Corona-virus

Sygedagpenge for personer i øget risiko ved Covid-19 og pårørende er forlænget

I Nyreforeningen er vi glade for, at regeringen og Folketingets partier er blevet enige om at forlænge muligheden for sygedagpenge til personer i øget ved Covid-19 og deres pårørende. Perioden, som stod til at ophøre den 31. august, er forlænget frem til den 31. december i år.

Forlængelsen af perioden har en stor betydning for de nyresyge og deres familier, som er kommet ind under ordningen. Flere, som har gået med usikkerhed omkring hvorvidt de skulle vende tilbage på arbejde efter den 31. august, kan nu ånde lettet op. Det gælder blandt andet kronisk nyresyge med nedsat nyrefunktion, personer med nedsat immunforsvar som følge af nyretransplantation og i visse situationer deres pårørende.

Kort fortalt går aftalen ud på, at hvis den enkeltes læge vurderer, at man er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen, er der mulighed for, at man kan blive hjemme og samtidig få løn eller sygedagpenge. I langt de fleste tilfælde kan arbejdsgivere dog indrette arbejdspladsen eller ændre medarbejderens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer i øget risiko. Men kan dette ikke lade sig gør, fx fordi man er i et job, hvor man ikke kan undgå at holde 2 meters afstand eller barriere, eller hvis man ikke kan undgå længerevarende ansigt-til-ansigtskontakt, kan man blive fritaget fra sin arbejdsforpligtelse.

Er du i tvivl om hvorvidt du tilhører risikogruppen, skal du tale med din læge. Tilhører du risikogruppen og er du i et job, hvor du ikke kan undgå tæt kontakt med mange borgere, er det vigtigt, at du går i dialog med din arbejdsgiver for at finde en løsning. Du er også velkommen til at kontakte Nyreforeningens socialrådgiver Jan Jensen, for at vende din arbejdssituation.

Læs Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse vedr. forlængelse af sygedagpengeperioden