Shockboelge-terapi-Marie-Salling

Shockbølge-terapi – kan muligvis afhjælpe udviklingen af nyreskader forårsaget af langvarig diabetes

Nyreskader som følge af diabetes er den hyppigste årsag til kronisk nyresygdom og dialysekrævende nyresvigt. Der findes ingen effektiv behandling af diabetisk nyresygdom, så nu undersøger medicinstuderende på Odense Universitetshospital Marie Salling – ved hjælp af shockbølgeterapi af rotter – om det er muligt at bremse og evt. mindske udviklingen af nyreskade som følge af diabetes.

Af Helle Wilmann Søndergaard

Forekomsten af diabetes er stigende i Danmark og globalt. Dette skyldes dels længere levetid, dels arv og livsstil. Eftersom stadigt flere mennesker udvikler diabetes, vil antallet af patienter med diabetisk nyresygdom også stige. Marie Salling forklarer i forhold til diabetes og diabetisk nyresygdom: ”Jo længere tid man lever, jo større risiko har man for at udvikle diabetes og jo længere tid man har diabetes, jo større risiko har man for at udvikle følgesygdomme som fx hjertekarsygdomme, skader på nerver og på de små blodkar i kroppen, fx i øjnene og i nyrerne. Man ved ikke på forhånd hvilke diabetikere, der udvikler nyresygdom og hvem der ikke gør. Vigtigt i forebyggelsen af følgesygdommene er kontrol med f.eks. god blodsukkerregulering og blodtryksbehandling.”

På trods af forbedret medicinsk behandling gennem de senere år, udvikler ca. 1/3 diabetisk nyresygdom. Nogle i en sådan grad, at de får behov for dialyse eller transplantation. Dette er forbundet med forringet livskvalitet for dem, der rammes og med udfordringer for det danske sundhedssystem. På baggrund af dette vil Marie Salling og hendes kollegaer med dette forskningsprojekt undersøge, om shockbølgeterapi kan anvendes til at forsinke – og evt. behandle – d nyreskader, som kan opstå i forbindelse med langvarig diabetes sygdom.

Hvad er shockbølgeterapi?

Shockbølger har i mange år været brugt til knusning af nyresten. De senere år er shockbølgeterapi – dog i lavere dosis – blevet udviklet til brug i fysioterapien og orthopædien til behandling af hælsporer, tennisalbuer, forkalkninger i skuldre og til muskel- og seneskader. Det har nemlig vist sig, at shockbølger kan have positiv effekt på forskellige typer af væv. Teorien bag shockbølgeterapi er, at shockbølgerne fremprovokerer reaktioner i det væv, der rammes og dermed fremmer kroppens egen helingsproces. Der sker en gendannelse af væv, som har været skadet og en ny-dannelse af blodkar. Dette medfører, at der kommer en større gennemstrømning af blod til vævet, som dermed bliver mere vitalt og funktionelt.

På baggrund af denne viden, er der på urologisk afdeling på Odense Universitetshospital netop gennemført et projekt, hvor mænd med erektiv dysfunktion (manglende evne til at få eller vedligeholde en rejsning), blev behandlet med shockbølger. Projektet viste, at 2/3 af de behandlede mænd havde god effekt af shockbølgebehandlingen. Marie Salling var i sit uddannelsesforløb tilknyttet den urologiske afdeling og fortæller: ”Jeg har stor interesse for nyrer og urinveje, men også for diabetes, som jo er meget udbredt. Vi havde shockbølgemaskinen til rådighed i afdelingen i forbindelse med projektet og tanken var nærliggende, om man med shockbølgeterapi kunne øge blodgennemstrømning og karnydannelsen i nyrerne hos diabetiske patienter med nedsat nyrefunktion.” Ideen til forskningsprojektet var grundlagt.

Shockbølgebehandling af rotter

I Marie Sallings forskningsprojekt er afprøvningen af shockbølgebehandlingen foregået på en bestemt type rotter, såkaldt ”Zucker Diabetic Fatty”, der er genetisk bestemt til at udvikle diabetes. De overspiser og udvikler en form for insulin-resistens og sukker-intolerance. Over tid udvikles de samme karakteristiske vævsforandringer i nyrerne, som mennesker med type 2 diabetes. En gruppe af rotter modtager shockbølgebehandling, hvorefter nyrerne tages ud og sammenlignes med ikke-behandlede rotter. Der foretages også behandlinger af raske rotter for at vise, at shockbølgebehandling ikke har skadende effekt på nyrerne.

Hvilken betydning kan dette forskningsprojekt få for den fremtidige behandling?

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge om shockbølgeterapi kan bruges til at forsinke og evt. behandle de nyreskader, som opstår i forbindelse med langvarig diabetes sygdom. Afprøvningen på rotterne har til hensigt at dokumentere shockbølgebehandlingens gavnlige og uskadelige effekt med henblik på efterfølgende at kunne foretage et studie på mennesker. Den praktiske del af projektet er nu gennemført. Undervejs har der været samarbejde med nyrelæger, vævslæger og diabeteslæger, og projektet har allerede banet vejen for, at der nu skal foretages et phD projekt, hvor shockbølgebehandlingen afprøves på mennesker.

Hvis der, via dette forskningsprojekt, kan påvises en væsentlig nydannelse af kar samt en reduktion af bindevævsdannelse i nyrerne med en bedring af blodcirkulationen til følge, vil shockbølgeterapi formentlig kunne afhjælpe diabetisk nyresygdom. Dette kan åbne en mulighed for at man, med en simpel metode, kan forbedre nyrefunktionen hos patienter med nyresygdom som følge af diabetes. Forhåbningen er, at behandlingen kan tilbydes folk med langvarig diabetes. I så fald vil denne behandlingsform i fremtiden kunne bidrage til, at behovet for dialysebehandling og/eller nyretransplantation hos diabetikere kan udsættes – eller i bedste fald helt undgås.