Vi har prøvet sygdomme i rigtigt mange variationer. Men hold da op. Vi nyresyge er en overset gruppe.

Det siger Vanja Midjord, der bor i Hjørring sammen med sin mand Arne Hansen og datteren Stephanie på 19 år. En anden datter, Sascha på 22 år bor i Århus og i søndags flyttede hendes lillebror, Jonathan på 16 år ind hos hende.

“Jonathan har astma og hostede, og vi turde ikke lade ham være herhjemme hos Arne, der er hjemme-hæmo-dialysepatient, siger Vanja. Lørdag ringede familien til vagtlægen fem gange, men der var ingen hjælp at hente”.

“Vi skulle vente til mandag, og hvis jeg var bekymret for Arne, kunne han eller Jonathan bare forlade hjemmet”, siger Vanja Midjord.

Fra øjenbetændelse til nyresyg

Arnes sygdomsforløb begyndte for seks år siden, hvor han fik problemer med for højt blodtryk og åreknuder. Han sejlede som styrmand til vindmøller i det irske hav, og hvad man første troede var øjenbetændelse, viste sig at være nyresvigt. Arne blev indlagt på hospital i Preston i Storbritannien, men det lykkedes Vanja at få ham hjem til Danmark efter 12 dage.

” Jeg fik min mand hjem i kørestol og med rollator”. Det var enden på det, der startede med øjensygdom og ødemer”.

Siden har Arne fået transplanteret sin søsters nyre, men den matchede ikke, og måtte fjernes igen. For et par år siden blev han ramt af kræft og fik fjernet et stykke af tyktarmen.

“Men hold da op. Den kræftoperation var som at være hos tandlægen. Hurtigt overstået, og kræft er en polulær diagnose”, siger Vanja, der ikke beklager sig over sin skæbne.

Har sprittet af i seks år

“Vi holder os for os selv og ønsker ikke besøg. Det respekterer vores venner. Jeg spritter alt af herhjemme. Men det har jeg gjort i seks år” slutter Vanja, der godt kunne ønsker sig noget mere opmærksomhed på nyresyge patienter. Og som trods alt ser lyspunkter i sin tilværelse:

“Da Arne begyndte på hjemmedialysen. Det er det bedste, vi har gjort. Så havde vi vores far hjemme igen”.

 

 

Forebyg smitte fra coronavirus

 

 

 

 

 • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
 • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
 • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte. Hold løbende øje med Sundhedstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk.