Sejr til Nyreforeningen i Region Midtjylland: Spareforslag om at erstatte hjemmedialyse med self care på AUH fejet af bordet i regionsrådet

Formand for Nyreforeningen i Region Midtjylland, Ann Bellis Hansen, er glad for, det lykkedes at få forslaget om at erstatte hjemmehæmodialyse med en selvbetjent enhed på hospitalet blev stemt ned i regionen (foto: Privat/AUH).

Regionsrådsformand Anders Künau kunne meget hurtigt finde et indsigelsesbrev fra Nyreforeningen i Region Midtjylland i sin indbakke, da det forlød, at Aarhus Universitetshospital (AUH) havde foreslået at spare hjemme-hæmodialysen væk for 17 hjemmehæmodialysepatienter. Forslaget, som lagde op til i stedet etablere en selvbetjent dialyseenhed på hospitalet, ville nemlig markant forringe livskvaliteten for patienterne. Der ud over ville forslaget ikke reelt give nogen besparelse og var i lodret modstrid med regionens egen gældende målsætning om at øge andelen af dialysepatienter i hjemmedialyse.

Formand for Nyreforeningen i Region Midtjylland Ann Bellis Hansen er tilfreds med, det er lykkedes at råbe politikerne op i sagen.

”I vores brev til Anders Künau kom vi med konkrete eksempler på, hvordan spareforslaget ville ødelægge tilværelsen for mennesker, som er i stand til at opretholde en fuldtidstilknytning til arbejdsmarkedet, netop fordi de kan dialysere derhjemme, så det passer ind i deres øvrige gøremål og fordi de ikke skal bruge timer på transport til og fra dialyseenheden,” siger Ann Bellis Hansen.

Hjemmehæmodialyse øger friheden – og er billigere

Hun påpeger, at spareforslaget om at hjemtage dialysen til en self care enhed på hospitalet gik ud på det præcist modsatte af det, som fremgår af Regions Midtjyllands Spareplan for 2015 – 2019, hvor regionen havde som målsætning at spare ved at øge antallet af patienter i hjemmedialyse. I Region Midtjylland har flere hjemmedialyser – ud over at øge frihedsgraden for de dialyserede – ført til en besparelse på op imod 100.000 kroner om året per patient.

En væsentlig del af besparelsen kommer fra færre udgifter til patienttransport. Det er i forbindelse med tidligere spareplaner i Region Midtjylland besluttet, at den samlede andel af dialysepatienter i hjemmedialyse i regionen skal op på 40 procent i 2019. Det vil give en besparelse på cirka 100.000 kr. for hver ekstra dialysepatient, der kommer i hjemmedialyse – efter, at der er taget højde for udgifter til kommunal assistance, som i Region Midtjylland beløber sig til omkring 4,5 millioner kroner.

LÆS OGSÅ: “Region Midtjylland sparer millioner på hjemmedialyse”

Nyreforeningen har støttet og medvirket til, at flere midtjyder opnår friheden ved hjemmedialyse. Et ønske om besparelse har på ingen måde være drivende for Nyreforeningens indsats, som har fokuseret på en alsidighed i udbuddene af dialyse samt en størst mulig frihed for den enkelte til at tilrettelægge sin behandling på mest optimal vis. At der samtidig opnås en besparelse er blot positivt.

For pressehenvendelser:
Kontakt regionaludvalgsformand i Nyreforeningen Midtjylland Ann Bellis Hansen på tlf. 28 89 76 96.