Stikkene begynder 22. april

Nu træder tilbuddet om gratis pneumokokvaccine i kraft. Onsdag den 22. april går starten og i første omgang er følgende grupper omfattet efter en konkret lægelig vurdering:

  • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger eller lignende.
  • Personer, der er fyldt 65 år, med kronisk lungesygdom, hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk), diabetes 1 eller 2 (sukkersyge), kronisk leversygdom og kronisk nyresygdom
  • Personer, som er fyldt 2 år, med manglende eller dysfunktion af milten, påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft, medfødt eller erhvervet immundefekt, liquorlækage, tidligere invasiv pneumokoksygdom, cochlear implantation, udført stamcelletransplantation, udført organtransplantation
  • Personer under 18 år med cyanotiske hjertessydomme, hjerteinsufficiens, palliativ operation for hjertesygdom, hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation, kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose), hypodynamisk respirationsinsufficien, nefrotisk syndrom, immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
  • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.

Til efteråret forventer man at tilbuddet bliver udvidet til at omfatte alle personer på 65 år og derover og enkelte andre risikogrupper under 65 år.

Egen læge vurderer

Pneumokokker er en type af bakterier, der kan give hjernehindebetændelse (meningitis) og blodforgiftning (samlet kaldet invasiv pneumokoksygdom, men også lungebetændelse og mindre alvorlige sygdomme som mellemørere-tændelse og bihulebetændelse. Nogle personer har forhøjet risiko for at få invasiv pneumokoksygdom og lungebetændelse, hvis de bliver smittet med pneumokokker, og derfor bliver de nu tilbudt gratis vaccination. Det er egen læge, der vurderer, om man er omfattet af tilbuddet, og som står for vaccination. For borgere på plejehjem vil der i nogle tilfælde være tilbud om at blive vaccineret her.

“Når man er blevet vaccineret, forventer vi, at man er beskyttet mod de pågældende pneumokoktyper i op til fem år, men det kan variere meget fra person til person”, siger centerchef Marlene Øhrberg Krag fra Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelse.

Andre vacciner

Der findes også en anden vaccine, der beskytter mod 13 typer af pneumokokker, men som virker på en anden måde end den vaccine, der tilbydes gratis. Visse grupper, der er i særligt høj risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet, kan have gavn af at få begge typer vacciner. Det kan man tale mere med sin læge om. Den anden vaccine er ikke gratis, men visse risikogrupper kan få et tilskud til betalingen.

Andre bakterier

Det er vigtigt at huske, at andre bakterier end pneumokokker også kan forårsage hjernehindebetændelse, blodforgiftning og lungebetændelse. Dem er man ikke beskyttet imod, når man er blevet vaccineret, ligesom man heller ikke er beskyttet mod andre typer af pneumokokker end de 23 typer, som vaccinen dækker.