Store udfordringer – beskedne krav

Når et barn bliver alvorligt sygt, rammes hele familien.

Men hvilken støtte og hjælp efterspørger familier til kronisk syge børn?

Det har Kompetancecenter for Patientoplevelser (KOPA) undersøgt. Konklusionen er, at ønskerne er beskedne selv om udfordringerne er store.

Undersøgelsen bygger på interview med 16 forældrepar til alvorligt syge børn og viser, at det på tværs af diagnoser er de samme forhold, familierne oplever som udfordrende og samme støtte og hjælp, de efterspørger.

Den hjælp har KOPA kogt ned til tre ting, der kan hjælpe i den svære situation. Det er en fast koordinator, som har fokus på hele sygdommen og kan hjælpe hele familien. Det er specialiseret psykologhjælp og fællesskab med andre familier.

Se mere om KOPAS undersøgelse her