Støtte til psykologhjælp

Nyresyge og pårørende kan have behov for psykologhjælp, f.eks. ved dialysestart, transplantation, afstødning, forværrelse af nyretal, amputation, et ægteskab, der er ved at gå i opløsning som følge af sygdom eller lignende.

Hvis du føler, at du har behov for professionel psykologhjælp, skal du kontakte din praktiserende læge. Denne kan sende henvisning til kommunen om psykologbistand. Den helbredsmæssige hændelse skal normalt være sket inden for de seneste seks måneder. Sundhedslovgivningen yder 60 % af honoraret pr. konsultation for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb.

Hvis ikke du selv har råd til at betale egenbetalingsandelen hos psykologen, kan du, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension efter de gamle regler (før 2003), søge et helbredstillæg.

Hvis du er i arbejde, under uddannelse eller på førtidspension (reglerne efter 2003) og har en stram økonomi, kan du søge Aktivlovens § 82.

Hvis du har en sundhedsforsikring igennem dit arbejde eller er medlem af Sygeforsikring ’danmark’, har du mulighed for at få tilskud til psykologbehandling.

Du kan også søge om dækning af egenbetalingsandelen gennem Nyreforeningens socialrådgiver. Det er en betingelse, at du har været medlem af Nyreforeningen i mindst et år, at du har en stram økonomi (f.eks. er på SU eller sygedagpenge) og du må ikke have nogen formue. Oversigt over dine indtægter og udgifter samt din sidste årsopgørelse fra Skattevæsnet sender du til Nyreforeningens socialrådgiver, som behandler din ansøgning.