Samfundets problemer kastet på risikogruppe

Curt Sørensen er ét af de medlemmer af Nyreforeningen, der føler sig utryg i Flextrafiks biler.

Mandag, onsdag og fredag skal han til dialysebehandling på Skejby Sygehus.

“Siden Corona-beredskabet blev sat i værk, er jeg blevet transporteret frem og tilbage i en flexbil alene. Jeg bliver kørt i det selskabet  kalder ’en høj vogn’, idet jeg sidder i kørestol efter en benamputation sidste år,” fortæller Curt Sørensen og forklarer, at årsagen til det er, at der gik koldbrand i benet.

Men fra den ene dag til den anden, blev hans situation forandret drastisk.

“Der er nu en del personer i vognen med deraf  følgende stærkt forlænget  transport- og ventetid og en stærkt øget smittefare. Ved flere lejligheder er reglen om at der højst må hengå en time efter dialysens afslutning og hentningen til ankomst i eget hjem blevet tilsidesat”, forklarer den 82-årige mand fra Malling.

Ændring af kørselsreglerne

I forbindelse med genåbningen af Danmark er der blandt andet sket en ændring i kørselsreglerne.

Der er ingen lovmæssige krav, der gør at man er berettiget til  solotransport. De enkelte regioner bestemmer  selv, hvordan kørslen i regionen planlægges. Helt overordnet er det sygehusledelserne i regionerne, der tager den endelige beslutning. Eksempelvis, har man i Region Syddanmark  ud fra et forsigtighedsprincip besluttet, at patienter i risikogruppen – fastsat af Sundhedsstyrelsen fortsat kører alene med chaufføren, mens øvrige patienter kører samkørsel.  Dette er en beslutning som løbende  revideres.

Men Curt Sørensen bor i Region Midt, og han er ikke tilfreds med den ændring af kørselsreglerne, der skete ved genåbningen af Danmark.

“Samfundet er blevet ’lukket op’, som man siger. Men nogle af problemerne er herved  blevet kastet over på os, der tilhører den mest udsatte risiko-gruppe. Det er ikke fair”, pointerer Curt Sørensen.