Indlæg

Vis forståelse for folk, der ikke bruger mundbind

Det er nu godt en uge siden, kravet om, at vi alle skulle benytte mundbind i den offentlige transport, trådte i kraft.

Men hvorfor sidder der så stadigvæk nogen i bussen eller toget uden mundbind?

Det kan der være mange grunde til. Danske Handicaporganisationer opfordrer til, at man udviser hensyn til de grupper, der ikke har mundbindet på.

Enkelte grupper er nemlig undtaget fra kravet om at bære mundbind i den offentlige transport. Det gælder eksempelvis mennesker med handicap, der muligvis har vejrtrækningsbesvær eller nedsat lungefunktion og dermed ikke kan bruge mundbind. Også mennesker med fysiske eller mentale handicap, der ikke selv kan fjerne mundbindet, er undtaget. Mundbind må også tages af, hvis man kommunikerer ved mundaflæsning.

DH mener, det er positivt, at disse grupper er fritaget fra mundbindskravet og håber, at alle danskere udviser forståelse for, at ikke alle kan bære mundbind. Der skal være tillid til, at mennesker uden mundbind i den kollektive transport har en god grund til det.

Læs mere om mundbindskravet på Sundhedsstyrelsens side

Transport Maske

Nu indføres krav om mundbind i den kollektive transport 

Mundbind kan bidrage til at holde epidemien nede. Derfor bliver det fra i morgen, den 22. august, obligatorisk at anvende mundbind i den kollektive transport.

I Nyreforeningen er vi glade for kravet, for vi mener, at et mundbind vil være med til at sætte fokus på, at vi stadig skal holde afstand og passe på hinanden. Ikke mindst af hensyn til bl.a. personer med nyreproblemer, som er blandt gruppen af personer i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Formand for Nyreforeningen Jan Rishave siger, at tiltaget åbner mulighed for, at flere af vores medlemmer under tryggere forhold kan bevæge sig uden for hjemmets fire vægge. Som Mette Frederiksen siger: ”Hvis et lille mundbind kan skærme os mod en stor smittestigning, er det godt givet ud for hver enkelt af os.”

Det er dog vigtigt at huske på, at mundbind kun er et supplement til de generelle anbefalinger om god håndhygiejne, begrænsning af fysisk kontakt, hyppig rengøring og at holde god afstand til hinanden. Ligeledes er det vigtigt, at man bliver hjemme hvis man har symptomer eller er smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen anbefaler CE-mærkede engangsmundbind, fordi filtreringsgraden af små partikler her kan dokumenteres. Stofmundbind er et godt alternativ. Dog ikke for personer med nyreproblemer og andre som er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Her anbefales de CE-mærkede mundbind. Der findes tre typer CE-mærkede mundbind: Type I, Type II og Type IIR. Forskellen er, at type I har en filtreringsgrad på 95% og type II på 98%. Typer II og IIR er til brug i sundhedsvæsenet og Sundhedsstyrelsen oplyser, at til brug i det offentlige rum er type I er tilstrækkeligt, både mht. at beskytte sig selv og andre. Dette gælder også for personer i øget risiko.

Det kan hurtigt blive til en dyr fornøjelse med alle de købte engangsmundbind. Derfor arbejder Nyreforeningen for, at mundbind bliver gratis for mennesker i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Kilde: Sundhedsstyrelsen – Krav om mundbind i den kollektive trafik og særlige anbefalinger til personer i øget risiko (15. august 2020)

Læs mere om mundbind og COVID-19 og nyresygdom på vores hjemmeside

Lotteri billede

Ingen dørsalg i år

Nyreforeningen får dagligt henvendelser fra medlemmer, der gerne vil gøre en ekstra indsats med at sælge lodsedler. Medlemmer som vil sælge lodsedler ved dørsalg. For det er nu engang det, der giver det bedste salg.

Men her må vi skuffe jer. Nyreforeningen tillader ikke dørsalg.

Situationen omkring Silkeborg og Århus, der lige har aflyst festugen. Omkring Solrød og Sorø og andre nyudpegede hotspot-områder. Alle sammen situationer, der gør, at vi ikke tør udfordre Corona-virussen, men i stedet holder os forsigtigt tilbage. Vi må ikke udsætte andre for unødig smitte eller bekymringer for en sådan.

Derimod må du gerne sælge lodsedler i det offentlige rum. For eksempel på torve foran indkøbscentre. Under en parasol ved en velbesøgt parkeringsplads. Eller i din egen indkørsel.

Lodsedlerne må også gerne sælges i private netværk, til familie, venner, holdkammerater, forældre og andre indenfor denne kategori. Nyreforeningen tilhører en af risikogrupperne og derfor må vi være meget forsigtige omkring håndtering af denne sag. I kan også sælge online i jeres netværk fra stoetos.dk

Vi regner med at Black Box Branding sætter en frist til den 25. august, hvor du kan ombytte lodsedler UDEN returret til lodsedler MED returret.  Salgsperioden er forlænget til den 15. september, så vi håber I trods alt får lidt salg ud af det.

Vi håber, alle har forståelse for denne beslutning. Også selv om Coronaen går hårdt ud over vores alle sammens indtægtsgrundlag.

Tak for jeres tid og støtte til Nyreforeningens arbejde.

Coronavirus

EU agentur anbefaler medicin mod Covid-19

For første gang siden coronapandemien ramte Europa i starten af året, anbefaler EU nu et lægemiddel mod Corona-virussen.

Det oplyser TV2.

Lægemiddelstyrelsen i Danmark regner med, at midlet tidligst vil være at finde på det danske marked inden for tre uger.

Midlet er Veklury, der indeholder virusmedicinen remdesivir, der er blevet godkendt af Det Europæiske Medicinalagentur, EMA. Og det er agenturet selv, der kommer med oplysningen i en pressemeddelelse.

Ifølge et studie, som EMA henviser til, kan lægemidlet bruges til at behandle patienter med iltkrævende lungebetændelse som følge af virussen.

Nikolai Brun, der er medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen, oplyser til TV2, at EMA’s proces med at få godkendt midlet er gået usædvanligt stærkt. I pressemeddelelsen fra EMA bliver det oplyst, at godkendelsen primært baserer sig på ét studie fra det amerikanske institut for allergi og infektionssygdomme, NIAID.

I forbindelse med studiet, der bestod af 1063 personer med covid-19, blev nogle af patienterne behandlet med remdesivir, mens andre fik et placebostof – altså en lignende behandling, men uden det aktive stof, remdesivir.

I gennemsnit kom de patienter, der havde fået remdesivir, sig på 11 dage, mens det i gennemsnit tog kontrolgruppen, der ikke fik midlet, 15 dage.

Alt sammen ifølge TV2.

Generalforsamlingen

Generalforsamling udsat til 2021

Der bliver ingen generalforsamling i Nyreforeningen i 2020. Her et kig tilbage på 2018.

Et kig tilbage til Landsmødet i 2018.

Der bliver ingen generalforsamling i Nyreforeningen i år.

Det har foreningens forretningsudvalg netop besluttet.

Generalforsamling 2020 bliver i stedet afviklet i foråret 2021 som en ekstraordinær generalforsamling før generalforsamlingen 2021. Her skal regnskabet godkendes, der skal vælges landsformand og anden næstformand.

Baggrunden for udsættelsen

Årsagen til udsættelsen er Corona-situationen. I første omgang blev landsmødet  flyttet fra maj til september i år, men sygdommen er stadig i samfundet og patientforeninger, som varetager patienters interesser må forventes at være de mest forsigtige.

Nyreforeningen påtager sig et moralsk ansvar såfremt generalforsamlingen gennemføres. Den enkelte deltager påtager sig et konkret ansvar. Den enkelte deltager kan/skal selv vurdere risikoen ved at deltage, men mange af foreningens medlemmer har på grund af kronisk sygdomme valgt at være yderst forsigtige. Enkelte har direkte valgt at isolere sig. Derfor har forretningsudvalget valgt at udsætte generalforsamlingen endnu en gang.

Strategiseminar og hovedbestyrelsesmøde

Men selv om landsmødet bliver udsat til 2021 kommer der alligevel til at ske noget i september.

25. og 26. september holdes der strategiseminar for forretningsudvalg og udvalgsformænd og der holdes møde i hovedbestyrelsen.

Der er indgået aftale om at Jan Rishave fortsætter som landsformand indtil generalforsamling 2021 og at Malene Madsen derefter overtager formandsposten.

Rejser, kurser og temadage

Den planlagte rejse til Madeira i oktober udsættes til foreløbig februar 2021.

Den planlagte tur til Skallerup Klit i september gennemføres derimod. Med ca. 20 deltagere.

Kurser og temadage afvikles som planlagt i efteråret, men det indskærpes at alle Covid-19 foranstaltninger overholdes.

Hvad der ikke sker

Da generalforsamling 2020 udsættes til 2021 uddeles Nyreprisen og  Årets Solfanger ikke i 2020.

Henrik Nytofte Rasmussen overtager med virkning fra 1. september 2020 opgaverne for 2. næstformand indtil generalforsamling 2020. Som jo altså afvikles i foråret 2021.

Forretningsudvalget har godkendt regnskab for 2019. Det udsendes til kredsene og gøres tilgængeligt på hjemmesiden.

 

 

Kuvert med blomster

Har du fået brev fra regionen

Har du fået brev fra regionen, fordi din behandling er blevet udskudt på grund af Corona-situationen?

Hvis ja, hvad stod der så i brevet? Var det fyldt med bøvl eller blomster?

Det er Foreningen Danske Patienter gået i gang med at undersøge.

“På flere af vores fællesmøder i sidste uge blev det fortalt, at regionerne var ”i fuld gang” med at sende breve ud til de patienter, der har fået udskudt deres behandling. Det er jo som udgangspunkt positivt – men hvor positivt det er, afhænger i høj grad af, hvad patienterne får at vide i det brev. Det vil vi gerne følge op på i Danske Patienter”.

Det oplyser Johanne Kure, der er sundhedsfaglig konsulent i Danske Patienter.

Hun vil blive glad, hvis der er nogen, der kan skaffe et eksemplar (eller blot ordlyden) af et af brevene.

“Allerbedst vil det være, hvis vi kan skaffe et eksemplar fra hver region og fra forskellige specialer, så vi kan se, om der på tværs af lande- og sygdomsgrænser er sat en tilfredsstillende informationsindsats i gang.

Hvis du har fået brev fra regionen om udskudt behandling og vil hjælpe Danske Patienter med undersøgelsen, så skriv til Johanne Kure på jk@danskepatienter.dk


 

Michael Rosenkvist

Lotteri i en Coronatid

Michael Rosenkvist har held med at sælge lodsedler over telefonen

Det er svært at sælge lodsedler med de begrænsninger frygten Coronasmitten giver.

Men måske kan denne beretning fra Kreds Vestsjælland give lidt inspiration. Her besluttede bestyrelsen igen at vove sig ud i at sælge lodder, efter at have ligget næsten stille i nogle år. Michael Rosenkvist har givet os denne status:

“Selvom vi ikke har nogen til at koordinere lotteriet, fik vi sat noget i gang, og lodder blev bestilt.
Det næste, der skete var jo som bekendt, at landet blev lagt ned af Covid-19 og på ingen tid blev alle planer forpurret.
Vi havde i første omgang valgt at sende et brev ud til alle medlemmer, med beskrivelse af, hvordan man bestiller lodder. Der kom ikke rigtig gang i salget, så noget måtte gøres.
Jeg fandt ved et tilfælde ud af, at jeg kunne sælge lodder til kredsens medlemmer over telefonen. Vi havde i bestyrelsen aftalt, at kontakte de af vores medlemmer, hvor vi manglede kontaktoplysninger. Det blev min opgave at ringe til dem. Samtidig spurgte jeg, om de kunne tænke sig at købe lodder og det, var der mange der ville.

Succeen var overvældende

Så jeg satte mig ned, med telefon, medlemsliste og en skriveblok, og er nu igang med at ringe til dem allesammen. Succesen har været overvældende. Alle jeg har talt med, har været meget imødekommende, og faktisk glade for at blive ringet op. Opbakningen til lotteriet har været fantastisk, mange vil gerne købe mellem 5 og 10 lodder, så jeg har indtil nu solgt 400 og forventer at nå 600.

Gode snakke og opdateret adresseliste

Mens jeg har taget opgaven at sælge, har andre i bestyrelsen taget slæbet med at få sendt lodderne ud.
Samtidig har jeg haft en rigtig god snak med mange, og fået opdateret adresser og telefon-numre, så det har været både hyggeligt og givende på denne måde at komme i direkte kontakt med vores medlemmer.
Covid-19 er her stadig, men vi har lært at tackle vores adfærd, og vi kan nu sælge lodder i det fri. Det er også en mulighed vi vil benytte os af, indtil vi må lave dørsalg.

Går det godt? Ja, i forhold til intet salg. Vi har stadig opgaver for os, som for eksempel at få nogen til at sælge for os.
En stor TAK til Jer kære medlemmer i Vestsjælland, som på denne måde har støttet op om Nyreforeningens lotteri.
Vi håber også dette kan virke som inspiration til andre kredse, som prøver at finde nye veje til at holde liv i vores lotteri”.

Michael Rosenkvist
Kreds Vestsjælland
Coronavirus

Indberetninger venter

foto: Pixabay

Ting tager tid. Og nogen gange længere tid end ventet.

Dansk Nefrologisk Selskab har endnu ikke fået lov til at indberette data om nyresyge til ERA-EDTA.

Tanken var, at indberette data om, hvordan Covid-19 påvirkede nyresyge til en fælles europæisk database.

Få viden om, hvor mange transplanterede, der var blevet smittet med Corona, og hvor mange, der eventuelt var døde. Hvor mange dialysepatienter, der var smittet, og hvor mange, der var døde.

Formanden for Dansk Nefrologisk Selskab Helle Thiesson oplyste midt i april, at man havde søgt Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse til at indberette data, der ikke blev personhenførbare, og at hun regnede med, at indberetningerne, der skulle ske via regionernes kvalitetssikringsteam ville starte med udgangen af april.

Men sådan kom det ikke til at gå.

Sundhedsdatastyrelsen, der har til opgave at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til sundhedsvæsnet har endnu ikke givet tilladelse til dataindsamlingen.

“Men vi arbejder på sagen, og er opmærksomme på problemet med dataindsamlingen” siger Helle Thiesson.

Så der indsamles data, og når tilladelsen til at videregive dem udlandet er på plads er det tanken, at man ud fra diagnosekoder kan se, hvor mange, der bliver smittet i hele Europa og hvordan de fordeler sig på øvrige sygdomme.

ERA-EDTA betyder European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association. Det er en organisation for klinikere og forskere inden for nefologi, dialyse, nyretransplantation og beslægtede områder. Organisationen udgiver to videnskabelige tidsskrifter og to nyhedsbreve, hvoraf det ene er online.