Coronavirus

Senfølger efter Coronavirus

CoronavirusLangt størstedelen af smittede med COVID-19 får milde symptomer og blive raske igen efter to-tre uger. Der er dog en gruppe mennesker, som oplever forskellige følger efter deres sygdomsforløb.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 5 % af de personer som rammes af COVID-19, udvikler senfølger efter sygdommen. Omfanget og konsekvenserne af senfølgerne er ikke kendt i sit fulde omfang, heller ikke for nyrepatienter.

“Det er for tidligt, at sige noget om senfølger for dialysepatienter og nyretransplanterede, da vi på nuværende tidspunkt mangler erfaringer”, fortæller HelleThiesson, formand for Dansk Nefrologisk Selskab og overlæge på nefrologisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Senfølger kan forekomme i alle aldersgrupper og ses både hos personer med kroniske sygdomme og hos personer, som ikke fejlede noget, før de fik COVID-19. Ligeledes ses senfølger både hos dem, der har haft et mildt og hos dem, som har haft et alvorligt sygdomsforløb. Sundhedsstyrelsens har beskrevet en række forskellige typer af senfølger efter sygdomsforløb med COVID-19.

Det gælder blandt andet:

  • Udtalt træthed
  • Åndenød
  • Muskelsmerter
  • Brystsmerter
  • Hoste
  • Tab af smags- og lugtesans
  • Koncentrationsbesvær
  • Hukommelsesbesvær

Og det er også de senfølger vi ser blandt nyrepatienter.

Helle Thiesson tilføjer: “Det går bedre med nyrepatienterne end i foråret, pga. den erfaring og medicinske behandling vi nu har.”

Den typiske behandling ved indlæggelse er blandt andet tilførsel af ilt efter behov, Antibiotika og de to præparater mod COVID-19 Remdesivir og Dexamethason.

Det er det også for nyrepatienter og det er Kristen Vahr Sørensen fra Lemvig et eksempel på. Du kan læse om hans oplevelser med nyresygdom i sidste Nyrenyt eller på vores hjemmeside.

Læs mere om senfølger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs personlige beretninger fra vores medlemmer

I løbet af efteråret har vi snakket med nogle af vores medlemmer, som enten har været smittet med COVID-19 eller haft Corona-smittede i samme husstand. På vores hjemmesiden kan du også læse om Helle, som var smittet uden at have symptomer og om Tine, hvis børn har været smittet med COVID-19.

Når COVID-19 rammer nyretransplanteret (Kristen)

Smittet uden symptomer (Helle)

December historier, 1. advent, d. 29. november (Tine)

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler klinikker for senfølger i alle regioner

Læs mere om Sundhedsstyrelsens planer om oprettelse af senfølgeklinikker:

Nye klinikker til patienter med svære senfølger efter COVID-19

I Region Nordjylland er den første senfølgeklinik på vej. Den skal tage sig af nordjyder med senfølger efter COVID-19. Læs mere om tiltaget her: Klinik på vej til nordjyder med COVID-19-senfølger