I-Soenderborg-starter-alle-i-planlagt-dialyse

I Sønderborg starter alle i planlagt dialyse

I-Soenderborg-starter-alle-i-planlagt-dialyse

Sønderborg sygehus modtog i år prisen, som Nyreforeningen hvert år uddeler til det sygehus, som har forbedret sig mest indenfor planlagt dialyse. Det vil sige, at sygehuset har haft størst fremgang i forhold til, hvor mange patienter der kommer i planlagt dialyse fremfor akut dialyse.

Og Sønderborg sygehus er en yderst værdig vinder, da de har formået at få samtlige patienter startet op i planlagt dialyse i 2015.

Prisen blev overrakt på årets landsmøde. Læge Jan Dominik Kampmann fra Sønderborg sygehus modtog prisen og sagde blandt andet: ”Det er både patienten selv, patientens egen læge, sygeplejerske, karkirurg m.fl., som har gjort det godt, når vi lykkes med at starte samtlige nye dialysepatienter op i planlagt dialyse. Det er vigtigt for mig at understrege, at det er et samarbejde. Hvis ikke alle parter arbejder i samme retning, kan man ikke nå op på 100 %, der starter i planlagt dialyse.”

Afgørende for livskvaliteten

Tidlig henvisning og planlagt dialysestart er helt afgørende for kommende dialysebrugeres livskvalitet og mulighed for selv at træffe beslutning om og tage ansvar for egen behandling. Derfor har Nyreforeningen valgt at sætte fokus på planlagt dialysestart med en årlig pris. I år var det tredje gang, at prisen blev uddelt.

”Det er ofte en stor omvæltning at starte i dialyse. Derfor er det vigtigt, at man har haft god tid til at finde ud af, hvilken dialyseform, der passer bedst ind i ens hverdag, og selvfølgelig at der er anlagt varig adgangsvej før dialysestart,” udtaler Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.