Styr på medicinudgifterne

Nyreforeningen er, sammen med samtlige ledelser i 16 andre af landets største patientforeninger, gået sammen om syv forslag til politikerne, der viser, hvordan man kan håndtere de stigende udgifter til medicin uden at skære i patienternes adgang til præparater, der virker. Det sker som modsvar til den igangværende debat om medicinudgifter, der er unuanceret og skaber utryghed blandt patienterne i Danmark.

Læs vores forslag til, hvordan vi får styr på medicinudgifterne.